Over de manier waarop de energiefactuur betaalbaar gehouden kan worden voor burgers en bedrijven, werden de voorbije weken verschillende voorstellen gelanceerd door de regeringspartijen, met name de groenen, de PS, CD&V en MR: een verlenging van het sociaal energietarief dat normaal gezien eind dit jaar afloopt, de toekenning van een energiecheque van 100 euro aan elk gezin en de vervanging van (een deel van) de federale energieheffingen door een accijns. Door met een vast bedrag in plaats van een percentage te werken, kan een prijsstijging beter onder controle gehouden worden. Er ligt zelfs een cliquetsysteem op tafel, waarbij de accijnzen zouden dalen wanneer de prijzen stijgen. De Franstalige liberalen zijn daar voorstander van.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft aan het kernkabinet een pakket structurele en tijdelijke maatregelen voorgesteld, zo is te horen. Ook het realiseren van de energienorm maakt daar deel van uit. De maatregel werd al aangekondigd in het regeerakkoord en houdt in dat de kost van het federale energiebeleid voor burgers en bedrijven binnen de perken gehouden wordt om hun koopkracht en concurrentiekracht tegenover de buurlanden te vrijwaren. Die energienorm zou via de invoering van accijnzen gerealiseerd worden. Wat voor alle regeringspartijen verworven lijkt, is het idee dat de extra BTW-opbrengst van de gestegen energieprijzen (ongeveer 200 tot 250 miljoen euro) niet naar de schatkist mag vloeien, maar naar burgers en bedrijven. De discussie over de energieprijzen is onlosmakelijk aan die over de begroting verbonden.

De regering-De Croo moet met twee belangrijke deadlines rekening houden: op 12 oktober leest de premier in de Kamer zijn jaarlijkse beleidsverklaring voor, ten laatste op 15 oktober moet België zijn begroting bij de Europese Commissie indienen. Volgens perslekken zou de premier een besparing van alles samen 2 miljard euro voorstellen. De socialistische partijen, met PS-voorzitter Paul Magnette op kop, waarschuwen echter voor een overdreven budgettaire orthodoxie en willen ruimte voor investeringen in een samenleving die in volle transformatie is. Aan de andere kant brak MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zaterdag in L'Echo nog een lans voor besparingen in de uitgaven. Met de invoering van een taks op effectenrekeningen heeft de regering al een inspanning aan inkomstenzijde geleverd, betoogde hij.

Over de manier waarop de energiefactuur betaalbaar gehouden kan worden voor burgers en bedrijven, werden de voorbije weken verschillende voorstellen gelanceerd door de regeringspartijen, met name de groenen, de PS, CD&V en MR: een verlenging van het sociaal energietarief dat normaal gezien eind dit jaar afloopt, de toekenning van een energiecheque van 100 euro aan elk gezin en de vervanging van (een deel van) de federale energieheffingen door een accijns. Door met een vast bedrag in plaats van een percentage te werken, kan een prijsstijging beter onder controle gehouden worden. Er ligt zelfs een cliquetsysteem op tafel, waarbij de accijnzen zouden dalen wanneer de prijzen stijgen. De Franstalige liberalen zijn daar voorstander van. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft aan het kernkabinet een pakket structurele en tijdelijke maatregelen voorgesteld, zo is te horen. Ook het realiseren van de energienorm maakt daar deel van uit. De maatregel werd al aangekondigd in het regeerakkoord en houdt in dat de kost van het federale energiebeleid voor burgers en bedrijven binnen de perken gehouden wordt om hun koopkracht en concurrentiekracht tegenover de buurlanden te vrijwaren. Die energienorm zou via de invoering van accijnzen gerealiseerd worden. Wat voor alle regeringspartijen verworven lijkt, is het idee dat de extra BTW-opbrengst van de gestegen energieprijzen (ongeveer 200 tot 250 miljoen euro) niet naar de schatkist mag vloeien, maar naar burgers en bedrijven. De discussie over de energieprijzen is onlosmakelijk aan die over de begroting verbonden. De regering-De Croo moet met twee belangrijke deadlines rekening houden: op 12 oktober leest de premier in de Kamer zijn jaarlijkse beleidsverklaring voor, ten laatste op 15 oktober moet België zijn begroting bij de Europese Commissie indienen. Volgens perslekken zou de premier een besparing van alles samen 2 miljard euro voorstellen. De socialistische partijen, met PS-voorzitter Paul Magnette op kop, waarschuwen echter voor een overdreven budgettaire orthodoxie en willen ruimte voor investeringen in een samenleving die in volle transformatie is. Aan de andere kant brak MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zaterdag in L'Echo nog een lans voor besparingen in de uitgaven. Met de invoering van een taks op effectenrekeningen heeft de regering al een inspanning aan inkomstenzijde geleverd, betoogde hij.