Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

De Croo na debat van ruim 15 uur: 'Laat ons inzetten op samenwerking'

Aan het einde van een lang debat over de regeringsverklaring heeft premier Alexander De Croo meerderheid en oppositie opgeroepen om hun tegenstellingen niet op de spits te drijven. Conflict is eigen aan een democratie, zei De Croo, maar volgens hem is er de voorbije jaren 'een overkill' aan conflict geweest. 'Laat ons inzetten op samenwerking.'

Het Kamerdebat over de regeerverklaring, dat vanwege corona en de nodige plaats tussen de parlementsleden uitzonderlijk in het Europees Parlement werd gehouden, duurde vrijdag meer dan 15 uur. De grotere oppositiepartijen N-VA, Vlaams Belang en PVDA legden de verschillende sprekers van de meerderheidspartijen het vuur aan de schenen met een waterval aan vragen. De kleinere partijen, SP.A, cdH, DéFI en onafhankelijke Jean-Marie Dedecker, kwamen daarom pas laat vrijdagavond en -nacht aan het woord.

Het was al voorbij middernacht toen cdH-fractieleidster Cathérine Fonck het spreekgestoelte kon betreden. Op de repliek van premier De Croo was het uiteindelijk wachten tot 2.15 uur. De premier ging in op een aantal veelgehoorde opmerkingen van de oppositie. Hij begon met die rond de zogenaamde bijdrage van de 'sterkste schouders'. 'Waarom zoveel nervositeit?', zei De Croo. 'We hebben de voorbije zes maanden aan de bevolking uitzonderlijke dingen gevraagd. Is het dan onlogisch dat je zou vragen om op zo'n uitzonderlijk moment een uitzonderlijke stap te zetten? Zelfs als liberaal verdedig ik zoiets. Maar natuurlijk moet je zorgen dat je het ondernemerschap niet raakt en de middenklasse niet schaadt'.

'We gaan het doen', zei De Croo over de kernuitstap. Het probleem in dat dossier is volgens hem het continue stop and go-beleid van de voorbije jaren. 'We doen dat met aandacht voor betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid. Ik ga niet aanvaarden dat onze industrie in de problemen komt', zei De Croo. 'Men moet stoppen met onzekerheid te zaaien.'

De taak van de oppositie is om oppositie te voeren, zei De Croo. Maar de verschillen zijn volgens de premier 'niet zo groot'. Niemand is tegen een verhoging van de pensioenen, iedereen wil ooit uit kernenergie stappen en wil meer mensen aan de slag. 'Laten we het conflict niet kunstmatig voeden', aldus De Croo.

Zaterdag om 15 uur komt de Kamer terug bijeen. Dan krijgen de fracties een laatste repliek. Daarna volgt de vertrouwensstemming. (Belga)

Rudi Rotthier
door Rudi Rotthier

PVDA: 'Mensen hadden voor een breuk gestemd'

In het Kamerdebat over de regeringsverklaring was het vrijdagavond de beurt aan de linkse oppositie van de PVDA. Fractieleider Raoul Hedebouw ziet in het regeerakkoord de verderzetting van het 'Zweedse' beleid van de centrumrechtse regering-Michel. 'De mensen hadden nochtans voor een breuk gestemd', zegt hij.

Hedebouw wees op een aantal linkse eisen die niet in het regeerakkoord staan: het terugbrengen van de pensioenleeftijd op 65 (voor de verkiezingen een breekpunt voor de PS) en het ontbreken van een belasting op vermogens, waar verschillende partijen al heel lang voor zeggen te ijveren.

PVDA vreest ook dat de verhoging van de laagste pensioenen lager zal uitvallen dan beloofd. 'Dat Open VLD daarmee akkoord gaat, dat begrijp ik. Maar dat de linkse partijen dit getekend hebben, dat snap ik niet'.

Premier Alexander De Croo diende Hedebouw van antwoord. 'We hebben hier twee soorten discours gehad: mensen die bereid zijn om naar elkaar te luisteren en andere partijen respecteren en partijen die hun tussenkomsten alleen maar gebruiken om tegenstellingen te zoeken en karikaturen te maken', zei de premier. 'Het DNA van deze regering zijn partijen die luisteren naar elkaar, die begrijpen dat een partij alleen niets realiseert'. Volgens De Croo zijn de plannen van PVDA niet te financieren. 'Wij verhogen de uitkeringen, maar op een betaalbare manier'.

'Volgens de PVDA is dit de verderzetting van het Zweeds beleid, de andere kant zegt dat het rood-groen is. Dan zal het wel een echt centrumbeleid zijn', zei Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert. Een spervuur van vragen - vooral vanuit de N-VA-fractie - was zijn deel. Vooral rond mogelijke nieuwe belastingen ontstond een pittig debat. Waar PVDA betreurt dat er geen echte vermogenstaks komt, wou N-VA van de Open VLD-voorzitter weten wie precies geviseerd zal worden door de 'bijdrage van de sterkste schouders' uit het regeerakkoord. De regering moet die kwestie nog uitwerken, zei Lachaert.

Premier De Croo vulde aan: 'De N-VA vindt het niet logisch dat de regering de tijd neemt om zoiets uit te werken. Je moet eens kijken welke taksen de voorbije jaren allemaal zijn afgevoerd, omdat ze niets opbrachten, of vernietigd door het Grondwettelijk Hof'. Volgens De Croo zal de regering de tijd nemen om de zaak uit te werken - zodat het niet weer meteen afgevoerd of vernietigd wordt - en zullen enkel 'mensen die de mogelijkheid hebben om die bijdrage te doen' erdoor geraakt worden.

(Belga)

Rudi Rotthier
door Rudi Rotthier

CD&V: 'Regering zal later standpunt innnemen over Arco'

De regering zal standpunt innemen over het dossier Arco eens de gerechtelijke procedures rond het dossier achter de rug liggen. Dat heeft CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten verklaard tijdens het debat over de federale regeerverklaring.

In het vorige regeerakkoord van de regering-Michel was onder impuls van CD&V een oplossing beloofd voor de zowat 800.000 coöperanten die hun geld verloren nadat Arco, de financiële arm van de christelijke werknemersbeweging ACW, nu beweging.net, in het kielzog van Dexia ten onder ging. Die oplossing kwam er niet. Het huidige regeerakkoord rept er met geen woord over, bevestigde Verherstraeten. 'Er zijn gerechtelijke procedures nodig. Daarna zal de regering positie innemen', antwoordde hij op een vraag van Wouter Vermeersch (Vlaams Belang).

(Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Waalse MR-verkozenen slikken bittere pil na commotie rond ministerposten

De MR-verkozenen in het Waals Parlement blijven ontstemd na de poging van partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez om Waals minister Valérie De Bue opzij te schuiven voor Denis Ducarme, tot voor kort federaal minister.

Het Waals Parlement blies vrijdag verzamelen voor de eedaflegging van minister Christophe Collignon (PS). Maar de Waalse MR-fractie kwam meteen ook bijeen voor een vergadering. Onder meer de kwestie van de ingetrokken stoelendans zorgde er voor ontevredenheid. De voorzitter van de Franstalige liberalen wilde gouwgenoot en afscheidnemend federaal minister Denis Ducarme naar de Waalse regering sturen, waar Valérie De Bue de boodschap kreeg dat ze kon beschikken. Maar de partijvoorzitter had het decretaal bepaalde vrouwenquotum uit het oog verloren. Met het vertrek van De Bue zou niet langer een derde van de de Waalse regering vrouw zijn. Resultaat: De Bue bleef finaal op post en Ducarme moet het stellen met het het fractieleiderschap in de Kamer.

Er waren tijdens de MR-vergadering 'informele discussies', zo viel te horen, waarbij sprake is van een 'een gebrek aan elegantie die sporen zal nalaten'. Nog een andere echo: de 'noodzaak om het functioneren van de partij intern te herbekijken'. Verschillende bronnen maken gewag van een 'grote bezorgdheid', zowel over een gebrek aan overleg dat geleid heeft tot de mislukte ministerwissel als over de gang van zaken zelve. Zo wordt vooral het feit dat De Bue pas op het allerlaatste moment op de hoogte werd gebracht slecht verteerd. 'De wijze waarop het verlopen is, ontbeerde minstens elegantie', laat een belangrijke MR-stem optekenen, al verzekert die dat 'er geen sprake is van verdeeldheid binnen de partij'.

'Er is een grote bezorgdheid. We hopen dat de kwestie zal afkoelen, maar we zullen alleszins intern ons functioneren moeten herbekijken.' Er waren ook openlijke steunbetuigingen voor De Bue vanuit de MR. Minister van Begroting Jean-Luc Crucke deelde via Twitter bijvoorbeeld een foto van een symbolische steunactie die er plaatsvond. 'Voor de goede zaak ontdek ik mijn talenten als fotograaf. Jullie zijn zonder twijfel zoveel meer dan een quotum.'

Collega-minister Willy Borsus retweette de tweet van De Bué en feliciteerde haar meteen voor het goede werk. Anderzijds riep Denis Ducarme via La Libre Belgique op tot kalmte. Het 'betreurenswaardig spektakel' binnen de MR 'moet stoppen'. Maandag staat alvast het wekelijkse partijbureau van MR in Brussel op de agenda. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Engie: 'Beslissing over langer openhouden kerncentrales moet dit jaar gebeuren'

Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales in ons land, maakt een kruis over het noodscenario van de nieuwe regering om in 2021 alsnog te beslissen twee kerncentrales open te houden. 'Niet realistisch', staat in een nota van het energiebedrijf.

Lees meer

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Vlaanderen wil interparlementaire commissie rond federaal regeerakkoord

Vlaanderen wil een interparlementaire commissie oprichten, om de bezorgdheden rond het federaal regeerakkoord weg te nemen. Dat meldt Robrecht Bothuyne (CD&V), voorzitter van de commissie Economie in het Vlaams Parlement.

Axel Ronse, Vlaams Parlementslid voor N-VA, vroeg donderdag een hoorzitting over het federaal regeerakkoord. Het Vlaams regeerakkoord, geschreven door N-VA, CD&V en Open Vld, telt immers verschillende verwijzingen naar toekomstig federaal beleid. Omdat N-VA geen deel uitmaakt van de nieuwe federale regering, maakt de partij zich zorgen. 'Onze Vlaamse ambities rond het optrekken van de werkzaamheidsgraad dreigen een 'tijger zonder tanden' te worden nu federaal weigert de lasten op arbeid, pensioenen, ziekteverzekering, en de werkloosheidsuitkeringen te hervormen', aldus Ronse.

'Met het nieuwe federaal regeerakkoord is commotie ontstaan over de complementariteit van het federale en het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid, reageert Robrecht Bothuyne vrijdag.'Het is cruciaal dat de deelstaten en de federale regering gaan samenwerken. Of het nu gaat over mensen langer aan de slag houden, werken lonender maken, langdurig zieken herintegreren op de arbeidsmarkt of leefloners begeleiden naar werk. De Vlaamse en de federale regering hebben elkaar nodig. Bovendien is het ook de bedoeling om meer Brusselse en Waalse werkzoekenden naar Vlaamse knelpuntjobs toe te leiden.'

In het federaal regeerakkoord wordt ook tientallen keren verwezen naar noodzakelijk overleg met de deelstaten. Bothuyne stelt nu voor om dit overleg ook op parlementair niveau te organiseren. Naar analogie met de interparlementaire commissie rond het klimaatbeleid, wil Vlaanderen een gelijkaardige commissie rond het arbeidsmarktbeleid oprichten. Het voorstel werd unaniem aanvaard door de commissie Economie.

Ook Open Vld vindt de commissie een goede zaak, om de samenwerking te bevorderen. 'Beide regeerakkoorden bevatten dezelfde ambitie om naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent te gaan en zetten in op dezelfde hefbomen om dit te verwezenlijken', zegt parlementslid Tom Ongena van Open Vld. "Er is ook de sterke wil tot samenwerking tussen de deelstaten en het federale niveau om samen meer mensen aan het werk te krijgen om zo het behoud van onze sociale zekerheid te garanderen.' De komende weken zullen de andere parlementen aangeschreven worden. De bedoeling moet zijn om nog dit jaar een eerste bijeenkomst te organiseren. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Waalse politica's richten zich tot Bouchez: 'We zijn meer dan een quotum'

Een twintigtal vrouwen uit het Waals Parlement en de Waalse regering hebben vrijdag een signaal gestuurd naar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Vrouwen uit alle politieke formaties, MR incluis, poseerden in de gangen van het parlement in Namen voor een foto met duidelijke boodschap: 'We zijn meer dan een quotum.'

De boodschap vertrok nadien naar de sociale media. De politica's hekelen Bouchez' niet bepaald gesmaakte beslissingen bij de aanstelling van de nieuwe MR-ministers. Hij wilde afscheidnemend federaal minister Denis Ducarme naar de Waalse regering sturen, waar Valérie De Bue de boodschap kreeg dat ze kon beschikken.

Maar de partijvoorzitter had het vrouwenquotum uit het oog verloren. Met het vertrek van De Bue zou het decretaal bepaalde quotum dat een derde van de Waalse regering vrouw moet zijn, niet meer gehaald worden. Resultaat: De Bue bleef finaal op post en Ducarme moet het stellen met het het fractieleiderschap in de Kamer. De gefaalde stoelendans zou minister De Bue met het gevoel kunnen achterlaten dat ze 'gered is' door het quotum.

'We zijn meer dan een quotum', stak de groep Waalse politica's haar daarom een hart onder de riem. Opvallend, ook minister van Begroting Jean-Luc Crucke, een van de MR-kopstukken in de Waalse regering, deelde de foto via Twitter. Crucke was zelf een van de aanwezigen die het plaatje schoot: 'Voor de goede zaak ontdek ik mijn talenten als fotograaf. Jullie zijn zonder twijfel zoveel meer dan een quotum.'

Crucke zou volgens de geruchtenmolen donderdag met zijn ontslag gedreigd hebben. Het verzet blijft mogelijk niet bij deze actie. Tegelijk is in het Waals Parlement een vergadering gaande van de MR-fractieleden, zo bevestigen verschillende bronnen. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

CM Gezondheidsfonds noemt regeerakkoord 'hoopvol'

De Christelijke Mutualiteit (CM) noemt het regeerakkoord van de kersverse regering-De Croo hoopvol. De CM is vooral opgetogen dat het gezondheidsbeleid zal gevoerd worden vanuit een brede visie op gezondheid. 'Maar the proof of the pudding is in the eating, het mag niet bij woorden alleen blijven', klinkt het vrijdag bij CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Een brede visie op gezondheid gaat niet alleen om de lichamelijke aspecten van gezondheid, maar ook om welbevinden, empowerment, veerkracht, participatie en zingeving. Zo staat het letterlijk in het regeerakkoord. 'Het is de nagel waar CM al lang op klopt', reageert Luc Van Gorp. 'Iedereen is ervan overtuigd dat onze gezondheidszorg grondig hervormd moet worden. Die hervormingen kunnen echter pas slagen als we een brede definitie op gezondheid hanteren. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Zo staat het nu ook in het regeerakkoord.'

De nieuwe regering koppelt daar meteen de nodige middelen aan. Zo zal het budget voor gezondheidszorg vanaf 2022 jaarlijks met 2,5 procent stijgen. De CM vraagt wel om dat extra budget gericht te investeren en te vertrekken vanuit de noden van de patiënt en in te zetten op zaken waar echt het verschil gemaakt kan worden. Ook de verdere hervorming van de ziekenhuissector en de vermindering van de ereloonsupplementen zijn intenties waar CM Gezondheidsfonds zich achter wil scharen en waar het waakzaam over zal zijn, net als over de onderhandeling van een nieuw pact met de farma-sector om op die manier de kostprijs van geneesmiddelen onder controle te houden.

'Wij verwelkomen uiteraard ook de invoering van minima voor wie ziek wordt, de verhoging van alle minimumuitkeringen en de uitbreiding van het geboorteverlof van tien naar twintig dagen', gaat Luc Van Gorp verder. 'Voor ons zit er heel wat eten en drinken in het regeerakkoord, maar uiteraard: the proof of the pudding is in the eating. De intenties zijn goed, maar het mag niet bij woorden blijven. CM Gezondheidsfonds wil in elk geval haar schouders zetten onder het project en zal de regering en in het bijzonder minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke steunen in deze ambities.' (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

N-VA versus regering-De Croo: Vlaamse minderheid, marketeerspraat, Marrakesh

'U laat zich inpakken door een dogmatisch neobelgicisme', sneerde N-VA-fractieleider Peter De Roover naar premier Alexander De Croo (Open VLD). De N-VA gaf een eerste voorsmaakje van haar verzet tegen de Vivaldi-regering - of in de woorden van de partij: paars-groen.

Lees hier de volledige analyse van Wetstraatjournalist Tex van berlaer.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Kamer start debat over regeerverklaring

Een glad marketingverhaal dat uitblinkt in flou artistique. Dat is samengevat het oordeel van N-VA-fractieleider Peter De Roover over het federaal regeerakkoord. Hij ziet dat de regering centen zal uitdelen als bindmiddel van deze coalitie, maar dat ze met een grote bocht om de vraag heen fietst wie de rekening zal betalen.

Na de regeerverklaring van premier Alexander De Croo donderdag, is het traditioneel daags nadien de beurt aan het parlement om over het regeerakkoord van de nieuwe regering te debatteren. Fractieleider De Roover blikte even terug op die speech van de premier. 'Ik had niet de indruk dat de goesting er van afsprong', aldus De Roover, die meteen de lijn doortrok naar het regeerakkoord zelf. Dat ademt 'een gebrek aan geestdrift' uit, 'praatjes die door de positivo-woordgenerator zijn gehaald.'

Het ambitieniveau ligt in het regeerakkoord ook niet echt hoog, ging De Roover voort. "We lezen tien keer het woord desgevallend, 55 keer onderzoeken en 61 keer evalueren. Ik heb de indruk dat u een studiebureau leidt". Die "wazigheid" moet volgens de N-VA'er de onderlinge onenigheid tussen de zeven partijen verbergen. In dat verband wilde De Roover ook duidelijkheid over de optrekking van het minimumpensioen naar 1.500 euro. 'Is dat bruto of netto?'

