Het was al langer duidelijk dat het begrotingstekort in 2019 opnieuw stevig zou oplopen. Eerdere ramingen gingen al uit van een tekort van meer dan 7 miljard euro. Vorig jaar werd nog afgesloten met een tekort van 0,8 procent. Een van de verklaringen is het wegvallen van het eenmalig effect, dat het optrekken van de boetes voor bedrijven of zelfstandigen die te weinig voorafbetalingen doen, teweeg had gebracht. Maar ook de groeiverwachtingen liggen lager dan geraamd. In De Ochtend op Radio 1 bevestigde vicepremier Peeters dat de volgende regering opnieuw voor een serieuze saneringsoperatie staat. Volgens hem had de regering nog een volwaardige begrotingscontrole kunnen houden indien ze niet in lopende zaken zat, en dan nog een en ander kunnen bijsturen. "We hadden als regering met volle bevoegdheden nog iets kunnen rechttrekken, maar niet de volledige 7,7 miljard euro", geeft Peeters aan. Hij ontkent dat de regering geen begrotingsinspanningen heeft geleverd. Bij het begin van de legislatuur bedroeg het tekort nog 3,1 procent van het bbp, luidt het. De 'Zweedse' coalitie had bij haar aantreden een begrotingsevenwicht vooropgesteld. "We hebben een evenwicht tussen het economische en sociale gezocht, bijvoorbeeld door de tax shift niet alleen de bedrijven ten goede te laten komen", geeft Peeters een reden waarom de regering daar niet in is geslaagd. (Belga)

Het was al langer duidelijk dat het begrotingstekort in 2019 opnieuw stevig zou oplopen. Eerdere ramingen gingen al uit van een tekort van meer dan 7 miljard euro. Vorig jaar werd nog afgesloten met een tekort van 0,8 procent. Een van de verklaringen is het wegvallen van het eenmalig effect, dat het optrekken van de boetes voor bedrijven of zelfstandigen die te weinig voorafbetalingen doen, teweeg had gebracht. Maar ook de groeiverwachtingen liggen lager dan geraamd. In De Ochtend op Radio 1 bevestigde vicepremier Peeters dat de volgende regering opnieuw voor een serieuze saneringsoperatie staat. Volgens hem had de regering nog een volwaardige begrotingscontrole kunnen houden indien ze niet in lopende zaken zat, en dan nog een en ander kunnen bijsturen. "We hadden als regering met volle bevoegdheden nog iets kunnen rechttrekken, maar niet de volledige 7,7 miljard euro", geeft Peeters aan. Hij ontkent dat de regering geen begrotingsinspanningen heeft geleverd. Bij het begin van de legislatuur bedroeg het tekort nog 3,1 procent van het bbp, luidt het. De 'Zweedse' coalitie had bij haar aantreden een begrotingsevenwicht vooropgesteld. "We hebben een evenwicht tussen het economische en sociale gezocht, bijvoorbeeld door de tax shift niet alleen de bedrijven ten goede te laten komen", geeft Peeters een reden waarom de regering daar niet in is geslaagd. (Belga)