Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?
...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De beestachtigheden in de Verenigde Staten, waarbij kinderen en moeders aan de grens met Mexico van elkaar werden gescheiden. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Ik pleit er al langer voor om alle lokale, provinciale, regionale, nationale en liefst ook Europese budgetten voor ontwikkelingssamenwerking samen te voegen in één groot budget. Nu investeert iedereen in z'n eigen projectjes die meestal weinig blijvende impact hebben. Wat is uw grootste prestatie? Als politicus had ik het meeste impact toen ik als minister van Middenstand de horeca op de politieke agenda heb kunnen zetten. Wat is uw grootste mislukking? Ik probeer al jaren een doctoraat te schrijven over solidariteit in de sociale zekerheid, en wat daarvan de morele grenzen zijn. Helaas wil dat niet echt vlotten. Hebt u al eens overwogen te emigreren? Wanneer? Waarnaartoe? Ik heb in Zuid-Amerika gewoond. Zo'n ervaring blijft aan u plakken, dus ik zou soms nog wel willen wegtrekken. Maar we hebben het hier in dat kleine landje van ons toch best wel goed. Aan welk voorwerp bent u het meest gehecht? Mijn vader was als stichter van ons familiebedrijf ook de oprichter van de Belgische wijnbouw. De oorkonde die we hebben gekregen en waarin het wapenschild van onze familie werd erkend, is mij heel veel waard. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik ben in de politiek altijd een voortrekker geweest voor thema's als groene energie en ecofiscaliteit, al in de jaren negentig zelfs. Daarna namen anderen dat vaak over en vergaten dan van wie het eerst kwam. (lacht)Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Dat raakt mij niet. Dat is chagrijnig theater van verzuurde, afgunstige en ongelukkige mensen. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ik heb een formidabele golden retriever, Happy. Natuurlijk babbel ik daarmee. Hebt u ooit iets gedaan dat uw kinderen niet zouden mogen doen? Heel veel. Maar dat ga ik hier niet vertellen, hè. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De vier seizoenen van Vivaldi, daar zit een enorme moraliteit en levensfilosofie onder. En De kus van Gustav Klimt blijft voor mij het absolute symbool van de liefde. Over welk onderwerp zou u meer willen weten? Over de oorsprong van het leven. Wat is de schuld van de media? De media geven steeds meer toe aan populistische tendensen om toch maar kranten te verkopen, zoals bij de keuze van hun titels.Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik schrijf een vaste bijdrage over naar Unicef, en geef wel vaker aan projecten voor kansarme kinderen. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Daar is niks moeilijk aan: ik ben nog altijd stapelzot op mijn vrouw. Vindt u seks overschat? Nee, dat zijn de meest intieme momenten die je met je partner hebt. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn ouders zijn allebei overleden, maar ik denk nog elke dag aan hen. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik woon in de Burgemeestersstraat in Leuven - schrijf dat er maar zeker in (lacht) - en doe alles te voet. Dat zijn heel wat kilometers. Als wijnboer moet ik natuurlijk ook zeggen dat elke dag een glas wijn goed is voor de gezondheid. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Mijn vrouw en dochters zou ik in veiligheid brengen, en daarna zou ik zelf in het verzet gaan. Dat heeft mijn grootvader in de Tweede Wereldoorlog ook gedaan. Wat hebt u geleerd in het leven? Mijn moeder zei altijd dat je door het leven moest vliegen, maar wel met één motto: doe wel en zie niet om. Dat vind ik nog altijd heel schoon.