Een trendbreuk die De Roover wel ziet, is dat wordt teruggekomen op de poging van de vorige Zweedse regering om het primaat van de politiek te herstellen. "U pompt de werkgevers en vakbonden in het besluitvormingsproces", luidt het. Wat de fiscale inkomsten betreft, voorspelde De Roover dat er wel nieuwe belastingen zullen komen. Hij wil ook weten hoe het zit met de lasten op grote vermogens. 'Zullen ook huurinkomsten worden belast?' Op het vlak van asiel en migratie ziet De Roover weinig verstrenging. Hij vreest dat de aantrekkingskracht van ons land zal toenemen en stelde zich vragen bij de verhouding tussen de nieuwe staatssecretaris Sammy Mahdi en de Ecolo-fractie. "De vraag is welk programma ritueel zal moeten worden verbrand", aldus De Roover.

'We ruilen de stoere verklaringen in voor mildheid en menselijkheid', reageerde Groen-fractieleider Kristof Calvo. Hij gaf aan dat het terugkeerluik het moeilijkste deel is van de oefening. 'De aandacht voor terugkeer geneert ons niet. Het doet ons als mens wankelen, maar het maakt deel uit van een evenwichtige migratiepolitiek.' Wat het communautaire betreft, kwam De Roover uiteraard terug op de minderheid aan Vlaamse kant binnen de regering. 'De belangrijkste motor van het land, die het voortouw moet nemen in het betalen van de facturen, wordt in de meerderheid niet vertegenwoordigd", aldus de N-VA'er. 'Erken dat het Belgisch model is uitgeleefd. Probeer het niet op te warmen, want een lijk opwarmen, zorgt voor geurhinder.'

'Jullie dogma dat deze regering geen legitimiteit zou hebben, maakt op mij geen indruk", stelde Calvo. "Ze heeft een meerderheid in negen van de tien provincies. Deze meerheid heeft legitimiteit. Ze is het product van de democratie.' Calvo gaf - met enige overdrijving - aan dat het communautaire luik een leeg blad had mogen zijn. Wel merkte hij op dat er voor het eerst in geslaagd is de Vlamingen de kans te geven op een eigen regionale feestdag. 'Deze meerderheid zegt dat je perfect én Vlaming én Belg kan zijn.' (Belga)

Gert Segers
door Gert Segers

N-VA gaat Crevits ondervragen over federaal regeerakkoord

Axel Ronse, Vlaams Parlementslid voor N-VA, wil een hoorzitting met professor Arbeidseconomie Stijn Baert en minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), over het federaal regeerakkoord. De partij maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Vlaamse ambities.

Het Vlaams regeerakkoord, geschreven door N-VA, CD&V en Open Vld, telt verschillende verwijzingen naar toekomstig federaal beleid. Omdat N-VA geen deel uitmaakt van de nieuwe federale regering, maakt de partij zich zorgen. "Onze Vlaamse ambities rond het optrekken van de werkzaamheidsgraad dreigen een 'tijger zonder tanden' te worden nu federaal weigert de lasten op arbeid, pensioenen, ziekteverzekering, en de werkloosheidsuitkeringen te hervormen", zegt Ronse. "Ook het effect van de jobbonus lijkt door het federale programma gefnuikt te worden."

Arbeidseconoom Stijn Baert maakte gelijkaardige bedenkingen in een opiniestuk. "Jazeker, een van de weinige concrete cijfers in het akkoord is een stijging van de werkzaamheidsgraad naar 80 procent tegen 2030", schreef hij. "Maar de maatregelen die ertegenover worden gezet, kunnen mij voorlopig niet overtuigen. In feite schuift de Vivaldi-regering de ­hervormingen voor zich uit. Na weken ­discussiëren kijken de Vivaldisten zowaar richting jaarlijkse werkgelegenheidsconferenties én naar de sociale partners om de 80 procent werkzaamheidsgraad te realiseren."

N-VA vraagt nu een hoorzitting met de professor en de minister. "Ik wil dat minstens de engagementen uit de jobsdeal van voormalig premier Michel worden nagekomen", zegt Ronse.

Gert Segers
door Gert Segers

De Roover (N-VA) bestempelt regeerverklaring als "positivo-woordenbrij"

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover is niet onder de indruk van de regeerverklaring van premier Alexander De Croo. In een reactie bij Villa Politica had De Roover het over een "positivo-woordenbrij" die de "vele tegenstellingen" in de regeringsploeg moet verhullen. "Veel ambiance en geestdrift heeft de toespraak niet kunnen wekken", aldus De Roover.

De Roover erkent dat er ook goede dingen in het Vivaldi-akkoord staan. Zo steunt N-VA de ambitie om de activiteitsgraad op te krikken naar 80 procent. "De vraag is alleen: hoe doe je dat? Ik lees in het akkoord heel weinig activeringsmaatregelen". Volgens De Roover blijft het regeerakkoord vaak hangen bij "bewust vage passages" en mist het concrete maatregelen.

Volgens hem is de focus van de nieuwe regering vooral "het uitschakelen van de N-VA" en het overbruggen van de tegenstellingen tussen Vlaanderen en Wallonië. "Men legt daar dan een dun laagje vernis overheen. Maar dat is een heel dunne pel", aldus De Roover. Over de samenstelling van de regering zegt De Roover dat het afwachten is hoe de nieuwe gezichten het ervan af zullen brengen.

Over de terugkeer van Frank Vandenbroucke zegt hij: "Men kan zich afvragen of men een oud paard nog van stal moet halen, maar zijn technische kennis staat natuurlijk buiten kijf, al had hij misschien beter op pensioenen gezeten". Wat Sammy Mahdi (CD&V) op Asiel en Migratie betreft, zegt De Roover dat het probleem zeker niet de figuur Sammy Mahdi is, maar wel het "Ecolo/Groen-beleid dat hij zal moeten uitvoeren".

Gert Segers
door Gert Segers

De Croo: 'Deze regering zal alles doen wat nodig is om de crisis te overwinnen'

De nieuwe federale regering zal al het nodige doen om de economische crisis te overwinnen. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in zijn regeringsverklaring voor het parlement. Naast het economisch vertrouwen wil de regering ook het vertrouwen in de politiek herstellen.

Lees meer.

Belga Image
© Belga Image
Gert Segers
door Gert Segers

De Clercq vol lof over Vivaldi-coalitie: "Dit kan een game changer zijn"

Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) voelt zich "aangedaan door de positieve schwung" die hij opmerkt in de nieuwe federale regering van premier De Croo? "en de toekomstperspectieven die dit kan geven aan heel wat mensen." De Gentse burgemeester, die hard gepleit heeft voor die coalitie, ziet "eindelijk een positief verhaal." De aanstelling van de nieuwe ploeg "kan echt een game changer zijn, zowel politiek als maatschappelijk."

De Clercq spreekt donderdag vol lof over de nieuwe Vivaldi-coalitie, die wat hem betreft "geen dag te laat" komt. Premier Alexander De Croo is volgens hem de geknipte persoon. "Hij heeft gisteren een heel positieve boodschap van respect en samenwerking gebracht. Ik doe dat in Gent en ben blij dat dat ook nationaal wordt opgepikt", zegt De Clercq. "Ik heb mijn nek hier voor uitgestoken", klinkt het donderdag.

Ook het politiek project sluit aan bij de verwachtingen. "Bijkomende investeringen in politie, de brandweer en sociale noden", somt De Clercq op. Inhoudelijk en in taalgebruik ziet de burgemeester dan weer een nieuwe stijl. "Dit kan een game changer zijn, zowel politiek als maatschappelijk". De nieuwe federale regering moet nu "verder werk maken van de begroting. Om dan verder aan de slag te gaan met heel concrete maatregelen. Op vlak van pensioenen, zorg en ondernemerschap."

De mensen "snakken naar oplossingen, weg van de blokkering", vindt De Clercq. Die heeft tijdens de formatie regelmatig zijn voorkeur voor de huidige samenstelling kenbaar gemaakt. Dat zorgde voor wrevel bij enkele N-VA-politici. "We werken in Gent heel goed samen met de verschillende N-VA-ministers", zegt De Clercq daarover. "Ik heb ook een zeer goede band met de minister-president. Hij komt vaak in Gent en houdt van de stad."

De Clercq roept op tot een goede samenwerking tussen de Vlaamse en de federale regering. "Ook met de N-VA-ministers. Ik zal me daar ook borg voor stellen dat dat in een goede sfeer kan verlopen. Natuurlijk mag je soms publiek standpunten verdedigen. Maar ik roep wel op tot respect. Ideeën mogen al eens botsen, maar we moeten opletten dat we niet op de man of de vrouw spelen."

De regering-De Croo telt tien vrouwen en tien mannen

De nieuwe regering onder leiding van premier Alexander De Croo telt tien vrouwelijke en tien mannelijke regeringsleden. Ze is daarmee de eerste federale regering die volledig paritair is samengesteld. De kern van de regering blijft wél overwegend mannelijk.

De Vivaldi-partijen - de socialisten, de liberalen, de groenen en CD&V - kiezen duidelijk voor een meer vrouwelijke regering. Tien van de twintig regeringsleden zijn vrouwen. Dat is een primeur. Met Petra De Sutter (Groen) telt de regering voor het eerst ook een transgender.

Het was vooraf een ambitie van Alexander De Croo om een genderevenwicht te hebben in de Vivaldi-ploeg. De Croo heeft de voorbije jaren ook op binnen- en buitenlandse fora gestreden voor gendergelijkheid. Hij heeft ook een boek geschreven met als titel "De eeuw van de vrouw". De Croo was het dus voor een stuk aan zichzelf verplicht.

De gelijke man-vrouwverdeling zet zich evenwel niet door binnen de kern van de regering. Dat blijft nog voornamelijk een mannenclub. Slechts twee van de acht posten gaan daar naar vrouwen, meer bepaald naar Petra De Sutter (Groen) en Sophie Wilmès (MR).

Het is ook nog afwachten wie de regering gaat aanduiden als coronacommissaris. Het voorzitterschap van de Kamer gaat alvast ook naar een vrouw, meer bepaald naar PS-politica Eliane Tillieux.

Sophie Wilmès geeft haar opvolger Alexander De Croo 'De Vier Seizoenen' cadeau

Nu de regering officieel is ingezworen, hebben voormalig premier Sophie Wilmès en haar opvolger Alexander De Croo badges uitgewisseld van de Wetstraat 16, het kantoor van de eerste minister. Wilmès gaf De Croo daarbij een vinylplaat cadeau: 'De Vier Seizoenen' van Vivaldi.

'Ik ben heel blij dat we een regering hebben die een meerderheid heeft in het parlement", zei Wilmès bij haar verwelkoming. Naast de vinylplaat gaf ze De Croo ook een koffiemok cadeau.

'Ik hou van mugs, ik heb een hele collectie', zei Wilmès. Op de mok van De Croo staat '16' op de ene zijde en '53' op de andere. Hoewel De Croo vermoedde dat Wilmès zich had vergist in zijn leeftijd, ging het om een referentie aan het aantal premiers. De Croo is de 53ste van het land.

'Ik hoop dat we op dezelfde manier zullen kunnen blijven samenwerken', zei de nieuwe premier op zijn beurt tot zijn minister van Buitenlandse Zaken. 'Ik wil je bedanken voor het werk van de voorbije maanden en voor je gevoel voor humor op moeilijke momenten.'

Hilde Crevits: 'Het wordt ontzettend belangrijk dat we goed samenwerken'

Vlaams minister Hilde Crevits roept donderdag op tot een goede samenwerking met de nieuwe federale regering. 'Het is ontzettend belangrijk dat we goed samenwerken', klinkt het in de fabriekshallen van Volvo Car Gent, waar ze de eerste elektrische XC40 van de band rijdt. 'De samenstelling is wat ze is', vervolgt ze. 'Het belangrijkste is dat we goed proberen samen te werken en dat er op dat vlak geen energie verloren gaat in onderlinge twisten.'

Voor het succes van de Vlaamse regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) is het nodig dat de verstandhouding met de federale ploeg van Alexander De Croo (Open Vld) goed zit. 'Veel zaken die in het Vlaams regeerakkoord staan kunnen we pas realiseren als je een federale overheid hebt die dienstbaar meewerkt', zegt Crevits. 'Ik hoop oprecht dat dit het geval zal zijn.'

Woensdagavond raakte bekend dat Vincent Van Peteghem, die voor CD&V zetelt in het Vlaams parlement, naar de federale regering trekt. 'Hij krijgt een heel zware, mooie portefeuille en wordt ook vicepremier in de federale regering', zegt Crevits. 'Ik heb hem goed leren kennen het voorbije jaar omdat hij lid is van onze Vlaamse fractie. Ik denk dat hij zijn job uitstekend zal doen.'

Belga
© Belga

De regering De Croo I heeft de eed afgelegd bij de koning

De regering De Croo I heeft de eed afgelegd bij koning Filip. De premier legde als eerste de eed af, gevolgd door de vicepremiers, de andere ministers en de staatssecretarissen.

De uittredende eerste minister Sophie Wilmès ging eerst op audiëntie bij de koning, met het KB dat de benoeming van de nieuwe premier regelt. De Croo bracht vervolgens het KB mee met het ontslag van Sophie Wilmès en de benoeming van de nieuwe regeringsleden.

De nieuwe ploeg gaat nu naar de overkant van het Warandepark, voor de eerste ministerraad.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Walter Pauli over de comeback van Frank Vandenbroucke

Met de terugkeer van de welhaast legendarische politicus Frank Vandenbroucke als 'superminister' van Volksgezondheid, Sociale Zaken en vicepremier, heeft Conner Rousseau vijand maar vooral ook vriend verrast. Maar wie was (en is) Vandenbroucke, een socialist die vaak meer bijval kreeg buiten dan binnen zijn eigen partij? Lees een portret door Knack-journalist Walter Pauli.

Belga Image
© Belga Image

Valérie de Bue blijft Waals minister, Ducarme wordt Kamerfractieleider

Denis Ducarme zal dan toch geen Waals minister worden. De gewezen federale minister zal de MR-fractie in de Kamer leiden, een functie die hij in het verleden al bekleedde. Dat werd donderdag uit goede bron vernomen. Valérie De Bue blijft daardoor Waals minister van Toerisme, Ambtenarenzaken, Verkeersveiligheid en Erfgoed.

Benoeming Ducarme botst op Waalse regels

De kans bestaat dat de verhuis van Denis Ducarme (MR) naar de Waalse regering onontvankelijk zal worden verklaard. De gewezen federale minister zou er de plaats innemen van partijgenote Valérie De Bue, maar botst op een decreet uit 2019 dat voorschrijft dat de Waalse regering voor een derde uit vrouwen bestaat. Door het vertrek van De Bue blijven er nog maar twee vrouwen op acht ministers over.

Ducarme was tot vanmorgen bevoegd voor Landbouw, Zelfstandigen en Middenstand in de federale regering. In de nieuwe regering is er echter geen plaats meer voor hem. Het plan was dat hij bevoegd zou worden voor Ambtenarenzaken, Toerisme en Verkeersveiligheid in de Waalse regering, waardoor De Bue fractieleider zou worden in het parlement van de Franse gemeenschap.

Maar dat is buiten de waard gerekend. Een bijzonder decreet schrijft immers pariteitsregels voor de Waalse regering voor. Nu Céline Tellier (Ecolo) en Christie Morreale (PS) als enige vrouwen in de regering-Di Rupo zouden overblijven, worden die regels met de voeten getreden.

Binnen regeringskringen wil men geen officiële commentaar kwijt, maar geeft men wel toe dat de kwestie wordt onderzocht. Op de griffie van het Waals parlement wordt eraan herinnerd dat de kandidaturen van potentiële ministers worden onderzocht vanuit wettelijk oogpunt. Sinds mei 2019 is effectief een extra voorwaarde van kracht, namelijk dat de regering uit minstens een derde mannen en vrouwen moet bestaan.

'Momenteel hebben we nog geen officiële kandidatuur ontvangen. Maar als er zich een probleem stelt op het vlak van representativiteit, lost het bijzonder decreet dat op door de kandidatuur onontvankelijk te verklaren', luidt het op de griffie.

In Namen vindt de eedaflegging van de nieuwe ministers vrijdagmorgen plaats.

Nieuwe regering veroorzaakt stoelendans in parlementen

De benoeming van ministers en staatssecretarissen brengt traditioneel een stoelendans op gang in de verschillende parlementen.

Bij CD&V wordt kersvers vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem in het Vlaams parlement opgevolgd door Gentenaar Stijn De Roo. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi krijgt geen opvolger. Hij zetelde in de Kamer immers als opvolger van gewezen Justitieminister Koen Geens, die zijn zitje weer inneemt. Slecht nieuws is er voor Bercy Slegers. Zij moet haar plaats als opvolgster in de Kamer weer afstaan aan Natalie Muylle, die geen verlengd verblijf in de regering kreeg.

Bij Open Vld volgt Bruggeling Jasper Pillen de nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op. Premier Alexander De Croo was al opgevolgd omdat hij in de regering-Wilmès zetelde. Nu ex-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block terugkeert naar het parlement, moet Bram Delvaux opnieuw plaats ruimen.

Sp.a stuurt Meryame Kitir naar de regering met de bevoegdheden Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid. Wie haar plaats inneemt als fractieleider, moet nog worden beslist. Haar Kamerzitje zelf wordt ingenomen door Bert Moyaers uit Herk-de-Stad.

In het Europees parlement volgt de Gentse Sara Matthieu Petra De Sutter op, die vicepremier wordt, bevoegd voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Kamerlid Tinne Van der Straeten wordt minister van Energie. Zij werd in Brussel verkozen op een Ecolo-lijst. Het is nog onbekend wie haar opvolgt. Het betekent wel dat er een lichte verschuiving komt in de verhouding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen.

Socialistische vakbond ABVV: deels tevreden, deels bitter

De socialistische vakbond ABVV reageert gemengd op het federale regeerakkoord dat gisteren/woensdag bekend raakte. Enerzijds is men tevreden met de visie over de sociale zekerheid, maar anderzijds heerst er bitterheid over het pensioendossier.

Voor wat de sociale zekerheid betreft, is er volgens ABVV-voorzitter Thierry Bodson sprake van 'een echte breuk met de afgelopen vijf jaar'. Binnen de gezondheidszorg is voorzien in een groeinorm van 2,5 procent, terwijl die tijdens de vorige regering werd verlaagd van 3 tot 1,5 procent.

Ook over de duurzaamheid van de evenwichtsdotatie (waarbij de overheid de tekorten in de sociale zekerheid bijpast, red.) is de voorzitter positief, al blijft hij wel waakzaam. 'De financiering van de sociale zekerheid is hyperbelangrijk voor ons. Maar de financiering blijft vaag, we gaan zeer aandachtig de begrotingsdetails bekijken en hoe men nieuwe inkomsten vindt', waarschuwt hij.

