Zoals bekend zal de opdracht van de regering evenwel beperkt worden tot het nemen van maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen op gezondheids- en economisch vlak.

Die opdracht is bovendien beperkt in de tijd. In eerste instantie tot drie maanden, maar de opdracht kan worden verlengd tot zes maanden. Voor andere bevoegdheidsdomeinen zal de regering blijven functioneren als een regering in lopende zaken.

Die opdracht is bovendien beperkt in de tijd. In eerste instantie tot drie maanden, maar de opdracht kan worden verlengd tot zes maanden. Voor andere bevoegdheidsdomeinen zal de regering blijven functioneren als een regering in lopende zaken.

Na Sophie Wilmès legden ook de verschillende ministers de eed af. Koens Geens (CD&V) blijft op post als vicepremier en minister van Justitie en Europese Zaken, Alexander De Croo (Open Vld) als vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, David Clarinval (MR) als vicepremier en minister van Begroting en Ambtenarenzaken, Pieter De Crem (CD&V) als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Maggie De Block (Open Vld) als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie, Daniel Bacquelaine (MR) als minister van Pensioenen, Marie Christine Marghem (MR) als minister van Energie, François Bellot (MR) als minister van Mobiliteit, Daniel Ducarme (MR) als minister van Middenstand en Landbouw, Philippe De Backer (Open Vld) als minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Nathalie Muylle (CD&V) als minister van Werk, Economie en Consumenten, en Philippe Goffin (MR) als minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie.

Dinsdagmiddag zal Wilmès het vertrouwen vragen aan de Kamer.

Tien nieuwe Kamerleden leggen straks de eed af

Nu de regering-Wilmès er een wordt met volheid van bevoegdheden kunnen tien nieuwe parlementsleden straks de eed afleggen in de Kamer. Zij volgen de ministers op, die in lopende zaken ook gewoon Kamerleden waren.

Voor CD&V leggen straks Werviks gemeenteraadslid Bercy Slegers en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi de eed af in de Kamer. Zij waren in mei de eerste opvolgers op respectievelijk de West-Vlaamse en Vlaams-Brabantse CD&V-Kamerlijsten en komen in de plaats van minister van Werk en Economie Nathalie Muylle en minister van Justitie Koen Geens. Eerder kwam de voormalige Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers al in de Kamer ter vervanging van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem.

Bij Open Vld nemen eerste schepen van Tienen Bram Delvaux en Ninoofs burgemeester Tania De Jonge straks plaats op het groene leder. Zij volgen respectievelijk minister van Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Financiën Alexander De Croo op. Minister van Post en Telecom Philippe De Backer stond in mei niet op de lijst en heeft dus ook geen opvolger nodig.

Tot slot leggen zes nieuwe MR-Kamerleden straks de eed af. Het gaat om Isabelle Galant, de oudere zus van voormalig minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, Benoit Friart, Nathalie Gilson, Magali Dock, Mathieu Bihet en Christophe Bombled. De regering van premier Sophie Wilmès legde dinsdagvoormiddag de eed af op het Paleis.

Tien nieuwe Kamerleden leggen straks de eed af

Straks legt premier Wilmès een regeringsverklaring af in de Kamer, waarna ze het vertrouwen zal vragen. Daar wordt dan 48 uur later over gestemd. Uit voorzorg wonen straks enkel de fractieleiders, de premier en de vicepremiers de plenaire vergadering in de Kamer bij, op veilige afstand van elkaar. Andere Kamerleden kunnen de zitting volgen via livestream, wie ziek is of een ziek gezinslid heeft, wordt gevraagd om thuis te blijven.

Ook voor de plenaire op donderdag worden maatregelen genomen. De fractieleiders debatteren over de regeerverklaring, de stemming verloopt individueel per naamafroeping per brief, waardoor leden veilig hun stem kunnen uitbrengen zonder dat de hele zaal vol loopt.

Ook de stemming over de voorlopige twaalfden en die over maatregelen voor zelfstandigen zullen op die manier verlopen.

De regering-Wilmès blijft een minderheidsregering, maar samen met zeven oppositiepartijen is afgelopen weekend afgesproken dat ze bijzondere machten zal krijgen om de coronacrisis efficiënt aan te kunnen pakken zonder dat ze voor elke maatregel de toestemming van het parlement nodig heeft. De actieradius blijft wel beperkt tot de beheersing van het coronavirus. Bovendien is de opdracht beperkt in de tijd, tot maximum zes maanden.

