Uitbater Engie Electrabel kreeg vijf jaar geleden de toestemming van de federale regering om de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 nog tien jaar langer open te houden, tot 2025, mits moderniseringswerken. Maar onder meer de Bond Beter Leefmilieu vocht die beslissing aan bij het Grondwettelijk Hof. Volgens de milieuorganisatie moest de beslissing voorafgegaan worden door een milieueffectenrapport en een inspraakprocedure. Het Grondwettelijk Hof gaf de klagers in maart van dit jaar gelijk: tegen eind 2022 moeten er een milieueffectenrapportering en een inspraakprocedure gebeurd zijn en moet er een nieuwe wet op tafel liggen, anders moeten Doel 1 en Doel 2 onherroepelijk dicht. Zo ver wil de regering het niet laten komen, antwoordde minister van Energie Tinne Van der Straeten deze ochtend in de Kamercommissie Energie na vragen van Bert Wollants (N-VA), Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Christophe Bombled (MR). "In het regeerakkoord wordt de wet op de kernuitstap bevestigd en de kalender die daarin bepaald wordt, wordt gerespecteerd", zei ze. "U weet wat die kalender inhoudt: Doel 1 en Doel 2 sluiten in 2025. Ik ben hier om het regeerakkoord uit te voeren." Dat betekent dus dat het parlement de wet op de kernuitstap moet repareren, benadrukte Van der Straeten. De precieze timing ligt niet onder de rechtstreekse controle van de minister, benadrukte ze, maar de milieuimpactstudie zou eind 2021 rond moeten zijn, waarna burgers via nationaal en grensoverschrijdend overleg - in een straal van 1.000 kilometer rond de reactoren - eventuele bezorgdheden en opmerkingen kunnen overmaken. Het wetgevend werk is dan voor 2022, aldus Van der Straeten. De minister wil in elk geval alle Europese richtlijnen strikt naleven. "We hebben in dit dossier geen tijd. Als we alle richtlijnen op de meest strikte wijze toepassen zijn we er zeker van dat er voldoende juridische basis is." (Belga)

Uitbater Engie Electrabel kreeg vijf jaar geleden de toestemming van de federale regering om de kerncentrales van Doel 1 en Doel 2 nog tien jaar langer open te houden, tot 2025, mits moderniseringswerken. Maar onder meer de Bond Beter Leefmilieu vocht die beslissing aan bij het Grondwettelijk Hof. Volgens de milieuorganisatie moest de beslissing voorafgegaan worden door een milieueffectenrapport en een inspraakprocedure. Het Grondwettelijk Hof gaf de klagers in maart van dit jaar gelijk: tegen eind 2022 moeten er een milieueffectenrapportering en een inspraakprocedure gebeurd zijn en moet er een nieuwe wet op tafel liggen, anders moeten Doel 1 en Doel 2 onherroepelijk dicht. Zo ver wil de regering het niet laten komen, antwoordde minister van Energie Tinne Van der Straeten deze ochtend in de Kamercommissie Energie na vragen van Bert Wollants (N-VA), Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Christophe Bombled (MR). "In het regeerakkoord wordt de wet op de kernuitstap bevestigd en de kalender die daarin bepaald wordt, wordt gerespecteerd", zei ze. "U weet wat die kalender inhoudt: Doel 1 en Doel 2 sluiten in 2025. Ik ben hier om het regeerakkoord uit te voeren." Dat betekent dus dat het parlement de wet op de kernuitstap moet repareren, benadrukte Van der Straeten. De precieze timing ligt niet onder de rechtstreekse controle van de minister, benadrukte ze, maar de milieuimpactstudie zou eind 2021 rond moeten zijn, waarna burgers via nationaal en grensoverschrijdend overleg - in een straal van 1.000 kilometer rond de reactoren - eventuele bezorgdheden en opmerkingen kunnen overmaken. Het wetgevend werk is dan voor 2022, aldus Van der Straeten. De minister wil in elk geval alle Europese richtlijnen strikt naleven. "We hebben in dit dossier geen tijd. Als we alle richtlijnen op de meest strikte wijze toepassen zijn we er zeker van dat er voldoende juridische basis is." (Belga)