Bodson formuleerde donderdag ook kritiek op het regeerakkoord. Zo betreurt hij dat twee ministers voor institutionele hervormingen bevoegd worden voor de zoektocht naar een meer homogene verdeling van de bevoegdheidspakketten in de gezondheidszorg.

Voor wat het pensioendossier betreft, betreurt de socalistische vakbondsvoorzitter dat de wettelijke pensioenleeftijd niet opnieuw op 65 jaar werd gelegd. 'Dat was enorm belangrijk voor ons. De kwestie van de zware beroepen is hieraan gelinkt en komt in het akkoord niet aan bod', aldus Bodson. Hij is ook 'erg teleurgesteld' over het feit dat het minimumpensioen tegen 2024 1.580 euro bruto zal bedragen - en dus niet netto.

Het arbeidsmarktbeleid kan evenmin op goedkeuring rekening. 'Het ordewoord is hier flexibiliteit, flexibiliteit en nog meer flexibiliteit. Dat gaat in tegen onze eisen en die van de werknemers', klinkt het.

Globaal vindt Bodson dat er van een echte politieke ommezwaai geen sprake is. 'De verhoopte koerswijziging is er niet gekomen, ook geen fiscale hervorming die inzet op andere inkomsten dan die op arbeid. Wij zijn één van de weinige landen in de wereld waar vermogenswinst niet wordt belast'

De regering De Croo I heeft de eed afgelegd bij de koning

De regering De Croo I heeft de eed afgelegd bij koning Filip. De premier legde als eerste de eed af, gevolgd door de vicepremiers, de andere ministers en de staatssecretarissen.

De uittredende eerste minister Sophie Wilmès ging eerst op audiëntie bij de koning, met het KB dat de benoeming van de nieuwe premier regelt. De Croo bracht vervolgens het KB mee met het ontslag van Sophie Wilmès en de benoeming van de nieuwe regeringsleden.

De nieuwe ploeg gaat nu naar de overkant van het Warandepark, voor de eerste ministerraad.

Belga
© Belga

Sophie Wilmès, David Clarinval en Mathieu Michel worden MR-ministers

Als laatste partij heeft ook MR bekendgemaakt wie voor de Franstalige liberalen in de federale regering zal zetelen. Sophie Wilmès op Buitenlandse Zaken en David Clarinval op Middenstand en Landbouw lagen in de lijn der verwachtingen. Mathieu Michel, die bevoegd wordt voor Digitale Agenda, is de verrassende derde.

Bouchez benadrukt: minimumpensioen gaat naar 1.580 euro bruto tegen 2024,

Het minimumpensioen zal in de loop van deze legislatuur worden opgetrokken tot 1.580 euro bruto per maand. Dat heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez donderdag verklaard. In het socialistische kamp wordt steevast benadrukt dat het pensioen naar 1.500 euro netto zal evolueren.

Op de RTBF-radio preciseerde Bouchez dat de 1.580 euro bruto van toepassing zal zijn voor volledige loopbanen en zal gelden tegen het einde van de legislatuur in 2024. Beweren dat het pensioenbedrag naar 1.500 euro netto gaat, is niet correct, aldus de liberale voorzitter.

Die operatie zou alleen al 3,6 miljard euro kosten aan nieuwe uitgaven, rekende Bouchez voor, en dat terwijl de enveloppe voor nieuw beleid van de Vivaldi-coalitie 3,3 miljard zal bedragen. Volgens hem is het pensioen van 1.500 euro netto een 'politiek doel' van bepaalde regeringspartijen, maar zal die niet worden bewerkstelligd door de nieuwe regering.

Ruth Vandenberghe wordt waarnemend burgemeester van Kortrijk

Ruth Vandenberghe wordt waarnemend burgemeester van de stad Kortrijk. Dat heeft huidig burgemeester Vincent Van Quickenborne donderdag op een persconferentie in Kortrijk bekendgemaakt. Van Quickenborne wordt minister van Justitie in de regering De Croo I. Ruth Vandenberghe is daarmee de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortrijk.

Ruth Vandenberghe was in Kortrijk schepen van Dienstverlening, Deelgemeenten, Nette Stad en Kortrijk Spreekt. Die bevoegdheden zullen worden verdeeld onder onder meer een nieuwe schepen. Wie die nieuwe schepen wordt, is nog niet duidelijk.

De 47-jarige Vandenberghe stapte twee jaar geleden voor het eerst in de politiek na een jarenlange carrière bij stad Kortrijk. Na een hoge score in de gemeenteraadsverkiezingen werd ze schepen in Kortrijk. Die rol mag ze na twee jaar al inwisselen voor die van waarnemend burgemeester.

Ruth Vandenberghe is daarbij de eerste vrouwelijke burgemeester van Kortrijk. 'Ik vind het belangrijk dat we kiezen voor een vrouwelijke burgemeester. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze dat zeer goed zal doen', zegt Vincent Van Quickenborne. Vandenberghe zelf ziet het burgemeesterschap als een grote uitdaging. 'Vincent blijft betrokken in de belangrijke dossiers en we blijven overleggen. Ik heb ook een heel goed team dus ik sta er niet alleen voor', aldus waarnemend burgemeester Ruth Vandenberghe.

Van Quickenborne keert terug naar Brussel als vicepremier en minister van Justitie en de Noordzee in de nieuwe regering onder leiding van partijgenoot Alexander De Croo. Daarmee breekt hij zijn belofte om in Kortrijk te blijven. Van Quickenborne had naar eigen zeggen graag zijn job als burgemeester van Kortrijk verder gezet maar vindt dat de plicht roept in een situatie van crisis.

'Ons land maakt de grootste crisis door sinds de Tweede Wereldoorlog. Het was geen evidente keuze maar de eerste minister heeft mij uitdrukkelijk gevraagd om naar Brussel te komen. Ik heb er ook alle begrip voor dat er mensen in Kortrijk teleurgesteld zijn, maar uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke oplossingen', aldus Van Quickenborne.

Kranten over de regering: centrumbeleid zonder scherpe kanten, maar met valkuilen

De commentatoren in de Vlaamse kranten zien de nieuwe federale regering een centrumbeleid voeren, zonder echt scherpe kanten. Tegelijkertijd zien ze ook enkele valkuilen opduiken. Onder meer de 'vaagheid' van het regeerakkoord kan problemen opleveren, omdat dit de profileringsdrang van de partijen kan aanmoedigen. Daarnaast wordt ook gewezen op de moeilijke financiële toestand.

'Zestien maanden lang is er onderhandeld, maar het regeerakkoord is de facto op een paar nachten bij ­elkaar gepend. Dat zie je er ook aan. Bijzonder veel blijft bijzonder vaag. Er zal nog veel bekeken, uitgezocht, bestudeerd en besproken moeten worden. Dat hoeft geen ramp te zijn', klinkt het bij Liesbeth Van Impe van Het Nieuwsblad.

'Maar de vaagheid van het akkoord maakt wel dat nog meer dan anders de samenhang binnen de regering cruciaal is. Er zitten veel partijen rond de tafel, die elk menen de oplossing voor alle problemen te kennen. Ze zullen daarover grondig van mening verschillen en zo hoort het ook. Maar ofwel landen die discussies op een werkbaar compromis. Ofwel wordt elk dossier een kans voor de eigen profilering op leven en dood. Daar hangt het succes of de mislukking van deze regering van af.'

'Een schoonheidsprijs zal deze coalitie nooit winnen. Daarvoor is ze een te bont allegaartje van partijen, waarvan sommige bovendien klappen kregen bij de verkiezingen. Ze heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant. En ze maakte een regeerakkoord dat eerder leest als een hotelbuffet - een beetje van dit, een beetje van dat - dan als een reset van ons staatsbestel', meent Dimitri Antonissen van Het Laatste Nieuws dan weer.

'En toch zijn er ook tekenen die dat optimisme rechtvaardigen. Deze regering is er één van een nieuwe generatie politici. Die onderscheidt zich gelukkig niet alleen door een voorkeur voor geruite hemden, hoody's en rugzakjes, maar ze lijkt ook pragmatischer en met minder dogma's naar politiek te kijken.'

De tekst van het regeerakkoord 'toont hoe deze regering een centrumbeleid zal voeren. Scherpe kantjes heeft dit regeerakkoord niet. En waar toch hervormingen in de steigers staan, zoals voor belastingen, staat doorgaans vermeld dat het moet gebeuren na breed overleg en in de juiste omstandigheden', schrijft Bart Haeck van De Tijd.

'De grote zwakte van het regeerakkoord zijn de centen. De regering is van plan veel uitgaven te doen in de sociale zekerheid en voor politie en justitie, zonder dat duidelijk is vanwaar het geld komt. De deur naar nieuwe belastingen staat alsnog op een kier.

Volgens Bart Eeckhout van De Morgen vormt de centrumkoers van de nieuwe federale regering een duidelijk breuk met de Zweedse coalitie. 'Dit regeerakkoord maakt, op sommige domeinen, de breuk met de koers van zijn voorgangers. De partijen die deel uitmaakten van de regering-Michel liepen stuk voor stuk op een geweldige oplawaai aan de stembus. Dat je je dan voorneemt om het wat anders te gaan aanpakken, is dan niet per se een dwaas idee', zo beargumenteert hij.

'Nergens is de correctie van (zeer) rechts naar centrum zo helder als in het asiel- en migratiebeleid. Het woord 'menselijk' valt zowaar, ook als het over het terugkeerbeleid gaat. De nieuwe regering ademt in alles een centrumkoers, ook dus in het door polarisering toxisch geworden asiel- en migratiebeleid. Het klinkt bijna gedurfd, terwijl het eigenlijk een terugkeer naar normaal is, na jaren van electorale koortsigheid.'

'Het regeerakkoord dat Alexander De Croo en Paul Magnette voorlegden, wekt met dure woorden de indruk van hoge ambities, maar is in feite een tekst die ook door het ­alternatief, gebouwd rond de as N-VA/PS, had kunnen worden gesteund, met het klimaat- en energiebeleid als mogelijke uitzondering', staat dan weer in De Standaard. 'Het toont aan hoe klein de bandbreedte voor Belgische politiek is en hoe onzinnig het is het land bijna twee jaar lang in crisis te houden', aldus Bart Sturtewagen.

'Maandenlang politiek theater, met desastreuze invloed op het aanzien van het politieke bedrijf, was blijkbaar nodig om het onvermijdelijke mogelijk te maken.'

Dirk Hendrikx focust zich vooral op de nieuwe premier. 'Alexander De Croo is de logische kopman van deze regering. Die kwam vooral vanuit een liberale dynamiek tot stand en kan met een nipte Vlaamse minderheid een Vlaamse kopman goed gebruiken', schrijft hij in Gazet van Antwerpen.

'De valse tonen uit Vivaldi houden wordt de eerste grote uitdaging. De tweede: geld. Het regeerakkoord bevat interessante accenten, veel vaagheid (kernuitstap, werkzaamheidsgraad, pensioenhervorming, ...) en voor een slordige paar miljard euro is nog niet duidelijk waar die precies vandaan moeten komen.'

'De zeven partijen hebben nu nog één belangrijke missie: uitvoeren wat ze beloven. Dat kan alleen als iedereen elkaar iets gunt', klinkt het tot slot bij Liliana Casagrande van Het Belang Van Limburg.

Ook zij stelt vast dat de regering, op basis van de inhoud van het akkoord, een duidelijke centrumkoers lijkt te varen. Ze haalt daarbij als voorbeeld onder meer het migratiebeleid aan. 'Het migratiebeleid van deze regering verschilt nauwelijks van de Zweedse met Theo Francken. De stijl is anders, in het regeerakkoord staat het woord 'menselijk' en 'correct', maar ook 'aanklampend'. Uitgeprocedeerden zullen teruggestuurd worden. Of dat in de praktijk ook lukt, zullen we wel zien. Maar ook hier zitten we dus weer in het midden.'

In de Franstalige pers is er dus opluchting dat men erin geslaagd is een regeeraakkoord te sluiten. 'Maar is België daarmee verlost uit een benarde situatie? Niet zo snel', zegt Francis Van de Woestyne in La Libre Belgique. Hij ziet in het akkoord een risico, omdat het 'een opsomming is van de fetisjen van de verschillende partijen: een beetje groen, blauw, rood en oranje'. Van de Woestyne trekt de vergelijking met 'De vier jaargetijden' verder. 'Wat die vioolconcerten zo mooi maakt, is de harmonie tussen alle instrumenten. Er moet maar één muzikant de partituur maar een beetje anders spelen, en er komt kakofonie van.'

'Opletten met makkelijke beloftes', waarschuwt Paul Gérard dan weer in zakenkrant L'Echo. 'Op verschillende domeinen is het akkoord niet meer dan een catalogus van goede intenties. (...) Als het blijft bij mooie frases zal dit akkoord enkel het al grote wantrouwen vergroten dat de Belg over de politiek heeft. Aan het werk dus!'

Voor Bernard Demonty (Le Soir) had dit een feestdag moeten zijn. 'Maar dit feest is even vrolijk als een huwelijk in vollle COVID-crisis', meent hij. 'De nieuwe regering heeft geen gewonnen spel, maar draagt tegelijk een historische verantwoordelijkheid.'

Eva Schram
door Eva Schram

Frank Vandenbroucke maakt comeback als SP.A-vicepremier

Frank Vandenbroucke keert terug naar de politiek. Hij wordt voor sp.a vicepremier, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid in de regering-De Croo. Dat heeft sp.a-voorzitter Conner Rousseau bekendgemaakt via Instagram.

Rousseau beloofde in de vooravond een bom en pakt dus uit met een verrassing van formaat. Oud-voorzitter Frank Vandenbroucke maakt zijn rentree in de nationale politiek en wordt de nummer één van de Vlaamse socialisten in de federale regering.

De 64-jarige Vandenbroucke stopte eind 2011 met politiek om zijn academische carrière voort te zetten. Nu wordt hij minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Die eerste portefeuille had hij al eens op zak tijdens de regering-Verhofstadt I. (Belga)

Lees ook: Regering krijgt vorm: Frank Vandenbroucke en Georges Gilkinet worden vicepremier

Eva Schram
door Eva Schram

De Croo op partijcongres: 'Mensen zijn op zoek naar zekerheid en duidelijkheid'

'Met dit sterk mandaat en de steun van onze leden gaan we nu volop aan de slag. Na de stilstand kunnen we eindelijk vooruit', zeggen Egbert Lachaert en Alexander De Croo in een gezamenlijke mededeling.

'De federale formatie heeft meer dan een jaar geduurd en was niet gemakkelijk', schrijft Lachaert. 'Tijdens mijn preformatieopdracht eind augustus hebben we eindelijk partijen kunnen samenbrengen die hun verschillen wilden overstijgen en bruggen bouwen in het belang van de burgers, onze economie en het land. We hebben er intense weken opzitten en uiteindelijk onder leiding van Alexander een sterk regeerakkoord kunnen sluiten dat ons land opnieuw in beweging brengt na een lange stilstand. Het doet deugd om zoveel steun te krijgen van onze leden, niet alleen op het congres maar ook de afgelopen maanden. Ik heb er alle vertrouwen in dat Alexander als premier en onze andere regeringsleden de komende jaren het verschil gaan maken voor ons allemaal.'

'Mensen zijn op zoek naar zekerheid en duidelijkheid', zegt De Croo. 'Dat is de hoofdopdracht van de nieuwe regering. Met een verstandig crisisbeleid staan we klaar om iedereen te beschermen die het moeilijk heeft. Maar tegelijk willen we ook vertrouwen en vrijheid geven aan mensen die vooruit willen. Ik zal mij smijten om samen het coronavirus te overwinnen, onze economie herop te bouwen en ons land opnieuw in beweging te brengen.'

Eva Schram
door Eva Schram

Almaci: Mogelijk 'kantelpunt' voor klimaatbeleid

Voor het eerst sinds de paarsgroene regering-Verhofstadt (1999-2003) treden de Vlaamse groenen opnieuw toe tot een federale regering. Na bijna 500 dagen treedt Groen toe tot de zogenaamde Vivaldi-regering met socialisten, liberalen, groenen en CD&V.

'Er is de voorbije maanden veel tijd verloren, maar nu kan de regering uit de startblokken schieten. Het echte werk begint nu pas. Hoog tijd om te doen wat nodig is en verantwoordelijkheid op te nemen voor dit land,' zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci.

Almaci spreekt van een mogelijk 'kantelpunt' voor het klimaatbeleid. 'Dankzij de groenen zal de economische relance ook een ecologische relance zijn', klinkt het.

De Groen-voorzitster somt de groene accenten op, gaande van de kernuitstap tot de Green Deal, de invoering van statiegeld en investeringen in betere treinen.

Almaci wijst ook op de sociale strijdpunten van Groen die in het akkoord staan, zoals het optrekken van de uitkeringen en pensioenen en de 'solidariteitsbijdrage van de allerrijksten'.

Groen is ook tevreden dat er werk wordt gemaakt van een eerlijker fiscaliteit en dat de strijd tegen fiscale fraude wordt opgevoerd.

Het is nu uitkijken wie Groen zal afvaardigen in de nieuwe regeringsploeg. De Vlaamse groenen krijgen de minister van Energie en ze mogen ook de minister van Overheidsbedrijven en Openbaar Ambt leveren. De partij buigt zich nu intern over de casting. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Congressen Open VLD, Groen en Ecolo keuren regeringsdeelname goed

Het congres van Open VLD heeft woensdagavond de deelname aan de federale regering goedgekeurd met 84 procent van de stemmen.

Het congres van de Vlaamse liberalen verliep digitaal. Na een toelichting van het regeerakkoord, ging 84,3 procent van de leden akkoord. Met Alexander De Croo als premier en Vincent Van Quickenborne als minister, is het bij de liberalen wellicht nog wachten op één naam voor de regering. 'Met dit sterk mandaat en de steun van onze leden gaan we nu volop aan de slag. Na de stilstand kunnen we eindelijk vooruit', zeggen Egbert Lachaert en Alexander De Croo in een mededeling.

Ook bij Groen, waar het congres omwille van corona verspreid werd georganiseerd over 8 verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel, werd het regeerakkoord goedgekeurd met 98,2 procent van de stemmen.

