De federale regering neemt om en bij de 40 maatregelen in het kader van de relance van de economie. Ondertussen heeft ze enkele budgettaire maatregelen genomen zodat het budget op het juiste spoor blijft om het tekort dit jaar op 2,8 procent van het bbp te houden.

Bijna de voltallige regering was naar de perszaal van de Wetstraat 16 afgezakt om tekst en uitleg te geven bij de maatregelen die de regering tijdens het driedaagse begrotingsconclaaf nam. De regeringsleden hadden ook een cadeau meegebracht voor premier Elio Di Rupo, die woensdag zijn 61ste verjaardag viert. Naar verluidt ging het om enkele flessen Brunello di Montalcino.

78 miljoen euroZoals bekend moest de regering op zoek naar 78 miljoen euro om de begroting op koers te houden. Daarbij kwamen nog voor 22,5 miljoen euro onvermijdelijke uitgaven (zoals facturen) en voor 33,4 miljoen euro nieuwe uitgaven, op het vlak van justitie, politie, de pensioenen in de burgerluchtvaart en de sociale zekerheid. De latere overschrijding van de spilindex doet de uitgaven dan weer met 23 miljoen euro afnemen.

Budgettaire meevallerDe daling van de rentelasten houdt een meevaller van 25 miljoen euro in. Dat bedrag komt bovenop de 148 miljoen euro die het monitoringcomité naar voren had geschoven. Dat bedrag komt bovenop de 148 miljoen euro die het monitoringcomité naar voren had geschoven. Minister van Financiën Steven Vanackere wees erop dat de rentelasten nog steeds 12,2 miljard euro bedragen. "U hoort geen zelfgenoegzaamheid van onze kant zolang we moeten vaststellen dat onze schuld rond de 100 procent ligt", stelde hij. De regering blijft zich inzetten om die schuldgraad duurzaam naar beneden te krijgen.

De rente op korte termijn en lange termijn is intussen gezakt tot respectievelijk 0,15 en 2,5 procent, terwijl de spread met Duitsland daalde van 3,5 procent in november vorig jaar naar 1,2 procent nu. "We zitten duidelijk in een heel andere vertrouwenssituatie", vindt Vanackere Hij weerlegde echter dat de positieve evolutie van de spread en intrestlasten enkel te danken is aan de Duitse motor. "Men mag me veel proberen uit te leggen door te verwijzen naar Draghi, Europa en de ECB", stelde Vanackere, maar de daling van de spread mag "in alle bescheidenheid" op het conto van België, de ondernemingen en spaarders

incluis, worden geschreven.

De niet-fiscale ontvangsten liggen dan weer 86,4 miljoen euro hoger dan geschat. Daarbij komt 38,7 miljoen euro uit de licenties voor 2G, 3G en 4G, 20 miljoen euro dividend van de Nationale Bank en 29 miljoen euro van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. Alles bij mekaar geteld, komt de regering uit op een overschot van 0,5 miljoen euro boven de vooropgestelde -2,8 procent van het bbp.

Nieuwe begrotingsreserve van 570 miljoen euro

Alles bij mekaar geteld, komt de regering uit op een overschot van 0,5 miljoen euro boven de vooropgestelde -2,8 procent van het bbp. Daarbij is geen rekening gehouden met de 250 miljoen euro uit usurperende bevoegdheden die de regering nog dit jaar minder wil uitgeven. Ter herinnering: het gaat om bevoegdheden van de deelentiteiten waarvoor de federale overheid nog uitgaven verricht. De federale overheid wil voor 250 miljoen euro uitgaven schrappen.

"De regering zet de gesprekken met de regio's voort", aldus Begrotingsminister Olivier Chastel. Hij had het tot slot over een nieuwe begrotingsreserve van 570 miljoen euro. Die komt in de plaats van de 650 miljoen euro die ons land onder impuls van de Europese Commissie had bevrozen.

Relance van de Belgische economieDe federale regering nam tijdens het driedaagse conclaaf ook ongeveer veertig concrete maatregelen in het kader van de relance van onze economie. Blikvangers zijn de verhoging van de werkbonus, de creatie van 10.000 stageplaatsen voor jongeren, maatregelen voor onderzoek en ontwikkeling, goedkopere gelegenheidsarbeid in de horeca en lagere lasten voor de eerste drie aanwervingen bij kmo's.

Zoals bekend gaat het niet om een relanceplan, maar om een strategie. De regering nam nu een reeks maatregelen. Die moeten nog worden aangevuld na later overleg met de regio's en de sociale partners.

Di Rupo: 'Evolutie van pessimisme naar optimisme'

Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne wees tijdens de persconferentie op het contrast met "de stemmen uit het buitenland die stelden dat we de zieke man van Europa zijn. Ik denk dat we meer en meer de gezonde vrouw in Europa zijn geworden". Premier Di Rupo stelde tot slot dat ons land staat waar het nu staat dankzij de wil van de politieke partijen om de uitdagingen in handen te nemen. "Van de vorige naar deze 21ste juli zijn we geëvolueerd van pessimisme naar optimisme", aldus de eerste minister.

