Nu hij niet langer MR-voorzitter is, zit niet Reynders, maar zijn opvolger Charles Michel aan de onderhandelingstafel. Toch liet de vicepremier maandag zijn licht schijnen over de lopende communautaire gesprekken. Volgens Reynders moet nu blijken of de onderhandelingen inderdaad makkelijker zijn zonder de N-VA en of beide taalgroepen bereid zijn toegevingen te doen. De gewezen nummer 1 van de Franstalige liberalen benadrukte de nood aan een akkoord over de niet-benoeming van de drie burgemeesters uit de faciliteitengemeenten. "Dit is geen voorwaarde voor een akkoord, maar er moet een oplossing komen", zei hij. Daarnaast wees Reynders op het belang van een individuele bescherming van de Franstalige rechten in de Vlaamse rand en pleitte hij voor een definitief statuut van de faciliteitengemeenten. De liberaal blijft ook bij zijn eis voor een uitbreiding van Brussel, maar dat betekent volgens hem niet noodzakelijk een territoriale uitbreiding. De Franse gemeenschap kan ook meer bevoegdheden toegewezen krijgen, meent hij. Reynders nam het tot slot nog eens op voor Olivier Maingain. Hij vindt dat de FDF-voorzitter best mee aan de onderhandelingstafel zit. (PVO)

Nu hij niet langer MR-voorzitter is, zit niet Reynders, maar zijn opvolger Charles Michel aan de onderhandelingstafel. Toch liet de vicepremier maandag zijn licht schijnen over de lopende communautaire gesprekken. Volgens Reynders moet nu blijken of de onderhandelingen inderdaad makkelijker zijn zonder de N-VA en of beide taalgroepen bereid zijn toegevingen te doen. De gewezen nummer 1 van de Franstalige liberalen benadrukte de nood aan een akkoord over de niet-benoeming van de drie burgemeesters uit de faciliteitengemeenten. "Dit is geen voorwaarde voor een akkoord, maar er moet een oplossing komen", zei hij. Daarnaast wees Reynders op het belang van een individuele bescherming van de Franstalige rechten in de Vlaamse rand en pleitte hij voor een definitief statuut van de faciliteitengemeenten. De liberaal blijft ook bij zijn eis voor een uitbreiding van Brussel, maar dat betekent volgens hem niet noodzakelijk een territoriale uitbreiding. De Franse gemeenschap kan ook meer bevoegdheden toegewezen krijgen, meent hij. Reynders nam het tot slot nog eens op voor Olivier Maingain. Hij vindt dat de FDF-voorzitter best mee aan de onderhandelingstafel zit. (PVO)