De partij buigt zich de komende uren intern over de twee posten (Energie en Overheidsbedrijven/Openbaar Ambt) die de partij krijgt in de regering-De Croo.

En zusterpartij Ecolo heeft woensdagavond het licht op groen gezet voor deelname aan de nieuwe federale regering. 98,8 procent van de militanten van de Franstalige groenen steunde de coalitie met de socialistische en liberale families, Groen en CD&V.

De algemene vergadering van Ecolo vond plaats op zeven plaatsen in Franstalig België, met Namen als spil. Een brede meerderheid van 98,8 procent van de deelnemers schaarde zich achter de nieuwe bestuursploeg onder leiding van Alexander De Croo (Open VLD).

Zo treedt Ecolo voor het eerst in zeventien jaar terug in de federale regering. Het is de tweede keer dat de Franstalige groenen federaal besturen. Ze maakten tussen 1999 en 2003 ook al deel uit van de paarsgroene regering van Guy Verhofstadt (Open VLD).

Ecolo moet nog de namen van de ministers goedkeuren.

Julie Herreman
door Julie Herreman

MR keurt regeringsdeelname quasi unaniem goed

De Franstalige liberalen van MR hebben woensdagavond op een congres hun deelname aan de nieuwe federale regering bekrachtigd. De steun voor de coalitie met Open VLD, de socialisten, groenen en CD&V was vrijwel unaniem, met één onthouding.

Voorzitter Georges-Louis Bouchez liet nog niet in zijn kaarten kijken over de ministers die MR zal afvaardigen. De partij zou beslag leggen op Buitenlandse Zaken, Middenstand, Landbouw, Diversiteit en Digitalisering.

MR heeft ook institutionele zaken geclaimd, bevestigde Bouchez wel. Uittredend premier Sophie Wilmès zou MR-vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken worden. Ook uittredend begrotingsminister David Clarinval zou minister blijven.

Daarnaast zal de MR ook nog over een staatssecretaris beschikken. Voor de stemming had Bouchez erkend dat Vivaldi 'niet de coalitie van onze dromen' is. 'Maar het was tijd om te verenigen om het land de politieke stabiliteit te geven die het verdient', aldus Bouchez. Hij onderstreepte voorts dat de hervormingen van de Zweedse coalitie, waarin MR de enige Franstalige partij was, gevrijwaard werden en dat de belastingen niet verhoogd zullen worden. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

SP.A'ers stemmen volmondig in met regeringsdeelname

De leden van SP.A hebben woensdagavond met overgrote meerderheid ingestemd met de deelname van de Vlaamse socialisten aan de Vivaldi-regering. Meer dan 6.000 leden namen deel aan de digitale stemming. Daarvan stemde bijna 95 procent voor deelname, 3,8 procent was tegen en 1,9 procent onthield zich.

Het is nu afwachten wie de partij zal afvaardigen in de regering. Dat moet in de loop van de komende uren bekend raken. Voorzitter Conner Rousseau beloofde eerder op de dag dat het om 'een bom' zou gaan van buiten de politiek. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Stemrecht vanaf 16 jaar bij Europese verkiezingen

Van de nieuwe regering mogen jongeren voortaan vanaf 16 jaar gaan stemmen bij de Europese verkiezingen. Dat staat in het regeerakkoord. Het gaat om een recht, de opkomstplicht geldt pas vanaf 18 jaar.

Tot nu toe moesten kiezers 18 jaar zijn voor ze hun stem kunnen gaan uitbrengen. Dat verandert dus, maar enkel voor de verkiezingen voor het Europees parlement. Jongeren tussen 16 en 18 die willen stemmen, zullen zich in het kiesregister van hun gemeente moeten inschrijven. Zodra ze geregistreerd zijn, zijn ze verplicht te gaan stemmen. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Sophie Wilmès (MR) krijgt naast Buitenlandse Zaken ook Europese Zaken

Naast de portefeuille van Buitenlandse Zaken zou uittredend premier van lopende zaken Sophie Wilmès nu ook die van Europese Zaken op zak krijgen. Dat verneemt Knack uit goede bron.

Voordien zaten beide portefeuilles respectievelijk bij Philippe Goffin van MR en bij Koen Geens van CD&V. Nu worden beide functies samengebracht.

De portefeuille voor Europese Zaken is belangrijk met het oog op het Belgische roterende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024.

Julie Herreman
door Julie Herreman

MR geeft Wilmès staande ovatie

Bij de opening van het congres over hun deelname aan de nieuwe federale regering hebben de Franstalige liberalen van MR uittredend premier Sophie Wilmés woensdagavond op een staande ovatie getrakteerd.

'Eindelijk gaan we België opnieuw een solide regering met een meerderheid in het parlement geven', verklaarde een vermoeide en emotionele Wilmès. 'Het is een evenwichtig project dat een antwoord biedt op de grote bezorgdheden van onze samenleving. Het federale regeerakkoord is gericht op de toekomst, op vooruitgang. Het is positief en solidair'.

Met het aantreden van Alexander De Croo als leider van de Vivaldi-coalitie komt een einde aan het verhaal van de eerste vrouwelijke premier van België. Wilmès gaat zo de geschiedenisboeken in nadat ze eind vorig jaar Charles Michel afloste als eerste minister in lopende zaken.

In haar toespraak bedankte Wilmès de Belgen en wenste ze De Croo alle succes toe. 'Hij verdient al ons vertrouwen in zijn nieuwe rol van kapitein.' (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Ecolo begroet groenste federale regeerakkoord ooit

Het federale regeerakkoord is 'het meest ambitieuze op vlak van milieu dat België ooit heeft gehad', zo heeft covoorzitter van Ecolo Jean-Marc Nollet woensdagavond gezegd voor aanvang van het congres waar de leden van de Franstalige groenen de regeringsdeelname moeten goedkeuren. Nollet bevestigde dat zijn partij de portefeuilles van Mobiliteit, Klimaat en Gelijke Kansen krijgt.

De algemene vergadering van Ecolo vindt plaats op zeven plaatsen in Franstalig België, met Namen als spil. De vergadering moet niet enkel de regeringsdeelname van de Franstalige groenen goedkeuren, maar ook de namen van de ministers die deel gaan uitmaken van de ploeg van toekomstig premier Alexander De Croo.

Nollet meent dat het regeerakkoord met PS, SP.A, Open VLD, MR, CD&V en de Vlaamse geestesgenoten van Groen 'opnieuw vertrouwen zal geven aan dit land'.

Het akkoord is 'het meest ambitieuze op vlak van milieu dat België ooit heeft gehad'. 'Ik ben fier te zeggen dat de groenen gaan deelnemen aan dit project, aan deze wens om opnieuw bruggen te bouwen'. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Lost Alexander De Croo Bart De Wever af? Een analyse van Walter Pauli

Als nieuwe eerste minister heeft Alexander De Croo (Open VLD) een kans om Bart De Wever (N-VA) af te lossen als de belangrijkste politicus van Vlaanderen.

Als de 44-jarige liberaal Alexander De Croo straks als Vlaamse eerste minister bezit neemt van de Wetstraat 16, zal hij een regering leiden met een bijzondere ambitie, een voluntarisme dat niet alleen moet blijken uit de letterlijke afspraken in de tekst, maar dat vooral tussen de regels te lezen valt.

Het regeerakkoord van de Vivaldi-coalitie leest eigenlijk als een grondige poging om een tijdperk - eigenlijk een decennium - af te sluiten: een tijdperk waarin de N-VA verkiezingen won en de Wetstraat domineerde.

En zeggen dat N-VA-voorzitter Bart De Wever dat misschien nooit had gekund als Alexander De Croo hem daarbij tien jaar geleden niet had geholpen.

Lees hier het volledige artikel.

Julie Herreman
door Julie Herreman

Van Quickenborne keert terug in de regering

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zal deel uitmaken van de nieuwe federale regering. Dat wordt woensdagavond uit goede bron bevestigd. Van Quickenborne was in het verleden al minister van Pensioenen. Ditmaal zou hij gelinkt worden aan de bevoegdheid Justitie.

Van Quickenborne is momenteel fractieleider van Open Vld in de Kamer en burgemeester van Kortrijk. Hij was vroeger al minister van Pensioenen en nog langer geleden staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Rond deze tijd vindt het deelnemingscongres van de Vlaamse liberalen plaats. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Regering duidt een coronacommissaris aan

De regering zal voor een periode van twaalf maanden een coronacommissaris of -intendant aanstellen die ervoor moet zorgen dat het gezondheidsbeleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar worden afgestemd. Dat staat in het regeerakkoord dat liberalen, socialisten, groenen en CD&V woensdagmorgen hebben afgeklopt.

De coronacommissaris krijgt hulp van een equipe. Zijn mandaat is telkens verlengbaar met een periode van zes maanden. Hij wordt ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, eventueel aangevuld met buitenlandse wetenschappers, en een team van projectbeheerders. Bedoeling is dat zij nieuwe inzichten over het virus bijhouden en waken over de maatschappelijke, economische en sociale impact van het coronavirus. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Carl Devos: 'Akkoord is centrum-rood, weinig groene accenten'

Het nieuwe regeerakkoord zit in het politieke centrum, 'met een afhelling in het voordeel van de socialisten'. Dat zegt politicoloog Carl Devos (UGent) na een eerste lezing van de teksten. 'Ik vind er relatief weinig groene accenten in, en ik vraag mij ook af waar CD&V zijn grote trofee ziet.'

Devos heeft de indruk dat de laatste fase in de onderhandelingen 'een paars proces' is geweest, waarbij socialisten en liberalen elkaar in evenwicht hielden. "Tegelijkertijd is het verbazend dat het hard aangevallen 'Zweedse' beleid niet fundamenteel wordt teruggedraaid. Ik hoor niets over de taxshift of de pensioenleeftijd.' (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Geen minderjarigen meer in gesloten centra

De nieuwe federale regering wil minderjarigen niet langer opsluiten in gesloten centra. Om te vermijden dat gezinnen zonder verblijfsdocumenten dat misbruiken om hun gedwongen terugkeer onmogelijk te maken, zal de regering alternatieve maatregelen nemen, zo staat in het regeerakkoord.

'Eenvoudige en snelle procedures, kwaliteitsvolle opvang en een humaan en kordaat terugkeerbeleid'. Volgens die principes wil de Vivaldi-regering het asiel- en migratiebeleid vorm geven. De diensten worden geoptimaliseerd zodat wie asiel aanvraagt snel (binnen de zes maanden) antwoord krijgt.

Het opvangnetwerk wordt flexibel georganiseerd om in te spelen op schommelingen in de in- en uitstroom. Bij het openen van nieuwe opvangcentra zal tijdig met de betrokken gemeenten worden overlegd. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Analyse door Ewald Pironet

We hebben er dus 500 dagen over gedaan om een regering op poten te zetten die grotendeels het beleid van de regering-Michel zal verderzetten, zegt Knack-redacteur Ewald Pironet, op basis van de formatienota's die tot nu toe zijn uitgelekt. Het blijft ook verbazingwekkend dat het opstellen van het regeringsprogramma ondanks die 500 dagen toch nog haastwerk én nachtwerk is geworden. Dat was in het verleden natuurlijk ook zo, maar het is niet goed.

Lees zijn analyse: 'Ook bij de regering-De Croo is er geen sprake van een pensioenhervorming, en dat is verontrustend'

Belga Image
© Belga Image
Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Mocht Vlaamse Volksbeweging protest organiseren, dan zou ik me aansluiten'

Politoloog Bart Maddens (KULeuven) ziet enkele opportuniteiten voor de regering-De Croo, maar zeker ook valkuilen. 'Minstens één partij wordt hiervan de pineut.' En ook: 'De wittebroodsweken voor Alexander De Croo zullen relatief lang duren'.

Lees het volledige interview met Bart Maddens

Julie Herreman
door Julie Herreman

Naar een 'actualisering' van de strategische visie voor Defensie

De nieuwe Vivaldi-regering gaat de strategische visie voor Defensie en de militaire programmatiewet voortzetten en 'actualiseren', zo blijkt uit het federale regeerakkoord dat Open VLD, MR, PS, SP.A, Groen, Ecolo en CD&V woensdag hebben bereikt.

'De investeringen in Defensie vergen continuïteit binnen een langetermijnvisie', luidt het in het regeerakkoord. De regering neemt zich dan ook voor de Strategische Visie voor Defensie uit 2016 en de bijhorende Militaire Programmatiewet 'voort te zetten en te actualiseren'. Ook wil de nieuwe bestuursploeg van toekomstig premier Alexander De Croo onderzoeken hoe ze 'een groeipad kan uittekenen om onze defensie-inspanning tegen 2030 opnieuw af te stemmen op de Europese niet-nucleaire NAVO-bondgenoten.'

Het regeerakkoord wijdt ook aandacht aan de personeelsproblemen. De regering zal 'inzetten op een herkapitalisatie in het domein van het personeel om het militair beroep aantrekkelijker te maken'. Dat moet leiden tot 'een betere rekrutering, een betere retentie, meer diversiteit en een betere leeftijdspiramide'. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Fiscale hervorming, digitaks en einde fiscale regularisatie

De regering bereidt een brede fiscale hervorming voor. Die moet het belastingstelsel moderniseren, vereenvoudigen en rechtvaardiger en neutraler maken. Dat staat te lezen in het fiscale luik van het regeerakkoord. Dat mikt ook op de uitbreiding van de belastingvermindering voor kinderoppas, een hervorming van de voordelen voor sporters, een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens en een digitaks.

De geplande fiscale hervorming moet bijdragen aan een aantal engagementen in het regeerakkoord, zoals het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad tot 80 procent, het ondersteunen van de klimaatambities en de strijd tegen armoede. De regering zet daarvoor in op een verlaging van de lasten op arbeid. Een verbreding van de belastbare basis moet die financiering duurzaam maken. Het is ook de bedoeling in de personenbelasting de aftrekposten, verminderingen en uitzonderingen zoveel mogelijk te laten uitdoven. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Minimumpensioenen richting 1.500 euro netto voor loopbaan van 45 jaar

De nieuwe regering is van plan het minimumpensioen geleidelijk op te trekken 'richting' 1.500 euro netto. Daarvoor zal wel een volledige loopbaan van 45 jaar nodig zijn. In de toekomst zal bij het bepalen van pensioenen wel meer worden rekening gehouden met 'effectieve tewerkstelling'.

Dat de toekomstige regeringspartijen graag wilden uitpakken met een minimumpensioen van 1.500 euro was bekend. Nu blijkt dat het om netto-bedragen te gaan, in de buurt dus van 1.500. Er is sprake van een geleidelijke optrekking, zonder te preciseren. Er is wel nood aan 45 jaar loopbaan voor dat bedrag. In geval van een onvolledige loopbaan wordt dit bedrag pro rata verminderd met het verschil tussen 45 jaar en de loopbaan.

Naast hogere minimumpensioenen is ook een verbetering gepland van de uitkeringen van de andere gepensioneerden. Zelfstandigen moeten bovendien op dezelfde manier een pensioen kunnen opbouwen als de werknemers. De toekomstige regeringspartijen willen ook een deeltijds pensioen realiseren, toegankelijk voor alle werknemers.

Er wordt ook een pensioenbonus ingevoerd. Wie langer werkt, zal meer pensioenrechten opbouwen. Er wordt ook gekeken naar de betaalbaarheid van de pensioenen, met het oog op de toenemende vergrijzing. Daarom zal de toekomstige minister van Pensioenen werken aan hervormingen.

Tegen september volgend jaar moet een concreet voorstel volgen. Daarbij is 'voor toekomstige gepensioneerden' sprake van -behalve een minimumloopbaanduur voor het minimumpensioen van 30 jaar- de invoering van een voorwaarde van 'effectieve tewerkstelling van een nog te bepalen omvang of een equivalente maatregel'.

Vandaag tellen voor de pensioenberekening nog allerlei gelijkgestelde periodes mee, zoals werkloosheid, ziekte of ouderschapsverlof. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Donderdag meteen Europese vuurdoop voor Alexander De Croo

Als Alexander De Croo donderdagvoormiddag de eed aflegt, dan schuift hij morgenavond meteen aan bij het diner van de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Brussel. Op de agenda van de tweedaagse top staan vooral de strategische autonomie en de digitalisering van de Unie.

Julie Herreman
door Julie Herreman

N-VA-Kamerfractieleider De Roover voorspelt 'nog heel wat gebakkelei'

N-VA als gemeenschappelijke vijand is het bindmiddel van de Vivaldi-coalitie, maar dat zal niet volstaan wanneer het 'grijze' federale regeerakkoord concreet moet gemaakt worden. Zo luidt de eerste analyse van N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. Hij voorspelt 'nog heel wat gebakkelei'.

Wat De Roover vooral opvalt is 'de grote grijsheid' van het federale regeerakkoord. 'Dat is niet meer dan logisch, want het geeft de spreidstand weer die men moest aannemen om zeven partijen te overkoepelen', analyseert de N-VA-Kamerfractieleider het programma van de zeven Vivaldi-partijen.

De Roover verwacht dan ook dat er 'nog heel wat gebakkeleid zal worden' in de regering. 'De cohesie heet N-VA. Die samenhorigheid zal nog even duren, maar wanneer de zaken concreet moeten gemaakt worden zal die gemeenschappelijke vijand niet langer volstaan.'

Het regeerprogramma en de aanslepende regeringsvorming tonen volgens de Roover nogmaals 'het fundamentele probleem van de Belgische structuur' aan. Die kan nooit een vertaling zijn van de dominante politieke stroming in het noorden van het land, aldus de N-VA'er. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Regering bevestigt kernuitstap, maar kan eind 2021 beslissen twee centrales open te houden

De nieuwe regering kiest 'resoluut' voor de kernuitstap in 2025. Er komt wel een continue monitoring van de productiecapaciteit. Mocht er in november 2021 een onverwacht probleem opduiken van bevoorradingszekerheid, dan zal de regering de nodige maatregelen nemen, zoals een aanpassing van de kalender van de kernuitstap, en dat voor een capaciteit die tot 2 GW kan gaan.

Het behoud van de kernuitstap is een van de heilige huisjes van de groenen. Ze waren er ook bij in de regering Verhofstadt I, toen die voor het eerst besliste de kerncentrales te gaan sluiten. In het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen staat dat de regering resoluut kiest voor de herbevestiging van de kernuitstap. 'De wettelijke kalender van de kernuitstap zal worden gerespecteerd, zoals voorzien.'