"Het was voor geen enkele partij gemakkelijk, maar ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. We realiseren wat we hebben beloofd". Met de woorden "Nil volentibus arduum est", sloot sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte de persconferentie af.(Belga/INM)

De federale regering neemt om en bij de 40 maatregelen in het kader van de relance van de economie. Ondertussen heeft ze enkele budgettaire maatregelen genomen zodat het budget op het juiste spoor blijft om het tekort dit jaar op 2,8 procent van het bbp te houden. Bijna de voltallige regering was naar de perszaal van de Wetstraat 16 afgezakt om tekst en uitleg te geven bij de maatregelen die de regering tijdens het driedaagse begrotingsconclaaf nam. De regeringsleden hadden ook een cadeau meegebracht voor premier Elio Di Rupo, die woensdag zijn 61ste verjaardag viert. Naar verluidt ging het om enkele flessen Brunello di Montalcino. 78 miljoen euroZoals bekend moest de regering op zoek naar 78 miljoen euro om de begroting op koers te houden. Daarbij kwamen nog voor 22,5 miljoen euro onvermijdelijke uitgaven (zoals facturen) en voor 33,4 miljoen euro nieuwe uitgaven, op het vlak van justitie, politie, de pensioenen in de burgerluchtvaart en de sociale zekerheid. De latere overschrijding van de spilindex doet de uitgaven dan weer met 23 miljoen euro afnemen. Budgettaire meevallerDe daling van de rentelasten houdt een meevaller van 25 miljoen euro in. Dat bedrag komt bovenop de 148 miljoen euro die het monitoringcomité naar voren had geschoven. Dat bedrag komt bovenop de 148 miljoen euro die het monitoringcomité naar voren had geschoven. Minister van Financiën Steven Vanackere wees erop dat de rentelasten nog steeds 12,2 miljard euro bedragen. "U hoort geen zelfgenoegzaamheid van onze kant zolang we moeten vaststellen dat onze schuld rond de 100 procent ligt", stelde hij. De regering blijft zich inzetten om die schuldgraad duurzaam naar beneden te krijgen. De rente op korte termijn en lange termijn is intussen gezakt tot respectievelijk 0,15 en 2,5 procent, terwijl de spread met Duitsland daalde van 3,5 procent in november vorig jaar naar 1,2 procent nu. "We zitten duidelijk in een heel andere vertrouwenssituatie", vindt Vanackere Hij weerlegde echter dat de positieve evolutie van de spread en intrestlasten enkel te danken is aan de Duitse motor. "Men mag me veel proberen uit te leggen door te verwijzen naar Draghi, Europa en de ECB", stelde Vanackere, maar de daling van de spread mag "in alle bescheidenheid" op het conto van België, de ondernemingen en spaarders incluis, worden geschreven. De niet-fiscale ontvangsten liggen dan weer 86,4 miljoen euro hoger dan geschat. Daarbij komt 38,7 miljoen euro uit de licenties voor 2G, 3G en 4G, 20 miljoen euro dividend van de Nationale Bank en 29 miljoen euro van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring. Alles bij mekaar geteld, komt de regering uit op een overschot van 0,5 miljoen euro boven de vooropgestelde -2,8 procent van het bbp. Nieuwe begrotingsreserve van 570 miljoen euro Alles bij mekaar geteld, komt de regering uit op een overschot van 0,5 miljoen euro boven de vooropgestelde -2,8 procent van het bbp. Daarbij is geen rekening gehouden met de 250 miljoen euro uit usurperende bevoegdheden die de regering nog dit jaar minder wil uitgeven. Ter herinnering: het gaat om bevoegdheden van de deelentiteiten waarvoor de federale overheid nog uitgaven verricht. De federale overheid wil voor 250 miljoen euro uitgaven schrappen. "De regering zet de gesprekken met de regio's voort", aldus Begrotingsminister Olivier Chastel. Hij had het tot slot over een nieuwe begrotingsreserve van 570 miljoen euro. Die komt in de plaats van de 650 miljoen euro die ons land onder impuls van de Europese Commissie had bevrozen. Relance van de Belgische economieDe federale regering nam tijdens het driedaagse conclaaf ook ongeveer veertig concrete maatregelen in het kader van de relance van onze economie. Blikvangers zijn de verhoging van de werkbonus, de creatie van 10.000 stageplaatsen voor jongeren, maatregelen voor onderzoek en ontwikkeling, goedkopere gelegenheidsarbeid in de horeca en lagere lasten voor de eerste drie aanwervingen bij kmo's. Zoals bekend gaat het niet om een relanceplan, maar om een strategie. De regering nam nu een reeks maatregelen. Die moeten nog worden aangevuld na later overleg met de regio's en de sociale partners. Di Rupo: 'Evolutie van pessimisme naar optimisme' Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne wees tijdens de persconferentie op het contrast met "de stemmen uit het buitenland die stelden dat we de zieke man van Europa zijn. Ik denk dat we meer en meer de gezonde vrouw in Europa zijn geworden". Premier Di Rupo stelde tot slot dat ons land staat waar het nu staat dankzij de wil van de politieke partijen om de uitdagingen in handen te nemen. "Van de vorige naar deze 21ste juli zijn we geëvolueerd van pessimisme naar optimisme", aldus de eerste minister. "Het was voor geen enkele partij gemakkelijk, maar ze hebben hun verantwoordelijkheid genomen. We realiseren wat we hebben beloofd". Met de woorden "Nil volentibus arduum est", sloot sp.a-vicepremier Johan Vande Lanotte de persconferentie af.(Belga/INM)