De cipiers in voornamelijk Franstalig België voerden in mei en juni meer dan een maand lang actie omdat ze de rationaliserings- en besparingsplannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet pikten. Tijdens die staking bracht het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, kortweg CPT, een bezoek aan de penitentiaire inrichtingen van Hoei, Itter en Jamioulx om na te gaan in welke omstandigheden de gedetineerden verbleven. De onderzoekers stelden tal van onmenselijke omstandigheden vast.

Daarom maant de CPT, in een rapport dat vrijdag werd gepubliceerd, de Belgische regering aan om werk te maken van een minimale dienstverlening. Gegarandeerde dienstverlening gaat trouwens niet in tegen het Europees verdrag van de rechten van de mens, zegt het CPT. Een regering kan wettelijke stappen ondernemen om onmenselijke omstandigheden in de gevangenis te voorkomen. Het stakingsrecht, aldus nog het CPT, is niet absoluut.

De regering-Michel lijkt daar nu gehoor aan te geven. Een wetsontwerp zou tegen het einde van het jaar voorgelegd worden aan het parlement, luidt het rapport van de CPT. 'De minister van Justitie werkt al enige tijd aan een oplossing voor de minimale dienstverlening en zal een voorstel doen dat overlegd is met de vakbonden', laat het kabinet van minister Geens weten. (BELGA/JVL)

De cipiers in voornamelijk Franstalig België voerden in mei en juni meer dan een maand lang actie omdat ze de rationaliserings- en besparingsplannen van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) niet pikten. Tijdens die staking bracht het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing, kortweg CPT, een bezoek aan de penitentiaire inrichtingen van Hoei, Itter en Jamioulx om na te gaan in welke omstandigheden de gedetineerden verbleven. De onderzoekers stelden tal van onmenselijke omstandigheden vast. Daarom maant de CPT, in een rapport dat vrijdag werd gepubliceerd, de Belgische regering aan om werk te maken van een minimale dienstverlening. Gegarandeerde dienstverlening gaat trouwens niet in tegen het Europees verdrag van de rechten van de mens, zegt het CPT. Een regering kan wettelijke stappen ondernemen om onmenselijke omstandigheden in de gevangenis te voorkomen. Het stakingsrecht, aldus nog het CPT, is niet absoluut. De regering-Michel lijkt daar nu gehoor aan te geven. Een wetsontwerp zou tegen het einde van het jaar voorgelegd worden aan het parlement, luidt het rapport van de CPT. 'De minister van Justitie werkt al enige tijd aan een oplossing voor de minimale dienstverlening en zal een voorstel doen dat overlegd is met de vakbonden', laat het kabinet van minister Geens weten. (BELGA/JVL)