Om onzekerheid bij burgers en bedrijven te voorkomen over de bevoorradingszekerheid, zal de regering de productiecapaciteit permanent in het oog houden, net als de prijzen. Dat moet een betaalbare energiefactuur verzekeren. Er komt ook een energienorm voor burgers en bedrijven. De kost voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme - dat de bouw van onder andere gascentrales een duw in de rug moet geven - zal worden gecompenseerd door het federale aandeel in de factuur evenredig te laten dalen.

Eind november 2021 moet een volledig rapport van de projecten op de regeringstafel liggen die na een veiling in aanmerking komen voor CRM-steun. Dat rapport zal de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijs tegen het licht houden. Mocht uit die monitoring een onverwacht probleem van bevoorrading opduiken, dan zal de regering adequate maatregelen nemen, zoals de aanpassing van de kalender voor een capaciteit die kan gaan tot 2 GW, ofwel de capaciteit van twee kerncentrales.

Daarbij wordt wellicht gemikt op Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales. 'In dit geval zal de regering in strikte eisen voorzien inzake veiligheid, beveiliging, beschikbaarheid van de productiecapaciteit in de wintermaanden, flexibiliteit in winter en zomer, en inzake de nucleaire rente', luidt het. De regering zal een eventuele negatieve impact op de geselecteerde CRM-projecten onderzoeken en desgevallend vergoeden. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Herman De Croo: 'Alexander heeft geen vijanden'

De 83-jarige Herman De Croo reageert met trots op het feit dat zijn zoon Alexander De Croo de nieuwe premier van België wordt. Volgens Herman De Croo heeft zijn zoon alles om de nieuwe Belgische regering op een goede manier te leiden. 'Hij kan Vlamingen, Walen en Brusselaars verenigen. Hij heeft geen vijanden en kan met iedereen door één deur', aldus De Croo aan Belga.

Herman De Croo heeft zijn zoon al gebeld om hem te feliciteren. 'Hij heeft natuurlijk weinig geslapen de voorbije dagen. Maar ik heb hem gebeld. We zijn ook buren, hij woont vlakbij', aldus De Croo. De Croo-senior ging vorig met pensioen na een rijkgevulde politieke carrière. Herman De Croo was verschillende keren minister, maar de sleutels van de Wetstraat 16 kreeg hij nooit in handen.

Dat zijn zoon Alexander nu wél premier wordt, is voor vader De Croo geen verrassing. Volgens hem kan Alexander De Croo voldoende adelbrieven voorleggen, gaande van zijn ervaring in het bedrijfsleven tot zijn politieke ervaring als partijvoorzitter, minister en vicepremier. 'Hij heeft moeten werken om een voornaam te krijgen in de politiek, maar die heeft hij intussen heel duidelijk', aldus Herman De Croo.

Alexander De Croo heeft volgens Herman De Croo alle kwaliteiten om het premierschap op een goede manier in te vullen. 'Hij is heel gedreven, maar beschikt ook over voldoende menselijkheid. Hij weet dat de sterkste paarden voldoende haver moeten krijgen om te kunnen trekken, maar hij heeft zeker ook oog voor de mensen die het minder makkelijk hebben', aldus De Croo.Hij bestempelt zijn zoon ook als 'zeer tolerant voor andere meningen' en 'niet haatdragend'.

In zijn toespraak benadrukte Alexander De Croo zelf het belang van samenwerking en respect. 'Alexander heeft geen vijanden. Hij kan met iedereen door één deur', zegt vader De Croo. De nieuwe regering staat voor heel wat uitdagingen, denk maar aan de coronacrisis en de economische relance, en de regering-De Croo mag zich van de rechterzijde ook verwachten aan blijvende aanvallen op het feit dat ze niet beschikt over een Vlaamse meerderheid. 'Ach, de regering vertegenwoordigt bijna 48 procent van de Vlamingen. De andere Vlaamse partijen hebben nauwelijks enkele procenten meer, maar die zijn hopeloos verdeeld onder Vlaams Belang, N-VA en PVDA.' (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Geen stemming versoepeling abortuswet, eerst bijkomende studie en evaluatie

De wetsvoorstellen om de abortuswet te versoepelen, zullen voorlopig niet gestemd worden in de Kamer. Eerst moet er een nieuwe onafhankelijke studie en evaluatie komen. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord van de Vivaldi-regering.

De versoepeling van de abortuswetgeving - met onder meer een verlenging van de termijn van 12 naar 18 weken - was voor CD&V een breekpunt tijdens de formatiegesprekken. Socialisten, liberalen en groenen zijn al langer voorstander van een versoepeling van de wet, maar de Vlaamse christendemocraten stonden op de rem.

In het regeerakkoord hebben de Vivaldi-partijen nu afgesproken om de wetsvoorstellen voor een versoepeling van de abortuswet voorlopig niet te stemmen. Het abortusdossier zal verder besproken worden in de Kamercommissie Justitie, maar eerst zal een 'onafhankelijk multidisciplinair wetenschappelijk comité (aangeduid door de partijen die deel uitmaken van de regering) een studie en evaluatie maken van praktijk en wetgeving'.

Bedoeling is om op basis van die studie en evaluatie 'verder constructief te werken teneinde een consensus te bereiken tussen de partijen die deel uitmaken van de regering en in afwachting niet tot stemming over te gaan.' (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Vlaams Belang: 'Wallonië mag bepalen en Vlaanderen betalen'

'De Vlaamse tradi-partijen hebben zich zoals te verwachten laten omkopen voor postjes.' Dat zegt Vlaams Belang in een eerste reactie op het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen.

'Dit is een volledige negatie van de Vlaamse kiezer', vindt voorzitter Tom Van Grieken. 'In deze regering zonder Vlaamse meerderheid mag Wallonië bepalen en Vlaanderen betalen.'

Volgens de partij circuleert er een lijst met 21 ministers en staatssecretarissen. Het is de vier betrokken Vlaamse partijen dan ook enkel om de postjes te doen, vindt Vlaams Belang.

'Vlaanderen staat in voor 80% van de export. Vlaanderen - met haar hoofdstad Brussel - betaalt 70% van de belastingen, maar ziet nog geen 50% van haar kiezers vertegenwoordigd. Vlaanderen betaalt, Wallonië bepaalt. We gaan het verzet tegen deze farce leiden, we nemen de rol van oppositieleider vastberaden op. Dat gaan we niet slikken!'

Open VLD is voor Vlaams Belang het voornaamste doelwit, omdat de partij eerder had verklaard het premierschap niet te zullen opeisen omwille van het tegenvallende verkiezingsresultaat.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

PVDA: 'Zelfde beleid als vorige regering'

Dit is gewoon hetzelfde beleid als de vorige regering. Dat zegt PVDA in een eerste reactie op het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen.

'De liberalen drukken hun stempel: er komt geen miljonairstaks, de pensioenleeftijd blijft op 67 jaar, ondanks alle beloftes, en de lonen blijven geblokkeerd', stelt voorzitter Peter Mertens in een mededeling. 'Daarvoor hebben mensen op 26 mei niet gestemd.'

PVDA blijft als enige linkse fractie over in de oppositie. De partij ziet in het akkoord een voortzetting van de vorige regering. 'De progressieve partijen hadden nochtans beloofd om een vermogensbelasting in te voeren en de pensioenleeftijd te verlagen naar 65 jaar. Nog voor de Vivaldi-ministers de eed hebben afgelegd, zijn die verkiezingsbeloftes al gebroken.'

Voor PVDA is het onaanvaardbaar dat er geen 'miljonairstaks' komt. De partij vindt het wel goed dat het minimumpensioen van 1.500 euro het akkoord heeft gehaald. 'Het resultaat van vier jaar volgehouden campagne', zegt Mertens. 'Maar de strijd is nog niet gestreden. Er blijven grote vragen over het precieze bedrag, over de timing en de financiering. Bovendien komen twee op de drie mensen niet in aanmerking omdat ze geen 45 jaar loopbaan kunnen voorleggen. Wij willen 1.500 euro netto, nu en voor iedereen.' (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Levensgrote uitdagingen, geen Vlaamse meerderheid

De regering-De Croo wil sceptici binnen en buiten de Vivaldi-ploeg overtuigen van haar gelijk. Met levensgrote uitdagingen en met een gebrek aan een Vlaamse meerderheid wordt dat geen sinecure.

Lees hier meer: 'Respect en teamwork': premier De Croo wil trendbreuk forceren met Vivaldi

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

De Croo: 'Startpunt van op andere manier aan politiek doen'

Dit regeerakkoord moet een startpunt zijn van op een andere manier aan politiek te doen, met meer pragmatisme, meer samenwerking en met meer respect voor elkaar. Dat heeft de toekomstige premier Alexander De Croo woensdagmiddag verklaard tijdens een gezamenlijk statement met zijn coformateur Paul Magnette. Die laatste bevestigde dat De Croo de volgende eerste minister wordt.

Zestien maanden na de verkiezingen en middenin de coronacrisis heeft ons land dus een nieuwe regering. De Croo en Magnette stonden geruime tijd stil bij die periode. Ze verwezen naar de vele mensen die het zwaar hebben en die in onzekerheid leven, of die de voorbije maanden afscheid hebben moeten nemen. Maar De Croo zag ook mooie dingen, met name vele mensen die meer hebben gedaan dan wat van hen verwacht werd. 'Dat bewijst één ding: in wat voor een prachtig land wij leven. Een land waar we er in slagen de handen in mekaar te slaan, waar we samen meer bereiken.'

De Croo blikte ook terug op het werk dat de regering verrichte onder Sophie Wilmès - in een lapsus had hij het over Sophie Michel - en benadrukte dat die ploeg de voorbije maanden onwaarschijnlijk hard heeft gewerkt om iedereen te beschermen tijdens de coronacrisis. 'Maar ik ben er van overtuigd dat een volwaardige regering meer kan doen', aldus De Croo. 'Dit land heeft al voor hetere vuren gestaan en is er altijd sterker uitgekomen', luidde het.

De Vlaamse liberaal beseft dat vele mensen scepsis koesteren en dat ze eerst resultaat willen zien alvorens erin te geloven. 'Het is aan ons om te bewijzen dat we hard werken, dat we de voeten op de grond hebben. Meteen benadrukte De Croo dat dit akkoord de start moet zijn om op een andere manier aan politiek te doen. 'Meer pragmatisme, meer samenwerking en meer respect voor elkaar en voor andere meningen', benadrukte hij. 'Hardheid heeft nog nooit iemand vooruit geholpen. Het is misschien soms te verklaren, maar we moeten er tegen ingaan.'

Ook Magnette stelde dat er een mooi akkoord op tafel ligt waarmee 'beetje bij beetje het vertrouwen kan worden hersteld.' De PS-voorzitter bevestigde overigens dat De Croo de nieuwe premier wordt. Hij had het in eerste instantie over 'de ploeg die je zal leiden', om nadien zijn leiderschapscapaciteiten te onderstrepen en hem veel succes toe te wensen. De Croo ging nog in op de opmerking dat de nieuwe regering geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant in de Kamer.

De mensen die zich zorgen maken, die misschien hun job verloren of die niet weten of de school van hun kind morgen open zal zijn, hebben daar geen boodschap aan, aldus De Croo. 'Het belangrijkste is dat er een regering is die de zaken aanpakt. Het is onze keuze niet aan de zijlijn te staan of altijd problemen te zien, maar naar methoden te zoeken om samen te werken', luidde het.

Om het belang van die samenwerking te onderstrepen, gooide De Croo er nog een citaat van Michael Jordan tegenaan: 'Talent wins games, but teamwork wins championships.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Volgende stap: de partijleden moeten hun fiat geven

Het regeerakkoord dat de zeven zogenoemde Vivaldi-partijen woensdagmorgen hebben gesloten, moet nog worden goedgekeurd door de leden van die partijen. Elke partij houdt daarom woensdagavond een ledencongres, al is dat in deze coronatijden minstens gedeeltelijk via digitale weg. Pas nadien duiden de partijen hun ministers aan.

CD&V blaast vanaf 20 uur verzamelen in de Antwerpse Elisabethzaal, al zou een deel van de leden ook digitaal de toelichting van voorzitter Joachim Coens kunnen volgen. SP.A laat de leden digitaal volgen, al kunnen enkele tientallen leden de uiteenzetting van Conner Rousseau fysiek bijwonen in Temse. Open LD houdt een digitaal congres, uitgezonden vanuit Aartselaar. Groen brengt leden samen om een tiental locaties. De groene onderhandelaars geven via digitale weg uitleg vanuit Gent. De PS congresseert in Louvain-la-Neuve, de MR op de Heizel in Brussel. Ecolo, tenslotte, combineert een digitaal congres met een bijeenkomst in Namen.

De aanduiding van de ministers dan. Dat is bij de meeste partijen het voorrecht van de voorzitter. Dat is zo bij liberalen en socialisten en voor het federale niveau ook bij CD&V (bij het Vlaamse niveau moet dat bij CD&V langs de fractie passeren). De namen worden pas na de congressen verwacht. Bij de groenen verloopt die aanduiding anders. Bij Groen komen het partijbureau en de fracties na het congres samen, waarna de politieke raad het laatste woord krijgt. De beslissing valt dus wellicht pas laat op de avond of in de loop van de nacht. Ook bij Ecolo is er ledeninspraak. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Onderhandelaars prijzen evenwichtig akkoord

De verschillende partijvoorzitters reageerden woensdagmorgen tevreden op het akkoord dat de zeven partijen overeen zijn gekomen. Het gaat om een evenwichtig akkoord dat een synthese vormt van de wensen van de Vivaldi-partijen.

"Iedereen zoekt steeds naar de accenten van de ene of de andere in een akkoord. Wat hier telt, is het evenwicht dat is bereikt tussen de elementen van alle partijen", stelde CD&V-voorzitter Joachim Coens.

'Het is een evenwichtig akkoord. Het was niet eenvoudig, want er waren zeven partijen rond de tafel. Er zitten elementen in van duurzame ontwikkeling, sociale elementen en elementen van economische ontwikkeling. Het is een voldoende evenwichtig akkoord om de uitdagingen voor ons land aan te pakken', vond MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

'Het is een sterk akkoord. Nu moeten we aan de slag. Deze regering gaat investeren in koopkracht, de pensioenen en de gezondheidszorg", stelde zijn sp.a-collega Conner Rousseau. '

Het is een akkoord dat een nieuw elan geeft, een toekomst voor België met in zijn hart de ecologische en solidaire transitie', stelde Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane.

Volgens Groen-voorzitster Meyrem Almaci brengt het regeerakkoord 'een kentering naar een ambitieus klimaatbeleid', waarbij ons land zich achter de Europese ambities schaart. De tekst ondersteunt volgens haar ook de mensen die het de afgelopen tijd moeilijk hebben gehad.

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert sprak over een gebalanceerd akkoord met sociale accenten, duurzaamheidsaccenten en economische accenten, met ook een duidelijk programma op institutioneel vlak. Wat nieuwe belastingen betreft, 'moeten de mensen zich geen zorgen maken' luidde het. Het is nu zaak mensen in moeilijkheden en bedrijven te ondersteunen. De eerste twee jaar zal de focus van de regering op de relance en het bestrijden van de crisis liggen. Daarna is het tijd om te hervormen, aldus Lachaert.

De voorzitters zitten later opnieuw rond de tafel om de bevoegdhede binnen de volgende regering te verdelen. Later op de dag volgen de partijcongressen die het licht op groen moeten zetten voor de regeringsdeelname.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Regering mikt op nieuwe staatsstructuur uiterlijk vanaf 2024

Het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen bevat een belangrijk stuk rond staatshervorming. Twee ministers, één van elke taalrol, zullen werken aan een nieuwe staatsstructuur, uiterlijk vanaf 2024, 'met een meer homogene en efficiënte bevoegdheidsverdeling'. Ze zullen hiervoor de nodige steun zoeken in het parlement.

De nieuwe staatsstructuur moet ertoe leiden dat "de deelstaten in hun autonomie en het federaal niveau in zijn slagkracht versterkt worden". De regering wil vooral deze legislatuur werken aan een meer homogene bevoegdheidsverdeling op het vlak van gezondheidszorg. De deelstaten zouden meer bevoegdheden krijgen inzake de organisatie van de zorg, terwijl de financiering federaal blijft. 'De bedoeling is een zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt zonder dat aan de solidaire financiering wordt geraakt', luidt het. Voor gedeelde bevoegdheden, zoals werk of gezondheidszorg, zou de federale regering haar bevoegdheden op 'asymmetrische wijze' kunnen uitoefenen.

Met andere woorden: de federale regering zal voor deze bevoegdheden in Vlaanderen een ander beleid kunnen voeren dan in Wallonië of Brussel, 'om tegemoet te komen aan de specifieke noden en dynamieken in de verschillende gebieden van het land'. Dat moet toelaten om het federale beleid af te stemmen op dat van de deelstaten. Er wordt ook een oplossing in het vooruitzicht gesteld rond de artsenquota, het aantal artsen dat er elk jaar mag bijkomen.

Dat dossier zorgt al decennia voor communautaire discussies. Nu zouden de federale quota en de subquota voor specialisaties die de deelstaten vastleggen 'op mekaar worden afgestemd'. Er zou ook een responsabiliseringsmechanisme komen voor wie de federale quota niet respecteert. Nog een symbolisch 'communautair' stukje uit het regeerakkoord: de deelstaten zullen de mogelijkheid krijgen om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Nieuwe regering legt donderdag om 10 uur de eed af

De nieuwe premier en de ministers van de toekomstige regering leggen donderdag om 10.00 uur de eed af op het Paleis. Tot dan blijven Alexander De Croo en Paul Magnette formateur. Dat heeft het Paleis woensdag bekendgemaakt na het verslag dat het formateursduo uitbracht bij koning Filip.

Uit goede bron is bevestigd dat De Croo de nieuwe premier wordt. De aanduiding van de ministers en de verdeling van de bevoegdheden gebeurt later op de dag. Lees hier een portret over de nieuwe premier.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Coformateurs leggen om 11 uur verklaring af

De coformateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) leggen om 11 uur een verklaring af in het Egmontpaleis. De Croo, die dus premier wordt, brengt eerst samen met PS-voorzitter Magnette om 10 uur verslag uit bij de koning.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Economische uitdagingen voor Vivaldi

Stuurt de Vivaldi-coalitie het land naar een economische relance, of drijft ze onze economie helemaal de dieperik in? Dat hangt af van het antwoord op vijf cruciale uitdagingen.

