Dat is bekendgemaakt na afloop van de ministerraad.

Gezinshereniging

Aan gezinshereniging zijn normaal strenge voorwaarden verbonden, zoals de nood aan 'voldoende huisvesting', 'toereikende bestaansmiddelen' en een ziekteverzekering. Vluchtelingen mogen echter in het eerste jaar na hun erkenning een aanvraag tot gezinshereniging doen zonder dat ze aan die voorwaarden voldoen.

De regering wil die termijn inkorten. Volgens bevoegd staatssecretaris Theo Francken (N-VA) laten de Europese regels toe om dat terug te brengen tot minimaal drie maanden. Hij wil de komende dagen en weken met de meerderheid - ook in het parlement - tot een nieuwe termijn komen.

Asielaanvragen

Daarnaast is er ook de behandelingstermijn voor de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Die heeft nu een half jaar de tijd om een dossier te behandelen, anders komt er volgens Francken automatisch groen licht. Die termijn zou opgetrokken kunnen worden tot negen maanden. 'Dat is gezond verstand en pragmatisme', vond ook premier Charles Michel (MR).

Verblijf

Tot slot willen meerderheidspartijen N-VA, CD&V, Open VLD en MR ook het debat aangaan over een tijdelijk verblijf voor erkende vluchtelingen. 'De vluchtelingenstatus leidt op dit moment onmiddellijk tot een onbeperkt verblijf. Daarmee zijn we eerder een uitzondering in Europa', aldus Francken na afloop van de ministerraad. De regering wil dus nagaan 'of het niet logisch is om te gaan naar een tijdelijk verblijf in de eerste jaren'.

Premier Michel merkte daarbij op dat op er op Europees niveau 'meer en meer een oriëntatie is om naar een harmonisering te gaan in de richting van tijdelijk verblijf'.

Steun

De discussie over een tijdelijk verblijfsrecht voor vluchtelingen loopt al langer. Francken sprak zich er eerder al voor uit en ook John Crombez, voorzitter van oppositiepartij SP.A, zei eerder al heil te zien in het voorstel. 'Geef hen een erkenning voor de duurtijd van het conflict en help ze met de terugkeer en heropbouw', zei de socialist eerder deze maand nog. (Belga/KVDA)