Met een kort, feitelijk statement drukte MR-vicepremier Didier Reynders vandaag de twijfels de kop in over het al dan niet uitstellen van de kernuitstap. Na een studie van netbeheerder Elia had regeringspartij N-VA er immers voor gepleit twee kerncentrales langer open te houden, tot 2035. De oppositie steigerde, maar stelde ook vast dat N-VA op dat vlak geïsoleerd staat in de regering. CDH en SP.A wezen erop dat de kernuitstap geen mondeling akkoord was maar een wet: al...

Met een kort, feitelijk statement drukte MR-vicepremier Didier Reynders vandaag de twijfels de kop in over het al dan niet uitstellen van de kernuitstap. Na een studie van netbeheerder Elia had regeringspartij N-VA er immers voor gepleit twee kerncentrales langer open te houden, tot 2035. De oppositie steigerde, maar stelde ook vast dat N-VA op dat vlak geïsoleerd staat in de regering. CDH en SP.A wezen erop dat de kernuitstap geen mondeling akkoord was maar een wet: als N-VA daarvan af wil stappen, moet de partij maar een wetswijziging doorvoeren. 'De vraag is nog maar of u daar een meerderheid voor zal vinden,' waarschuwde Karin Temmerman (SP.A).Intussen tikt de tijd, en die tikt onverbiddelijk in het voordeel van het N-VA-standpunt. Enkel wanneer meteen werk wordt gemaakt van investeringen in hernieuwbare energie, is de kernuitstap tegen 2025 haalbaar, zo verduidelijkte de Elia-studie. Vanuit de meerderheid stelden Open Vld en CD&V zich dan ook stellig vragen bij het 'getalm' van Energieminister Marie-Christine Marghem (MR). Het parlement is 'op zijn honger' blijven zitten, aldus liberaal Egbert Lachaert, die duidelijkheid vroeg over de timing van het energiepact én over de kernuitstap. 'Mijn fractie gaat nog steeds uit van 2025 als datum voor de kernuitstap,' zei Lachaert. 'De kernuitstap in 2025 is voor CD&V een van de uitgangspunten van het energiepact,' voegde Leen Dierick toe. Beiden vroegen ze Didier Reynders, die insprong voor de afwezige Marghem, om ook vanuit de MR die deadline te bevestigen. Die bevestiging kwam er, zij het schoorvoetend en in een formulering die nog enige manoeuvreerruimte toeliet. 'Als men de wet wil respecteren, moet men dat doen met een aanzienlijk investeringsvolume.' Het energiepact zal er, na een uitgebreide consultatieronde die minister Marghem de afgelopen maanden uitvoerde, eind dit jaar alsnog komen. N-VA, die het woord niet nam tijdens het debat, staat daardoor nog steeds alleen in haar intentie de kernuitstap uit te stellen. Maar als de investeringen waar Reynders over sprak er niet snel komen, zou het N-VA-standpunt uiteindelijk wel eens als enige optie kunnen overblijven. De partij kan het zich daardoor veroorloven om binnen de meerderheid zich niet al te zwaar te profileren over de kernuitstap. Als N-VA maar genoeg op de rem trapt tussen vandaag en 2019, zal ze vanzelf gelijk krijgen.