Lees hier de balans van hoofdeconoom van Trends Daan Killemaes.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Alexander De Croo wordt eerste minister

Zoals verwacht wordt Open VLD-kopstuk Alexander De Croo eerste minister van België. Dat bevestigen verschillende bronnen.

Lees hier een portret over de aanstaande premier van België.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Coformateurs om 10 uur naar de koning

De coformateurs Alexander De Croo (Open Vld) en Paul Magnette (PS) brengen om 10 uur verslag uit bij de koning, is uit goede bron vernomen.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Ward Vergote stapt uit Open VLD

Ward Vergote, burgemeester van Moorslede, zal zijn lidmaatschap van Open Vld niet verlengen. Dat laat hij weten na het federale akkoord van de Vivaldi-partijen.

'Er is een coalitie gevormd met partijen die eisen gaan stellen waar ik niet achter sta', zegt Vergote woensdagochtend. Hij verwacht dat er een resem aan sociale claims zal komen, met als gevolg meer belastingen voor de werkenden. 'Liberalen staan voor iets totaal anders dan socialisten of groenen', zegt hij. 'Ik verwacht een te links programma met weinig ondersteuning voor bedrijven en mensen die echt willen werken.' Lokaal komt Vergote op onder de kartelnaam Visie. "Daar gaan we mee verder', zegt hij. 'Wij gaan vooruit en voeren beleid dat echt op liberale leest is geschoeid.'

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Nieuwe regering krijgt 3,3 miljard voor nieuw beleid

De nieuwe federale regering zal de komende legislatuur 3,3 miljard euro investeren in nieuw beleid. Daarvan is 2,3 miljard euro geprogrammeerd voor nieuw sociaal beleid en 1 miljard euro voor Veiligheid, Justitie en Defensie. Er is ook sprake van 1 miljard euro voor nieuwe investeringen. Die gaan voornamelijk naar de digitalisering van de overheid, vooral bij Justitie en Veiligheid, en naar het spoor.

Gespreid over alle budgetten wordt iets meer dan 2 miljard euro voorzien om tegen het einde van de legislatuur naar een pensioen van 1.500 euro per maand te kunnen gaan. Die verhoging was een belangrijk programmapunt bij heel wat partijen in de aanloop naar de verkiezingen. Binnen de gezondheidszorg blijft een groeinorm van 2,5 procent gehandhaafd, die voornamelijk voor de verlaging van de factuur voor de patiënt kan worden gebruikt.

Daarnaast gaat 1,2 miljard euro naar investeringen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dat geld dient voor betere werkomstandigheden, betere verloning en extra handen in de zorg. Er is sprake van 4.500 extra jobs. Het akkoord voorziet ook de toepassing van het snelrecht voor feiten als relschopperij, winkeldiefstal, straatcriminaliteit, enzovoort.

Het is ook de ambitie alle straffen uit te voeren en om naar de aanwerving van 1.600 extra agenten per jaar te gaan, met de nadruk op wijkagenten. De grote lijnen van het akkoord over de kernuitstap raakten eerder al bekend. Er wordt ook verwezen naar investeringen in Klimaat en Energie en in de strijd tegen armoede.

(Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Inhoudelijk akkoord, partijen spreken verder over bevoegdheden en premierschap

De zeven partijen die een federale regering willen vormen hebben een inhoudelijk akkoord bereikt, is uit verschillende bronnen bij onderhandelaars vernomen. Ze moeten het nu nog eens raken over de verdeling van de bevoegdheden en over het premierschap.

Het akkoord komt er na een marathonvergadering van meer dan 21 uur, vooral over de begroting. CD&V, Open Vld, sp.a, Groen, PS, MR en Ecolo gaan dus samen een nieuwe regering vormen. Als alles goed gaat, legt die donderdag de eed af. De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) brengen later woensdag verslag uit bij de koning.

CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten was de eerste onderhandelaar die het Egmontpaleis woensdag verliet. Hij zei tevreden te zijn dat er een 'centrumprogramma' is uitgewerkt, met oog voor zij die het moeilijk hebben door corona en dat ondernemersvriendelijk is. Naar verluidt lezen de sherpa's, de toponderhandelaars die de partijvoorzitters bijstaan, de teksten nog na. Intussen praten de voorzitters over de verdeling van de bevoegdheden en het premierschap. (Belga)

Eva Schram
door Eva Schram

Onderhandelaars gaan de nacht in

De onderhandelaars van de zeven partijen die een nieuwe federale regering willen vormen, proberen in de nacht van dinsdag op woensdag tot een regeerakkoord te komen. Ze proberen de moeilijke begrotingspuzzel te leggen.

Socialisten, liberalen, groenen en CD&V hopen woensdag met een regeerakkoord naar buiten te kunnen komen.

De hele dinsdag hebben ze al over de begroting gepraat. Gezien de moeilijke budgettaire toestand, moet er fors geschaafd worden aan de nieuwe beleidswensen van elke partij. De coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) pleegden veelvuldig overleg met de afzonderlijke partijen, al is er ook met alle partijen samen vergaderd.

Eens de begrotingsknoop is ontward, kunnen de partijen het akkoord afronden. Ze moeten het ook nog eens raken over de verdeling van de bevoegdheden en over wie premier zal worden.

Als het tot een akkoord komt, kunnen de verschillende partijen dat woensdagavond voorleggen aan hun ledencongressen. Als die het licht op groen zetten, kan de nieuwe regering donderdag de eed afleggen en kan de kersverse premier donderdagnamiddag een regeerverklaring afleggen in het parlement. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vande Lanotte sluit uit dat hij opnieuw minister wordt

Gewezen sp.a-minister Johan Vande Lanotte sluit uit dat hij opnieuw minister zou worden. Dat zei hij dinsdagavond in De Afspraak op Canvas. Hij wijst op de vernieuwingsoperatie die sp.a-voorzitter Conner Rousseau momenteel in zijn partij doorvoert. "Dan ga je daar toch geen mens van 65 met dertig jaar dienst als boegbeeld naar voor brengen", zei Vande Lanotte.

De naam van de Oostendenaar valt wel eens als mogelijke sp.a minister, maar hijzelf sluit dat nu uit. Vande Lanotte is echter bijna een jaar aan de slag bij het advocatenkantoor van Walter Van Steenbrugge, waar hij aan de organisatie van een "Turkijetribunaal" werkt. "Dat houdt mij nu dag en nacht bezig", zei hij in De Afspraak.

"Ik ben 65 en heb 30 jaar dienst. De voorzitter is een hele verjongings- en vernieuwingskuur bezig en dan ga je daar toch geen mens van 65 met dertig jaar dienSt als boegbeeld naar voor brengen. Dat zou niet echt slim zijn", aldus Vande Lanotte.

Lees ook:Johan Vande Lanotte: 'Dit kan ook een hele goede regering worden'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Vivaldi-partijen nog steeds aan het cijferwerk

De zeven partijen die een nieuwe federale regering willen vormen, vergaderen dinsdagmiddag nog steeds over de begroting. Het ziet er steeds meer naar uit dat er opnieuw nachtwerk aan te pas zal komen.

Lees meer: Vivaldi trappelt even ter plaatse: 'De casting is verbonden met budgettaire plaatje'

Jan Herregods
door Jan Herregods

Overlegcomité buigt zich over epidemiebarometer

De verschillende regeringen van het land buigen zich dinsdag vanaf 17 uur over de epidemiebarometer, die per bestuursniveau moet aangeven hoe de corona-epidemie evolueert. Dat bevestigt een goede bron aan Belga. Het is nog niet zeker of het licht op groen gezet zal worden voor de lancering van de barometer.

Onder leiding van premier Sophie Wilmès komen de regeringen samen in het Overlegcomité. Met de epidemiebarometer staat een heikel punt op de agenda, want epidemiologen en andere wetenschappers hadden vorige week woensdag, na afloop van de Nationale Veiligheidsraad, kritiek op het feit dat de contactregels aangepast werden zonder dat daar de als noodzakelijk geachte barometer aan gekoppeld werd. Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zei toen dat de experts van Celeval "nog een aantal dagen" nodig hadden om het instrument te verfijnen.

Ze gaf aan dat er gewerkt zou worden met het aantal hospitalisaties en het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen. Daarbij zouden wel een aantal corrigerende factoren gelden. "Anders komt een grote stad met veel ziekenhuizen nooit uit de rode zone", klonk het.

De Block zei dat het instrument "zo fijn mogelijk" moet werken. Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) gaf te kennen dat het barometersysteem binnen de twee weken operationeel kan zijn. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

En de ledencongressen? 'CD&V zal hopen op welwillende aanwezigen'

Vanavond of vannacht verwacht de Wetstraat een Vivaldi-akkoord. De partijleden volgen best een cursus snellezen.

Lees hier meer.

Trui Engels
door Trui Engels

Servais Verherstraeten (CD&V): 'We zullen landen in het centrum'

'Ik heb nog nooit een begroting geweten waarover niet werd gediscussieerd tussen links en rechts', merkt CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten op. Volgens hem wordt daarbij geland in het centrum, 'waar de christendemocraten zich het best voelen, tussen de noodzaak om te luisteren naar de sociale noden en het belang om de ondernemers te steunen'.

Trui Engels
door Trui Engels

Streefdatum van 1 oktober niet heilig voor MR-voorzitter Bouchez

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil zich niet vastpinnen op de datum van 1 oktober om een nieuwe regering in het zadel te hebben, zo zei hij dinsdag voor aanvang van de onderhandelingen in het Egmontpaleis.

De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie mikken al langer op 1 oktober om de nieuwe bewindsploeg van start te laten gaan. Ook coformateur Paul Magnette stelde dinsdag nog dat die datum perfect haalbaar blijft. Feit is wel dat het de komende uren dan snel zal moeten gaan. 'Ik ben geen datumfetisjist', verklaarde MR-voorzitter Bouchez dinsdag. 'We maken een regeerakkoord voor vier jaar. Als we drie of vier dagen meer nodig hebben, dan is dat geen probleem.'

Hij merkte op dat er pas sinds een kleine tien dagen ernstig onderhandeld wordt. Bovendien werd er bij de vorige crisis van 2010, toen de regeringsvorming 541 dagen duurde, meer dan vier maanden onderhandeld. 'Als het wat langer duurt, dan is dat geen drama', vindt Bouchez.

Hij benadrukt ook dat de onderhandelingen niet speciaal vastzitten. De begroting is nu eenmaal het sluitstuk van het regeerakkoord. 'Er liggen altijd te veel uitgaven op tafel. Iedereen wil immers zijn beleid kunnen realiseren, maar iedereen zal inspanningen moeten doen', aldus de MR-voorzitter.

Trui Engels
door Trui Engels

Zeven partijen voor het eerst samen rond de tafel over de begroting

Na een reeks bilaterale gesprekken van de formateurs met de partijen afzonderlijk maandagavond, buigen CD&V, liberalen, socialisten en groenen zich over een synthesenota over de begroting.

Het is de eerste keer dat de zeven partijen samen onderhandelen over de begroting, die het sluitstuk van het regeerakkoord moet vormen. Verwacht werd dat ze zich maandag al gezamenlijk over het heikele thema zouden buigen, maar dat gebeurde dus niet. Het budget stond immers pas vanaf 's avonds op de agenda, na het bezoek van formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette aan de koning, en dan bovendien enkel in bilaterale gesprekken.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Is Vivaldi links? Dat hangt ervan af'

'De werkgevers zouden tevreden zijn geweest met een regering met liberalen én de N-VA', zegt Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV.

Lees hier meer.

Trui Engels
door Trui Engels

Magnette: 'Akkoord vanavond of vannacht'

'Ik ben er van overtuigd dat het mogelijk is om de komende uren - vanavond, misschien deze nacht - een akkoord te maken.' Dat zegt coformateur Paul Magnette (PS) dinsdag bij de start van de formatievergadering.

Magnette wil op dat moment komen met 'een begroting, een volledig programma voor de mensen en een casting uiteraard'. Daarbij zal niet iedereen zijn wensen binnen halen, maakt hij duidelijk. 'Iedereen heeft zijn programma gemaakt met al zijn natte dromen, maar we moeten wel een compromis maken tussen zeven partijen', aldus Magnette.

Belga
© Belga
Trui Engels
door Trui Engels

'Vivaldi-coalitie beslist pas eind 2021 over kernuitstap'

Een kernuitstap tegen uiterlijk 2025 is nog geen uitgemaakte zaak. Uit nieuwe teksten die De Tijd kon inkijken, blijkt dat de Vivaldi-coalitie pas in november 2021 de knoop wil doorhakken.

De vraag moet dan worden beantwoord of de bevoorradingszekerheid is gegarandeerd en de elektriciteits­prijzen onder controle zijn.

Wel is nu al afgesproken dat de energiefactuur voor bedrijven of gezinnen niet mag stijgen.

Het standaardscenario is het volledig sluiten van de kerncentrales. Alles zal in het werk worden gesteld om dat mogelijk te maken, maar als dat niet lukt, worden als noodscenario twee reactoren opengehouden. 'Alle maatregelen zullen genomen worden om het noodscenario te vermijden', komt expliciet in het regeerakkoord te staan.

Trui Engels
door Trui Engels

Komt er een staatssecretaris van Corona in Vivaldi-regering?

Enkele experts willen dat er in de nieuwe federale regering een aparte stoel komt voor 'een staatssecretaris van Corona, die kan zorgen voor eenheid van commando', zo zeggen motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste en epidemioloog Pierre Van Damme aan Het Nieuwsblad. Ook biostatisticus Geert Molenberghs zet zijn schouders onder het idee.

Erika Vlieghe en Marc Van Ranst willen zich nog niet over het voorstel uitspreken, maar erkennen dat 'centralisatie in deze crisis cruciaal is, zowel op bestuurlijk als op wetenschappelijk vlak'.

Of in de nieuwe Vivaldi-regering uiteindelijk plaats zal zijn voor zo'n staatssecretaris van Corona, is nog onduidelijk. Aan de onderhandelingstafel was te horen dat er een verantwoordelijke voor het coronabeleid aangesteld zal worden. Maar een volledig staatssecretariaat aan het virus wijden, zou toch moeilijk liggen.

Wat wel op tafel ligt: er zal een regeringscommissaris voor corona worden aangesteld. Maar dat moet dan een medische expert zijn, zonder de politieke verantwoordelijkheid die een staatssecretaris draagt.

Daarom pleiten Vansteenkiste, Van Damme en Molenberghs voor een combinatie van beide voorstellen. De regeringscommissaris zou het veelvoud aan wetenschappelijke bevindingen kunnen bundelen in concrete adviezen. De staatssecretaris neemt op zijn beurt de beslissingen en fungeert als politiek aanspreekpunt.

Trui Engels
door Trui Engels

Onderhandelaars om 9u opnieuw bijeen

De onderhandelaars komen om 9 uur opnieuw bijeen. De formateurs hebben een voorstel van synthese over de begroting uitgewerkt.

De tijd dringt indien de onderhandelende partijen tegen 1 oktober een regering willen hebben. Naast de begroting moet ook het volledige regeerakkoord nog een tweede lezing krijgen. En nadien moet het akkoord groen licht krijgen van de zeven partijcongressen en moeten de bevoegdheden binnen de nieuwe ploeg nog worden verdeeld.

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Vannacht nog geen witte rook

De onderhandelaars over een nieuwe regering hebben maandagnacht nog geen akkoord bereiken.

Verwacht werd dat de onderhandelaars maandag meteen de gesprekken over de begroting zouden aanvatten, maar dat bleek niet te kloppen. Het heikele thema werd pas om 20.00 uur aangesneden, na het bezoek van formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette aan het Paleis, maar dat ging niet om een plenaire vergadering. In plaats van onderhandelingen met alle partijen rond de tafel, kozen de formateurs voor bilaterale gesprekken met de partijen afzonderlijk.

Milena Maenhaut
door Milena Maenhaut

De Croo en Magnette zullen 'zo spoedig mogelijk' hun eindverslag overmaken aan het Paleis

Coformateurs Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) brachten maandagavond bij koning Filip verslag uit over de eindsprint naar een federale regering. Een regeerakkoord is er nog niet, de zeven Vivaldi-partijen onderhandelen nog volop over onder meer de begroting.

De koning geeft de formateurs extra tijd. De Croo en Magnette zullen 'zo spoedig mogelijk' hun eindverslag overmaken aan het Paleis.

De zeven betrokken partijen beloven nog steeds donderdag hun regeerverklaring voor te stellen in het parlement. Lees meer. (Belga, VRT)

Milena Maenhaut
door Milena Maenhaut

Formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette brengen om 18.00 uur verslag uit bij de koning

Alexander De Croo en Paul Magnette brengen maandag om 18.00 uur verslag uit op het Paleis over hun missie. Het is allesbehalve zeker dat de zeven partijen van de zogenaamde Vivaldi-coalitie tegen dan rond zullen zijn met de onderhandelingen over de nieuwe regering. De kans bestaat dus dat de gesprekken na de audiëntie gewoon worden hervat in het Egmontpaleis, waar de onderhandelingen plaatsvinden. (Belga)

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

'Dit moet een vergadering tot de finish worden'

De onderhandelaars van de Vivaldi-partijen zitten sinds 10 uur opnieuw samen in het Egontpaleis voor de laatste rechte lijn richting een regeerakkoord. Het blijft de ambitie van de liberalen, socialisten, groenen en CD&V om te landen alvorens formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette maandag verslag uitbrengen bij de koning. De timing van die audiëntie ligt nog niet vast.

De vertegenwoordigers van PS, SP.A, Open VLD, MR, Ecolo, Groen en CD&V gingen zondagnacht rond 03.30 uur uiteen zonder akkoord. De moeilijkste knoop die nog moet worden doorgehakt, is die van de begroting. Een aantal technische gegevens werd nog verwacht voor aanvang van de vergadering maandagmorgen.

Magnette gelooft dat het mogelijk vandaag een akkoord te vinden. 'Dit moet een vergadering tot de finish worden. De tijd dringt. Het wachten op een regering voor dit land heeft lang genoeg geduurd', aldus de PS-voorzitter.

Volgens Georges Gilkinet van Ecolo wordt vooruitgang geboekt en verlopen de werkzaamheden constructief.

