Vooraleer ze zich engageerden samen een federale regering te vormen, hebben N-VA, CD&V, Open VLD en MR afgesproken dat de automatische indexering van de lonen overeind blijft en dat er geen beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd komt. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Vooral MR en CD&V zouden daarop aangedrongen hebben.

De vier partijen engageren zich de overheidsfinanciën te saneren en sociaaleconomische hervormingen door te voeren. Dat zou enkel kunnen in een sereen klimaat, zonder te grote sociale spanningen. Vandaar dat andere maatregelen dan de automatische loonindexering worden gezocht die de ondernemingen meer concurrentiekracht kunnen geven. Dat kan via een aanscherping van de wet op de competitiviteit.

Ook komt er geen beperking van de werkoosheidsuitkering in de tijd. De al besliste hervormingen worden voortgezet, en de partijen zetten meer in op activering en controles naar de bereidheid tot werken. (Belga/TV)

Vooraleer ze zich engageerden samen een federale regering te vormen, hebben N-VA, CD&V, Open VLD en MR afgesproken dat de automatische indexering van de lonen overeind blijft en dat er geen beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd komt. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Vooral MR en CD&V zouden daarop aangedrongen hebben. De vier partijen engageren zich de overheidsfinanciën te saneren en sociaaleconomische hervormingen door te voeren. Dat zou enkel kunnen in een sereen klimaat, zonder te grote sociale spanningen. Vandaar dat andere maatregelen dan de automatische loonindexering worden gezocht die de ondernemingen meer concurrentiekracht kunnen geven. Dat kan via een aanscherping van de wet op de competitiviteit.Ook komt er geen beperking van de werkoosheidsuitkering in de tijd. De al besliste hervormingen worden voortgezet, en de partijen zetten meer in op activering en controles naar de bereidheid tot werken. (Belga/TV)