Het Rekenhof startte in juli een grootschalige audit naar de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH). Die telt meer dan 1.000 spuitgasten, 200 man administratief personeel, staat in voor 24 gemeenten en is goed voor een jaarlijks budget van 80 miljoen euro. De audit nam 138 openbare aanbestedingen onder de loep tussen 2012 en 2015, voor een bedrag van 9,2 miljoen euro.

Uit het onderzoek bleek dat bij zestig daarvan er een gebrek was aan concurrentie, in vijftig gevallen was daarvoor geen geldige reden. Het rapport wijst ook uit dat grotere aanbestedingen worden opgesplitst, en dat om uit te komen onder de drempel vanaf wanneer concurrentie verplicht is. Nog: het is niet het administratief personeel dat zich met de aanbestedingen bezighoudt, maar de brandweermannen zelf die zich moeten beredderen.

Het Rekenhof startte in juli een grootschalige audit naar de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (DBDMH). Die telt meer dan 1.000 spuitgasten, 200 man administratief personeel, staat in voor 24 gemeenten en is goed voor een jaarlijks budget van 80 miljoen euro. De audit nam 138 openbare aanbestedingen onder de loep tussen 2012 en 2015, voor een bedrag van 9,2 miljoen euro. Uit het onderzoek bleek dat bij zestig daarvan er een gebrek was aan concurrentie, in vijftig gevallen was daarvoor geen geldige reden. Het rapport wijst ook uit dat grotere aanbestedingen worden opgesplitst, en dat om uit te komen onder de drempel vanaf wanneer concurrentie verplicht is. Nog: het is niet het administratief personeel dat zich met de aanbestedingen bezighoudt, maar de brandweermannen zelf die zich moeten beredderen.