De begroting is niet het enige obstakel. De onderhandelaars moeten het nog eens worden over wie de volgende premier wordt. 'We hebben daar nog niet over gepraat', aldus Magnette. (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Gesprekken gaan maandagochtend verder

De onderhandelaars van de zeven partijen die een federale regering willen vormen, zijn zondagnacht uit elkaar gegaan zonder finaal akkoord. Maandagmorgen vanaf 10 uur praten ze verder. (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Onderhandelaars de nacht in met cijferwerk op de plank

De onderhandelaars zitten zondag rond 23.15 uur nog steeds samen om een regeerakkoord uit te werken. Ze zijn zondagavond aan het begrotingswerk begonnen. Het is nog niet duidelijk of ze zondagnacht tot de finish zullen vergaderen. Mogelijk hernemen ze de gesprekken maandag.

De hele dag is er al vergaderd, zowel tussen de partijvoorzitters onderling als in werkgroepen. Het sluitstuk van de onderhandelingen, de begroting, zou pas rond 22 uur begonnen zijn en zou nog heel wat uren in beslag kunnen nemen. Mogelijk wordt er tot in de vroege uurtjes vergaderd, maar misschien zullen de gesprekken maandag overdag nog afgewerkt moeten worden.

Over de inhoud van de gesprekken raakt nauwelijks iets bekend. De partijen benadrukken wel dat de sfeer constructief is. Ook is het niet duidelijk wie de nieuwe regering van liberalen, socialisten, groenen en CD&V gaat leiden en welke partij welke bevoegdheden zal krijgen. Die discussie wordt in principe pas op het einde uitgeklaard. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Vivaldi-onderhandelaars klaar voor begrotingswerk

De Vivaldi-coalitie staat in de steigers, maar het grote begrotingswerk moet eigenlijk nog beginnen. Mogelijk wordt het een lange nacht voor de onderhandelaars. In het andere geval wordt het vroeg dag.

Lees meer

Bart Osaer
door Bart Osaer

Bart De Wever: 'Feest voor de krekel en ramp voor de mier'

N-VA-voorzitter Bart De Wever vreest dat het Vivaldi-regeerakkoord heel wat socialistische en groene accenten zal bevatten die 'de Vlaamse spaarder' veel geld gaan kosten. 'Het is een feest voor de krekel en een ramp voor de mier', zei hij zondag in de Zevende Dag.

Lees meer

Bart Osaer
door Bart Osaer

Vlaams Belang houdt 'protestrit' tegen Vivaldi-coalitie

Vlaams Belang heeft zondag haar leden en sympathisanten gemobiliseerd om in colonne naar de Heizel te trekken uit protest tegen de Vivaldi-coalitie die in de steigers staat.

Lees meer

Eva Schram
door Eva Schram

Vivaldi maakt zich op voor lange laatste rechte lijn

De onderhandelaars van de zeven Vivaldi-partijen (liberalen, socialisten, groenen en CD&V) maken zich op voor een lange zondag richting regeerakkoord. Tegen maandagmorgen hopen ze een regeerakkoord klaar te hebben.

Zondag worden de budgettaire lijnen afgebakend en wellicht zondagnacht wordt beslist wie premier wordt en wordt al voor een stuk beslist welke bevoegdheden elke partij krijgt.

Om de regeringsverklaring tegen nu donderdag 1 oktober rond te krijgen, hebben de coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open VLD) een strakke onderhandelingskalendera afgesproken met de partijvoorzitters.

De voorbije dagen werd er telkens tot negen of tien uur 's avonds onderhandeld, zaterdagavond zou dat wat langer kunnen duren. De thema's justitie, veiligheid, asiel en migratie, werk en arbeidsmarkt, een stuk fiscaliteit en pensioenen stonden op de agenda en er is naar verluidt wat vertraging opgelopen, zodat de onderhandelingen tot na middernacht zouden kunnen duren.

De grote knopen moeten in elk geval zondag doorgehakt worden. Dan wordt de begrotingspuzzel gelegd en zal duidelijk worden of en in welke mate de afspraken en deelakkoorden die de voorbije dagen zijn gemaakt concreet uitgevoerd kunnen worden. Wellicht zal er zondagmorgen terug vanaf 10 uur vergaderd worden.

Ook de verdeling van de verschillende ministerportefeuilles tussen de zeven partijen moet nog afgesproken worden. Die discussie hangt samen met de keuze van de premier. Die discussie wordt waarschijnlijk zondagnacht beslecht. Maandag moeten de coformateurs Magnette en De Croo in elk geval verslag uitbrengen bij de koning. (Belga)

Bart Osaer
door Bart Osaer

Premier Wilmès: 'Ik word wellicht vicepremier'

Wordt Sophie Wilmès (MR) opnieuw premier als er op 1 oktober een nieuwe federale regering wordt voorgesteld? 'Het zijn mijn laatste dagen als premier. Waarschijnlijk, want in België weet je nooit', zegt ze zaterdag in een interview met VRT-journalist Michäel Van Droogenbroeck.

Maar Wilmès blijft in ieder geval actief in de politiek. Mogelijk wordt ze zelfs vicepremier. 'Waarschijnlijk wel. Ik ben niet van plan met mijn politiek engagement te stoppen. Het zijn inderdaad heel moeilijke maanden geweest. Het zal niet slecht zijn om een beetje afstand te nemen en na te denken over wat in de toekomst dient te gebeuren', aldus de huidige premier.

Bart Osaer
door Bart Osaer

Wie wordt premier?

De voorbije dagen liepen de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V vlot en constructief, zeggen betrokkenen, maar de echt lastige socio-economische dossiers komen pas dit weekend aan bod. Bovendien moet ook het budgettaire plaatje nog worden opgemaakt. En wie wordt de premier?

Lees meer

Eva Schram
door Eva Schram

Werkzaamheden zitten erop voor vrijdag

Formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette en de voorzitters van de Vivaldi-partijen hebben vrijdagavond omstreeks 23.00 uur een punt gezet achter de werkzaamheden. Zaterdag zitten ze vanaf 10.00 uur opnieuw rond de tafel met in de voormiddag onder meer veiligheid en justitie en na de middag onder meer pensioenen.

De onderhandelaars zaten sinds 10.00 uur samen in het Egmontpaleis. Op het programma stond onder meer de bespreking van de hoofdstukken relance, gezondheidszorg, institutionele en politieke hervormingen, pensioenen en defensie.

Naar verluidt verlopen de gesprekken erg goed en aan een hoog tempo. De voorzitters vergaderen plenair doorlopend met de voorzitters van de liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Parallel zitten technici in allerlei werkgroepen samen.

Tot nu toe stonden er wel geen echt controversiële punten op het programma. Wellicht komt daar in de loop van het weekend wel verandering in. Ook moeten de partijen nog de knoop doorhakken over wie de premier wordt. (Belga)

Rudi Rotthier
door Rudi Rotthier

Hilde Crevits: 'Ik wil geen vechtfederalisme'

In een interview met Kanaal Z spreekt Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) over de samenwerking tussen een toekomstige Vivaldi-coalitie en een Vlaamse regering met een andere samenstelling.

Lees er hier meer over.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Koen Geens wordt géén minister in volgende regering

Hoe de volgende regering eruit zal zien, is nog koffiedik kijken. Zeker is wel dat huidig vicepremier Koen Geens (CD&V) er geen deel vanuit zal maken, zo bevestigt hij zelf. Lees meer.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Onderhandelaars vatten tweede onderhandelingsdag aan

De zeven partijen van de Vivaldi-coalitie zitten vrijdag sinds 10 uur opnieuw samen in het Egmontpaleis om verder te onderhandelen over hun regeerakkoord.

Liberalen, socialisten, groenen en CD&V sneden donderdag de hoofdstukken klimaat en energie, mobiliteit en ondernemerschap aan. Achteraf viel te horen dat de sfeer constructief was. De gesprekken waren ook vroeger rond dan oorspronkelijk gepland.

Vrijdag gaat het onder meer over het relancebeleid, de gezondheidszorg, institutionele en politieke hervormingen en defensie. Ook hier is de verwachting dat niet al te veel controverse zal opduiken. Verschillende principes werden immers onder het voorzitterschap van preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau al afgeklopt. Op institutioneel vlak is bijvoorbeeld afgesproken dat twee vicepremiers een staatshervorming voorbereiden tegen 2024. Daarbij zou gezondheidszorg richting meer autonomie van de deelstaten kunnen evolueren, maar met een federale financiering.

Gedragen principes zijn een ding, de verdere uitdieping is traditioneel een andere zaak. Daarbij is het vooral uitkijken naar het budgettaire plaatje. De zeven partijen kwamen immers overeen dat ze begrotingsorthodoxie zullen nastreven, maar die moet worden gerijmd met de ambitie om verschillende uitkeringen op te trekken. Verwacht wordt dat die cijferdiscussie eerder tijdens het weekend zal opduiken.

Het is ook afwachten wanneer het debat over wie de volgende premier wordt, zijn beslag krijgt.

Maandag worden de formateurs Alexander De Croo en Paul Magnette op het Paleis verwacht. De ambitie is nog steeds op 1 oktober de nieuwe regering te laten starten. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Protestrit van Vlaams Belang trekt op zondag naar Parking C

Vlaams Belang en zijn sympathisanten betogen op zondag 27 september tegen de naderende Vivaldi-regering. De 'Protestrit naar Brussel - Niet mijn regering!' vertrekt vanuit verschillende uithoeken van Vlaanderen om nabij Brussel op Parking C in Grimbergen samen te komen voor een statische betoging.

In elke Vlaamse provincie worden verscheidene vertrekplaatsen ingesteld om in colonne en met de nodige vlaggen en wimpels richting de hoofdstad te rijden. De betogers worden vanaf 10 uur verwacht op Parking C om er tot 13 uur statisch te betogen. Ter plaatse worden toespraken gehouden die de aanwezigen vanuit de auto kunnen volgen. Vlaams Belang roept omwille van de gezondheidscrisis op in de auto te blijven en anders een mondmasker te dragen.

'Komende zondag gaat het niet over de politiek-strategische spelletjes, maar over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen én in welk Vlaanderen dat wij willen dat zij opgroeien. We willen een oorverdovend signaal geven aan die politieke elite dat Vlaanderen een links en anti-Vlaams beleid niet tolereert', klinkt het in de aankondiging van partijvoorzitter Tom Van Grieken op sociale media. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Coformateurs beginnen aan race tegen de klok

Coformateurs Paul Magnette en Alexander De Croo zijn donderdagmiddag gestart met de gesprekken voor de vorming van een federale regering.

De onderhandelingen vinden plaats in het Egmontpaleis, zodat de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie conform de coronavoorschriften kunnen onderhandelen. Voor aanvang van de vergadering liet SP.A-voorzitter Conner Rousseau verstaan dat de keuze voor de twee coformateurs vooraf aan alle partijen was voorgelegd. Hij countert daarmee berichten dat de namen van Magnette en De Croo niet zouden doorgesproken zijn met CD&V en MR.

Gisteren/woensdag konden coformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) hun opdracht afronden en duidde koning Filip PS-voorzitter Paul Magnette en Open VLD-vicepremier Alexander De Croo aan als coformateurs. Maandag 28 september worden de twee coformateurs opnieuw op het Paleis verwacht en de bedoeling blijft om op 1 oktober een regering te hebben. Het wordt dus een race tegen de klok.

Intussen doken er berichten op dat de aanduiding van het duo Magnette-De Croo niet was doorgesproken met MR en CD&V. SP.A-voorzitter Conner Rousseau ontkent: 'Iedereen was op de hoogte', zo zei hij voor de start van de vergadering op het Egmontpaleis. 'Formateurs zijn formateurs, de rest van de casting moet nog besproken worden', reageerde CD&V-voorzitter Joachim Coens. 'We zitten hier om te praten over de vorming van een goed regeerakkoord waarin het gaat over de zaken waar de mensen van wakker liggen zoals de gezondheidszorg, de verhoging van de koopkracht,...'.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez gaf geen commentaar. Hij wilde enkel kwijt dat hij 'in een goede gemoedstoestand is om tegen 1 oktober een regering te hebben'. Na het maken van afspraken over de werkmethode staan donderdag de thema's energie, klimaat, mobiliteit en ondernemerschap op het programma. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Maggie De Block steunt Alexander De Croo in de '16'

Als het van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) afhangt, zou haar partijgenoot Alexander De Croo premier moeten worden van de Vivaldi-regering. Om het politieke evenwicht tussen Vlamingen en Franstaligen te garanderen, zou het premierschap bij een Nederlandstalige moeten terecht komen, vindt De Block. Dat verklaarde ze donderdag op de Franstalige radiozender La Première. (Belga)

Julie Herreman
door Julie Herreman

Gesprekken starten om 11.00 uur in Egmontpaleis

Coformateurs Paul Magnette en Alexander De Croo vatten donderdag om 11.00 uur de gesprekken aan voor de vorming van een federale regering. De onderhandelingen zullen plaatsvinden in het Egmontpaleis, zodat de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie conform de coronavoorschriften kunnen onderhandelen.

Na het maken van afspraken over de werkmethode staan donderdag de thema's energie, klimaat, mobiliteit en ondernemerschap op het programma. PS-voorzitter Magnette en Open VLD-vicepremier De Croo werden woensdag door de koning het veld ingestuurd om de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V door de laatste rechte lijn richting een regering te gidsen. (Belga)

MR misnoegd door aanstelling Paul Magnette als coformateur

De Franstalige liberalen zijn niet te spreken over de aanstelling van PS-voorzitter Paul Magnette als coformateur.

Nog geen uur nadat koning Filip Alexander De Croo (Open VLD) en Paul Magnette (PS) als coformateurs heeft benoemd, is er al opnieuw heibel binnen de formatie. De Franstalige liberalen tonen zich ontzet door de aanstelling van Magnette. Volgens hoge bronnen is de demarche niet doorgesproken.

Dat vernam Knack binnen de partij.

Toch is de MR met handen en voeten gebonden aan de koninklijke opdracht. Die loop in eerste instantie tot 28 september. 'We gaan afwachten tot die dag', zegt een topper. Maar de toon is duidelijk gezet: PS-voorzitter Paul Magnette mag voor de MR onder geen beding vervellen van coformateur tot premier van België.

Magnette en De Croo worden coformateurs

De koning heeft PS-voorzitter Paul Magnette en Open Vld-vicepremier Alexander De Croo aangeduid als coformateur.

Ze brengen op 28 september verslag uit van hun missie. Dat meldt het Paleis woensdagavond na afloop van het onderhoud van de koning met preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau, waarop die hun eindverslag uitbrachten. 'Het vertrouwen is hersteld', luidde het bij de ex-preformateurs.

'Het maakt niet uit hoe vaak je valt, wat telt is hoe vaak je weer opstaat.' Rousseau vatte met deze beeldspraak het gevoelen samen van de voorbije dagen in de regeringsvorming, of misschien zelfs van de afgelopen vijftien maanden. 'We kunnen nu eindelijk de volgende stap zetten.'

Sinds vorig weekend waren de slaagkansen van de Vivaldi-coalitie met liberalen, socialisten, groenen en CD&V immers fors geslonken. Aanleiding was een interview waarin MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was teruggekomen op een aantal gemaakte afspraken. Sp.a wilde in eerste instantie niet meer rond de tafel zitten met de MR. Na een onderhoud met de koning maandagavond luidde het bij sp.a-voorzitter Rousseau dat Bouchez met een sterk signaal moest komen om het vertrouwen te herstellen.

Hersteld vertrouwen

'De laatste dagen waren heel moeilijk. Het beeld van de politiek was opnieuw niet positief. Maar we hebben hard gewerkt om het vertrouwen te herstellen', gaf Open Vld-voorzitter Lachaert aan. Woensdag bleek dan dat Bouchez zich akkoord verklaarde met de contouren die Rousseau en Lachaert hadden opgesteld van wat de volgende regering zeker zal doen. Dat was meteen het signaal dat Rousseau nodig had om door te zetten met de Vivaldi-coalitie. 'We hebben belangrijke punten afgesproken", aldus Lachaert. 'Evenwichten waar niemand aan tornt.'

De volgende stap was dus de aanduiding van PS-voorzitter Magnette en Open Vld-vicepremier De Croo tot coformateurs. Zij moeten de laatste rechte lijn van de onderhandelingen dus in goede banen leiden. Dat het Paleis twee namen naar voren schuift, betekent wel dat de naam van de volgende premier nog niet bekend is, want dat is doorgaans de formateur. 'Zij waren al betrokken bij de oefening en kunnen snel de oefening voortzetten', benadrukte Lachaert. Die knoop zal dus in de loop van de komende dagen moeten worden doorgehakt.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat er op 1 oktober een nieuwe regering zou zijn. Door de onderbreking in de onderhandelingen wordt die timing wel heel krap. In elk geval worden De Croo en Magnette volgende maandag alweer op het Paleis verwacht.

Nood aan een stabiele regering

In een gezamenlijke mededeling benadrukken de coformateurs dat ons land nood heeft aan een stabiele en slagkrachtige federale regering, die niet alleen de grootste naoorlogse crisis overwint, maar ons land ook klaarmaakt voor de toekomst. 'We zullen ons de volgende dagen intensief inzetten, samen met de zeven onderhandelende partijen, om ons land eindelijk die slagkrachtige en stabiele federale regering te geven. Een uitweg uit de crisis. Een weg vooruit.'

Ze wijzen er daarbij op dat heel wat mensen op zoek zij naar houvast en naar politieke verantwoordelijken die respect opbrengen, vertrouwen geven en oplossing zoeken. 'Naar leiderschap dat erin slaagt zorgen weg te nemen, perspectief te bieden en te beschermen op moeilijke momenten. Zeven onderhandelende partijen hebben zich geëngageerd om hun schouders te zetten onder een project voor een zorgzaam land waar we niemand achterlaten, een sterke economie waar iedereen een eerlijke kans krijgt en een duurzame samenleving die de klimaatcrisis aanpakt. Een België met een open blik op de wereld en een sterke stem in Europa', luidt het.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Omsingelde Bouchez geeft fiat: Vivaldi leeft nog

Het lijkt erop dat preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) met een herstelde vertrouwensband naar het Paleis kunnen. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez kreeg een offerhe couldn't refuse. Zo is de vermogenswinstbelasting van tafel.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Preformateurs eens over contouren volgende regering

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau zijn het eens over een aantal punten die de volgende regering sowieso zal aanpakken. Die contouren worden woensdag voorgelegd aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Indien hij er mee akkoord gaat, kunnen de voorzitters van de zeven Vivaldi-partijen nadien samenzitten, alvorens de preformateurs naar het Paleis gaan.