Zoals bekend zal de opdracht van de regering evenwel beperkt worden tot het nemen van maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen op gezondheids- en economisch vlak.Die opdracht is bovendien beperkt in de tijd. In eerste instantie tot drie maanden, maar de opdracht kan worden verlengd tot zes maanden. Voor andere bevoegdheidsdomeinen zal de regering blijven functioneren als een regering in lopende zaken. Die opdracht is bovendien beperkt in de tijd. In eerste instantie tot drie maanden, maar de opdracht kan worden verlengd tot zes maanden. Voor andere bevoegdheidsdomeinen zal de regering blijven functioneren als een regering in lopende zaken. Na Sophie Wilmès legden ook de verschillende ministers de eed af. Koens Geens (CD&V) blijft op post als vicepremier en minister van Justitie en Europese Zaken, Alexander De Croo (Open Vld) als vicepremier en minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking, David Clarinval (MR) als vicepremier en minister van Begroting en Ambtenarenzaken, Pieter De Crem (CD&V) als minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Maggie De Block (Open Vld) als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie, Daniel Bacquelaine (MR) als minister van Pensioenen, Marie Christine Marghem (MR) als minister van Energie, François Bellot (MR) als minister van Mobiliteit, Daniel Ducarme (MR) als minister van Middenstand en Landbouw, Philippe De Backer (Open Vld) als minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, Nathalie Muylle (CD&V) als minister van Werk, Economie en Consumenten, en Philippe Goffin (MR) als minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie. Dinsdagmiddag zal Wilmès het vertrouwen vragen aan de Kamer.Nu de regering-Wilmès er een wordt met volheid van bevoegdheden kunnen tien nieuwe parlementsleden straks de eed afleggen in de Kamer. Zij volgen de ministers op, die in lopende zaken ook gewoon Kamerleden waren.Voor CD&V leggen straks Werviks gemeenteraadslid Bercy Slegers en jongerenvoorzitter Sammy Mahdi de eed af in de Kamer. Zij waren in mei de eerste opvolgers op respectievelijk de West-Vlaamse en Vlaams-Brabantse CD&V-Kamerlijsten en komen in de plaats van minister van Werk en Economie Nathalie Muylle en minister van Justitie Koen Geens. Eerder kwam de voormalige Oost-Vlaamse provinciegouverneur Jan Briers al in de Kamer ter vervanging van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Bij Open Vld nemen eerste schepen van Tienen Bram Delvaux en Ninoofs burgemeester Tania De Jonge straks plaats op het groene leder. Zij volgen respectievelijk minister van Volksgezondheid, Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Financiën Alexander De Croo op. Minister van Post en Telecom Philippe De Backer stond in mei niet op de lijst en heeft dus ook geen opvolger nodig. Tot slot leggen zes nieuwe MR-Kamerleden straks de eed af. Het gaat om Isabelle Galant, de oudere zus van voormalig minister van Mobiliteit Jacqueline Galant, Benoit Friart, Nathalie Gilson, Magali Dock, Mathieu Bihet en Christophe Bombled. De regering van premier Sophie Wilmès legde dinsdagvoormiddag de eed af op het Paleis. Straks legt premier Wilmès een regeringsverklaring af in de Kamer, waarna ze het vertrouwen zal vragen. Daar wordt dan 48 uur later over gestemd. Uit voorzorg wonen straks enkel de fractieleiders, de premier en de vicepremiers de plenaire vergadering in de Kamer bij, op veilige afstand van elkaar. Andere Kamerleden kunnen de zitting volgen via livestream, wie ziek is of een ziek gezinslid heeft, wordt gevraagd om thuis te blijven. Ook voor de plenaire op donderdag worden maatregelen genomen. De fractieleiders debatteren over de regeerverklaring, de stemming verloopt individueel per naamafroeping per brief, waardoor leden veilig hun stem kunnen uitbrengen zonder dat de hele zaal vol loopt. Ook de stemming over de voorlopige twaalfden en die over maatregelen voor zelfstandigen zullen op die manier verlopen. De regering-Wilmès blijft een minderheidsregering, maar samen met zeven oppositiepartijen is afgelopen weekend afgesproken dat ze bijzondere machten zal krijgen om de coronacrisis efficiënt aan te kunnen pakken zonder dat ze voor elke maatregel de toestemming van het parlement nodig heeft. De actieradius blijft wel beperkt tot de beheersing van het coronavirus. Bovendien is de opdracht beperkt in de tijd, tot maximum zes maanden.