De regering raakte het voor het zomerreces eens de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen geleidelijk in te voeren vanaf begin volgend jaar. Dat principe houdt in dat werklozen tijdens een eerste periode van zes maanden een hogere uitkering krijgen, die dan nadien sneller daalt. De maatregel maakt deel uit van de arbeidsdeal, waarmee de regering de mismatch op onze arbeidsmarkt wil aanpakken.

De versnelde degressiviteit houdt in dat de werkloze zich sneller in de derde periode bevindt waar hij enkel een forfait krijgt, die varieert in functie van de gezinssituatie. De vakbonden hekelden die maatregel, want die leidt volgens hen sneller tot armoede. Voor een alleenstaande zal dat maandelijks in die periode 1.031 euro bedragen, onder de armoededrempel.

'Dat is erg laag en daar zijn we ons van bewust', aldus Denis Ducarme. 'Daarom zal de regering aan de sociale partners voorstellen om de laagste werkloosheidsuitkeringen te revaloriseren.'

De socialistische vakbond twijfelt aan de oprechtheid van de regering. De vakbond verwijst naar verklaringen van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir in oktober, die sceptisch stond tegenover de mogelijkheid om de sociale minima te verhogen tot het niveau van de Europese armoededrempels.

De regering raakte het voor het zomerreces eens de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen geleidelijk in te voeren vanaf begin volgend jaar. Dat principe houdt in dat werklozen tijdens een eerste periode van zes maanden een hogere uitkering krijgen, die dan nadien sneller daalt. De maatregel maakt deel uit van de arbeidsdeal, waarmee de regering de mismatch op onze arbeidsmarkt wil aanpakken. De versnelde degressiviteit houdt in dat de werkloze zich sneller in de derde periode bevindt waar hij enkel een forfait krijgt, die varieert in functie van de gezinssituatie. De vakbonden hekelden die maatregel, want die leidt volgens hen sneller tot armoede. Voor een alleenstaande zal dat maandelijks in die periode 1.031 euro bedragen, onder de armoededrempel.'Dat is erg laag en daar zijn we ons van bewust', aldus Denis Ducarme. 'Daarom zal de regering aan de sociale partners voorstellen om de laagste werkloosheidsuitkeringen te revaloriseren.' De socialistische vakbond twijfelt aan de oprechtheid van de regering. De vakbond verwijst naar verklaringen van staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir in oktober, die sceptisch stond tegenover de mogelijkheid om de sociale minima te verhogen tot het niveau van de Europese armoededrempels.