Lachaert en Rousseau probeerden sinds dinsdag een oplijsting te maken van die krijtlijnen voor de volgende regering. Ze zetten die stap nadat Bouchez in een interview was teruggekomen op een aantal gemaakte afspraken. Sindsdien lagen de onderhandelingen tussen liberalen, socialisten, groenen en CD&V op apegapen. Na verschillende bilaterale contacten met de andere partijen is het duo klaar met dat werk. Het gaat onder meer om nieuw sociaal beleid, investeringen in de gezondheidszorg, een luik rond het institutionele, de ethische thema's en het akkoord over de kernuitstap, zo valt te horen in onderhandelaarskringen.

Indien Bouchez zich achter die contouren kan scharen, dan geldt dat als het sterke signaal waar sp.a-voorzitter Rousseau op had aangedrongen om weer met de MR rond de tafel te gaan zitten. Het is de bedoeling dat er dan nog een vergadering komt met de zeven partijen samen. Ze moeten het immers nog eens worden over een formateur of formateurs om de onderhandelingen te leiden in de laatste rechte lijn naar een nieuwe regering. Om 18.30 uur staat de audiëntie van de preformateurs bij de koning geagendeerd. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Groenen dringen aan op vergadering met zeven partijen

Groen en Ecolo willen dat er vandaag/woensdag nog een vergadering komt met de zeven voorzitters van de zogenaamde Vivaldi-coalitie. Dat hebben voorzitters Meyrem Almaci, Jean-Marc Nollet en Rajae Maouane woensdag verklaard na hun onderhoud met preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau.

Lachaert en Rousseau zetten woensdag hun bilaterale contacten voort met de voorzitters van de liberalen, socialisten, groenen en CD&V. Ecolo en Groen mochten woensdag om 10.30 uur als eerste langskomen in de Kamer, waar de onderhandelingen ditmaal plaatsvinden. Maar op de start van het eigenlijke onderhoud was het nadien blijkbaar nog een poos wachten. Het is nu afwachten wie de volgende is om langs te komen.

Daarbij is het vooral uitkijken naar de komst van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. De vraag is of hij zal instemmen met de krijtlijnen die de preformateurs vastleggen voor de volgende regering. Van het antwoord hangt de levenslijn van de Vivaldi-coalitie in haar huidige vorm af. De tijd dringt, want om 18.30 uur worden Lachaert en Rousseau op het Paleis verwacht voor hun nieuw verslag bij de koning. (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Vlaams Belang blokkeert Wetstraat omdat 'Wetstraat Vlaanderen blokkeert'

Het Vlaams Belang heeft woensdag om iets over 11 uur een korte 'flitsactie' gevoerd in de Wetstraat, voor de Kamer. Een kleine colonne van wagens, bestuurd door parlementsleden van de partij, reed tot voor het federale parlement en hield er tien minuten halt, waardoor het verkeer tijdelijk stil kwam te liggen. 'Want als de Wetstraat Vlaanderen blokkeert, dan zullen wij de Wetstraat blokkeren', motiveert de partij de actie.

Enkele weken geleden schakelden zeven partijen een versnelling hoger om een Vivaldi-coalitie op de been te brengen, maar afgelopen weekend trok men dan toch nog aan de handrem. 'We gaan richting 500 dagen sinds de verkiezingen zonder regering, terwijl de anti-democratische en anti-Vlaamse Vivaldi-coalitie op de loer blijft liggen', stelt Vlaams Belang, dat naar eigen zeggen niet van plan is lijdzaam toe te kijken.

De partij trommelde haar parlementsleden op om naar de Wetstraat te rijden. Een aantal van hen werd door de politie al preventief tegengehouden rond het Koninklijk Paleis, maar zeker een tiental wagens die met Vlaams vlaggen getooid waren, kon doorrijden naar de Wetstraat. Als gevolg van de actie lag het verkeer een tiental minuten stil, luidt het bij de partij. Europees Parlementslid Gerolf Annemans werd tijdens de actie door de politie opgepakt.

'Als de Wetstraat Vlaanderen blokkeert, dan zullen wij de Wetstraat blokkeren', duidt Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken de actie. 'Nog enkele dagen en we zijn maar liefst 500 dagen sinds de verkiezingen. In die tijd zijn er kindjes geboren, hebben ze leren wandelen en hebben ze zelfs al hun eerste woordjes gesproken. We gaan toch niet wachten tot ze naar school gaan?'

De actie van woensdag staat niet alleen. Bij de start van de Vivaldi-onderhandelingen zakte Vlaams Belang met dweilen naar het CD&V-hoofdkwartier, projecteerde het de boodschap 'Niet mijn regering' op de Wetstraat 16, het kabinet van de premier, en voor zondag staat een protestrit naar Brussel op het programma, die eindigt op de Heizel (Parking C). (Belga)

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Preformateurs brengen om 18.30 uur verslag uit

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau brengen woensdag om 18.30 uur verslag uit bij de koning over hun missie. Maandag had koning Filip hun ontslag geweigerd en gevraagd hun opdracht voort te zetten. Tegen dan moet dus duidelijk worden of het vertrouwen tussen de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie voldoende hersteld is om de onderhandelingen voort te zetten.

Lachaert en Rousseau zetten woensdagmorgen hun bilaterale gesprekken voort. Om 10.30 uur zijn de groenen aan de beurt, maar in de entourage van de preformateurs is te horen dat er vandaag nog andere gesprekken plaatsvinden. 'We doen wat nodig is.' Afhankelijk van het resultaat van de bilaterale vergaderingen kan later vandaag ook nog een plenaire bijeenkomst plaatsvinden, dus met alle zeven partijen samen rond de tafel.

Kamiel Vermeylen
door Kamiel Vermeylen

Kris Peeters: 'Hoop dat deze formule lukt, want er is geen alternatief meer'

CD&V-kopstuk Kris Peeters denkt dat de poging om een regering op de been te brengen van liberalen, socialisten, groenen en zijn eigen partij de laatste is die nieuwe verkiezingen kan afwenden. Dat heeft hij woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. 'Ik hoop dat het lukt, want er is geen alternatief meer, denk ik.'

'Optimisme is een morele verplichting', zei Peeters, die tot vorig jaar deel uitmaakte van de federale regering maar nu in het Europees Parlement zetelt. 'Ik ga ervan uit dat er gisteren op een positieve manier getracht is het project boven water te houden en dat dit vandaag ook lukt.'

Woensdag worden de preformateurs Conner Rousseau (sp.a) en Egbert Lachaert (Open Vld) opnieuw bij de koning verwacht, nadat hij maandag hun ontslag had geweigerd. De preformatie verkeert sinds afgelopen weekend in bijzonder woelig vaarwater. 'Ik hoop dat het lukt want, er is geen alternatief meer, denk ik', lichtte Peeters op de radio toe. 'Ik vrees dat vele formules zijn uitgedokterd en uitgeprobeerd en dat dit een formule is die nu moet gefinaliseerd worden, zo niet gaan verkiezingen zich manifesteren.'

Op de vraag of CD&V in een zogenaamde Vivaldi- of Avanti-coalitie de premier wil of zal leveren, wilde Peeters niet ingaan. 'Dat moet u aan mijn voorzitter (Joachim Coens, red.) vragen', klonk het. (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Gesprekken gaan woensdag verder

Het gesprek van de preformateurs met CD&V-voorzitter Joachim Coens is afgelopen. Woensdag pikken Egbert Lachaert en Conner Rousseau de draad van hun bilaterale contacten weer op. Dan is het de beurt aan Groen en Ecolo en aan Bouchez. Nadien trekt het duo naar het Paleis om er opnieuw verslag uit te brengen. Het is afwachten of tegen dan het vertrouwen voldoende is hersteld om opnieuw met de zeven partijen aan tafel te gaan zitten. (Belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

Lachaert en Rousseau zetten bilaterale gesprekken voort

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau houden dinsdagavond bilaterale gesprekken met de verschillende voorzitters van de Vivaldi-partijen, om uit de impasse rond de federale regeringsonderhandelingen te geraken. Paul Magnette heeft intussen het hoofdkwartier van Open VLD verlaten en CD&V-voorzitter Joachim Coens zit met het duo rond de tafel.

Na PS en CD&V zijn de andere partijen wellicht woensdag aan de beurt. Het is de bedoeling de resultaten voor te leggen aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die dan moet aangeven of hij ermee akkoord kan gaan. Zegt hij ja, dan is dat een betekenisvol signaal dat SP.A-voorzitter Rousseau had geëist om voort te onderhandelen met de MR. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Preformateurs samen met Magnette, mogelijk later nog met Bouchez

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau zitten dinsdagavond samen met PS-voorzitter Paul Magnette om een uitweg te zoeken uit de impasse waarin de onderhandelingen over de federale regering zijn beland. Het is onduidelijk wat er nadien te gebeuren valt.

In de vooravond raakte bekend dat de preformateurs de contouren zouden proberen vast te leggen van wat een volgende regering zeker moet doen. Dat werk, waar Magnette dus blijkbaar bij wordt betrokken, zou dan worden voorgelegd aan MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Indien hij daar dan mee instemt, geldt dat als het betekenisvolle signaal dat sp.a van hem verwacht om de onderhandelingen met de Vivaldi-partijen voort te zetten.

De kans bestaat dat het duo dinsdagavond nog samenzit met Bouchez. Die sprak kort voor de aankomst van Rousseau op de onderhandelingsplaats nog met Lachaert. Een vergadering van liberalen, socialisten, groenen en CD&V samen zit er dinsdagavond niet meer in.

Woensdag brengen Lachaert en Rousseau opnieuw verslag uit bij de koning. (Belga)

Jan Herregods
door Jan Herregods

Nog steeds geen zicht op nieuwe vergadering

Er is nog geen zicht op een nieuwe vergadering met de zeven voorzitters van de zogenaamde Vivaldi-partijen. Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau hebben dinsdag een tijd samengezeten om te bekijken hoe het vertrouwen tussen de partijen kan worden hersteld, maar die vergadering is intussen afgelopen.

De respectieve voorzitters van Open Vld en sp.a kregen maandag de vraag van de koning om hun opdracht voort te zetten en woensdag opnieuw verslag uit te brengen. De slaagkansen van hun missie kreeg de voorbije dagen echter een serieuze knauw. Aanleiding was een interview van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, waarin hij met stelligheid liet verstaan dat zijn partijgenote Sophie Wilmès premier zal blijven en waarin hij terugkwam op gemaakte afspraken. Het partijbureau van sp.a gaf daarop aan niet meer met de MR te willen onderhandelen.

Rousseau gaf maandagavond aan dat er "heel sterke signalen van sommigen" zullen nodig zijn om het vertrouwen te herstellen. Die sommigen, dat is de MR. Blijkbaar is dat duidelijk signaal er dinsdagnamiddag nog niet gekomen, zo valt te horen in onderhandelaarskringen. En zonder dat signaal heeft het geen zin om met zeven partijen rond de tafel te gaan zitten. (belga)

Jeroen Kraan
door Jeroen Kraan

De Wever: 'We maken ze kapot in de oppositie'

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht dat de zogenaamde Vivaldi-partijen hun poging tot regeringsvorming zullen voortzetten. 'We maken ze kapot in de oppositie. Dat zal niet moeilijk zijn, want ze hangen met spuug en plaktouw aan elkaar.'

'Volgens mij zullen ze verder gaan', zei De Wever. in 'Gert Late Night' op VIER. 'De blauwe vrienden moeten op de knieën, de mond opendoen en dan zal er wat moeten doorgeslikt', aldus De Wever.

Tegelijk hoopt N-VA-Kamerlid Theo Francken dan weer dat 'iedereen eens nadenkt, zeker ook CD&V'. 'Laten we gewoon teruggrijpen naar dat historisch akkoord en dat uitvoeren. Dat zou beter zijn voor het land dan wat er nu op ons zal afkomen'.

Francken herhaalt dat het land een akkoord tussen PS en N-VA nodig heeft. 'Een akkoord tussen de PS, de grootste partij en dominante politieke kracht in Wallonië enerzijds, en de N-VA, de grootste partij en dominante politieke kracht in Vlaanderen, anderzijds. Als dat akkoord er nu niet komt, dan zal het er zijn in 2024 of '28. Dat akkoord moet er komen om dit land opnieuw op zijn plooi te leggen en opnieuw marsrichting te geven'.

Over MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die de voorbije dagen kop van Jut was bij de andere onderhandelende partijen, zegt Francken onder meer dat hij 'heel gedreven is' en 'langetermijnvisie heeft', maar dat hij ook 'een stoorzender' zal blijven en 'Trumpiaans is in hoe hij de zaken benadert'. (Belga)

Milena Maenhaut
door Milena Maenhaut

Rousseau: 'Heel sterke signalen nodig om vertrouwen te herstellen'

'Er zullen heel sterke signalen nodig zijn van sommigen om het vertrouwen opnieuw te herstellen', zegt preformateur Conner Rousseau maandag, nadat de koning het ontslag van hemzelf en Egbert Lachaert heeft geweigerd.

De preformateur gaf aan dat hij van heel wat partijen het signaal had gekregen dat er geen vertrouwen meer was. Daarom boden hij en Lachaert hun ontslag aan de koning aan. Rousseau zal nu verder oplossingen zoeken 'met iedereen die wil, maar ook enkel met wie nog wil.' Lees meer.

Milena Maenhaut
door Milena Maenhaut

Koning Filip weigert ontslag van preformateurs Lachaert en Rousseau

Koning Filip weigert het ontslag van de preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A). Hij heeft de preformateurs de opdracht gegeven hun werk voort te zetten en vraagt de verschillende betrokken partijen zo spoedig mogelijk het vertrouwen te herstellen. Woensdag zullen Lachaert en Rousseau opnieuw verslag uitbrengen op het Paleis. Lees meer.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Preformateurs naar het Paleis

Preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) worden vanaf 17 uur op het Paleis verwacht. Het is nu afwachten hoe dat onderhoud gaat eindigen.

Maandagmiddag zaten de preformateurs met de andere voorzitters van de Vivaldi-partijen samen. Naar verluidt zouden ze geen consensus hebben bereikt. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Wat weten we en wat weten we niet?

Opnieuw een erg bewogen maandag in de formatie. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is aangeschoten wild. Maar wat weten we nu zeker en wat niet? Lees hier een overzicht.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Geen beweging

De partijvoorzitters zitten na een viertal uur nog steeds samen in het Egmontpaleis. Op dit moment vinden nog steeds bilaterales plaats. Dat zijn een-op-eengesprekken tussen de voorzitters en de preformateurs Egbert Lachaert (MR) en Conner Rousseau (SP.A), zo is te horen.

Volgens Belga hebben premier Sophie Wilmes (MR) en vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) het overleg verlaten.

Milena Maenhaut
door Milena Maenhaut

Vlaams Belang roept sp.a en Groen op woord te houden en naar verkiezingen te gaan

Het Vlaams Belang is niet verbaasd over de ontwikkelingen op formatievlak en roept onder meer Groen en sp.a, die verkondigden dat het tijd was voor verkiezingen als deze poging zou mislukken, op om woord te houden. 'Veel duidelijker dan nu kan het niet worden. De Vlaamse minderheid is een machteloze speelbal in de door Franstaligen gedomineerde Vivaldi-coalitie. En Vlaanderen betaalt de prijs.'

'Deze slechte soap wordt meer en meer slechte sciencefiction', reageert voorzitter Tom Van Grieken. 'Na maanden geknoei leek de enige oplossing voor deze Belgische zooi een volledige negatie te zijn van de verkiezingen in Vlaanderen: een linkse Vivaldi-coalitie zonder Vlaamse meerderheid. Ook dat lukt blijkbaar niet meer. Daarom maar één conclusie: Genoeg circus, nu is het tijd voor verkiezingen.'

Van Grieken wijst erop dat Groen-voorzitter Meyrem Almaci en sp.a-voorzitter Conner Rousseau dit ook beloofd hebben: 'Hun geloofwaardigheid is al lang vervlogen, maar misschien kunnen ze hun laatste beetje integriteit nog bewaren'.

Het Vlaams Belang gaat intussen onverminderd verder doen met de voorbereidingen voor 27 september, wanneer de partij een grootse protestrit organiseert naar Brussel. 'Want ook zonder MR is er geen Vlaamse meerderheid', klinkt het. (Belga)

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

SP.A wil niet langer met MR-voorzitter Bouchez in zee

Het partijbureau van SP.A heeft beslist om niet langer met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in zee te gaan. Bij de socialisten valt te horen dat er een alternatief bestaat: het CDH kan aan boord worden gehesen ten koste van de MR.

Lees meer.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Groenen willen onderhandelingen snel hervatten

De respectieve voorzitters Meyrem Almaci van Groen en Rajae Maouane en Jean-Marc Nollet van Ecolo roepen hun collega's van MR en Open VLD, PS en SP.A en CD&V op om te preformatiegesprekken zo snel mogelijk te hernemen. Volgens de groenen zijn de onderhandelingen onder leiding van preformateurs Conner Rousseau (SP.A) en Egbert Lachaert (Open VLD) voldoende opgeschoven 'om aan het parlement een ambitieus akkoord te kunnen voorleggen waarin elke partner zich inhoudelijk terugvindt'. 'Het land heeft een regering nodig.'

Lees meer.

Kevin Van der Auwera
door Kevin Van der Auwera

Waar kwam de kink in de kabel?

De onderhandelingen tussen de zeven partijen voor de vorming van een Vivaldi-coalitie stokten zondagnamiddag, volgens meerdere onderhandelaars wegens de houding van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die stelde zondag in een interview met Humo nog dat het programma van de Vivaldi-regering rechtser zou zijn dan met de N-VA. Hij herhaalde ook dat hij Sophie Wilmès als premier ziet en dat zijn PS-collega Paul Magnette niet in de regering kon zetelen. Zijn uitspraken vielen slecht rond de tafel, is te horen. Georges-Louis Bouchez zou ook terugkomen op eerste afspraken, over het institutionele, het energie- en migratiebeleid, zo is te horen bij verschillende onderhandelaars. De MR-voorzitter zou voorts het idee van een uitbreiding van de huidige regering-Wilmès om een relancebeleid uit te werken terug op tafel gelegd hebben.

Preformateurs Egbert Lachaert (Open VLD) en Conner Rousseau (SP.A) worden vandaag bij de koning verwacht met de naam van een formateur.