De separatistische Warande-denktank legt een becijferd plan op tafel om Vlaanderen onafhankelijk te maken. De kostprijs voor de overname van een deel van de staatsschuld en het tijdelijk behoud van transfers bedraagt daarin 237 miljard euro, zo schrijft De Morgen.

Het bedrag is een optelsom van het kostenplaatje dat Remi Vermeiren, oud-bestuursvoorzitter van KBC, voorlegt in zijn nieuwe boek "België. De onmogelijke opdracht". Voor de opsplitsing van de staatsschuld stelt hij een verdeelsleutel voor, waardoor Vlaanderen 55 procent van de totale schuld op zich zou nemen. Omgerekend naar de stand van de schuld van vandaag zou dat neerkomen op ongeveer 203 miljard euro.

Voor de transfers in de sociale zekerheid stelt hij een uitdoofscenario voor. Wallonië mag nog vijf jaar op 3,6 miljard rekenen, een bedrag dat vervolgens tien jaar lang met telkens 10 procent verminderd zal worden. Alles samen komt dat neer op nog eens 34 miljard.

Het is de eerste keer dat vanuit Vlaams-radicale hoek een concreet becijferd, zakelijk en volledig scenario wordt neergelegd voor de splitsing van het land, schrijft De Morgen.

Vermeiren stelt in het boek ook voor om het land in drieën te delen: Vlaanderen, Wallonië en de stadstaat Brussel. De nieuwe staatsgrenzen zouden overeenkomen met de bestaande gewestgrenzen.

Elke Belg zou, onafhankelijk van zijn woonplaats, zelf mogen kiezen welke van de drie nieuwe nationaliteiten hij aanneemt. Brussel wordt enerzijds een onafhankelijke staat, maar anderzijds behouden Vlaanderen en Wallonië de bevoegdheid om in de stad diensten voor de eigen gemeenschap uit te bouwen. (Belga/EE)

De separatistische Warande-denktank legt een becijferd plan op tafel om Vlaanderen onafhankelijk te maken. De kostprijs voor de overname van een deel van de staatsschuld en het tijdelijk behoud van transfers bedraagt daarin 237 miljard euro, zo schrijft De Morgen.Het bedrag is een optelsom van het kostenplaatje dat Remi Vermeiren, oud-bestuursvoorzitter van KBC, voorlegt in zijn nieuwe boek "België. De onmogelijke opdracht". Voor de opsplitsing van de staatsschuld stelt hij een verdeelsleutel voor, waardoor Vlaanderen 55 procent van de totale schuld op zich zou nemen. Omgerekend naar de stand van de schuld van vandaag zou dat neerkomen op ongeveer 203 miljard euro. Voor de transfers in de sociale zekerheid stelt hij een uitdoofscenario voor. Wallonië mag nog vijf jaar op 3,6 miljard rekenen, een bedrag dat vervolgens tien jaar lang met telkens 10 procent verminderd zal worden. Alles samen komt dat neer op nog eens 34 miljard. Het is de eerste keer dat vanuit Vlaams-radicale hoek een concreet becijferd, zakelijk en volledig scenario wordt neergelegd voor de splitsing van het land, schrijft De Morgen. Vermeiren stelt in het boek ook voor om het land in drieën te delen: Vlaanderen, Wallonië en de stadstaat Brussel. De nieuwe staatsgrenzen zouden overeenkomen met de bestaande gewestgrenzen. Elke Belg zou, onafhankelijk van zijn woonplaats, zelf mogen kiezen welke van de drie nieuwe nationaliteiten hij aanneemt. Brussel wordt enerzijds een onafhankelijke staat, maar anderzijds behouden Vlaanderen en Wallonië de bevoegdheid om in de stad diensten voor de eigen gemeenschap uit te bouwen. (Belga/EE)