Het behoud van de kernuitstap is een van de heilige huisjes van de groenen. Ze waren er ook bij in de regering Verhofstadt I, toen die voor het eerst besliste de kerncentrales te gaan sluiten. In het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen staat dat de regering resoluut kiest voor de herbevestiging van de kernuitstap. "De wettelijke kalender van de kernuitstap zal worden gerespecteerd, zoals voorzien." Om onzekerheid bij burgers en bedrijven te voorkomen over de bevoorradingszekerheid, zal de regering de productiecapaciteit permanent in het oog houden, net als de prijzen. Dat moet een betaalbare energiefactuur verzekeren. Er komt ook een energienorm voor burgers en bedrijven. De kost voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme - dat de bouw van onder andere gascentrales een duw in de rug moet geven - zal worden gecompenseerd door het federale aandeel in de factuur evenredig te laten dalen. Eind november 2021 moet een volledig rapport van de projecten op de regeringstafel liggen die na een veiling in aanmerking komen voor CRM-steun. Dat rapport zal de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijs tegen het licht houden. Mocht uit die monitoring een onverwacht probleem van bevoorrading opduiken, dan zal de regering adequate maatregelen nemen, zoals de aanpassing van de kalender voor een capaciteit die kan gaan tot 2 GW, ofwel de capaciteit van twee kerncentrales. Daarbij wordt wellicht gemikt op Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales. "In dit geval zal de regering in strikte eisen voorzien inzake veiligheid, beveiliging, beschikbaarheid van de productiecapaciteit in de wintermaanden, flexibiliteit in winter en zomer, en inzake de nucleaire rente", luidt het. De regering zal een eventuele negatieve impact op de geselecteerde CRM-projecten onderzoeken en desgevallend vergoeden. (Belga)

Het behoud van de kernuitstap is een van de heilige huisjes van de groenen. Ze waren er ook bij in de regering Verhofstadt I, toen die voor het eerst besliste de kerncentrales te gaan sluiten. In het regeerakkoord van de Vivaldi-partijen staat dat de regering resoluut kiest voor de herbevestiging van de kernuitstap. "De wettelijke kalender van de kernuitstap zal worden gerespecteerd, zoals voorzien." Om onzekerheid bij burgers en bedrijven te voorkomen over de bevoorradingszekerheid, zal de regering de productiecapaciteit permanent in het oog houden, net als de prijzen. Dat moet een betaalbare energiefactuur verzekeren. Er komt ook een energienorm voor burgers en bedrijven. De kost voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme - dat de bouw van onder andere gascentrales een duw in de rug moet geven - zal worden gecompenseerd door het federale aandeel in de factuur evenredig te laten dalen. Eind november 2021 moet een volledig rapport van de projecten op de regeringstafel liggen die na een veiling in aanmerking komen voor CRM-steun. Dat rapport zal de bevoorradingszekerheid en de impact op de elektriciteitsprijs tegen het licht houden. Mocht uit die monitoring een onverwacht probleem van bevoorrading opduiken, dan zal de regering adequate maatregelen nemen, zoals de aanpassing van de kalender voor een capaciteit die kan gaan tot 2 GW, ofwel de capaciteit van twee kerncentrales. Daarbij wordt wellicht gemikt op Doel 4 en Tihange 3, de twee jongste kerncentrales. "In dit geval zal de regering in strikte eisen voorzien inzake veiligheid, beveiliging, beschikbaarheid van de productiecapaciteit in de wintermaanden, flexibiliteit in winter en zomer, en inzake de nucleaire rente", luidt het. De regering zal een eventuele negatieve impact op de geselecteerde CRM-projecten onderzoeken en desgevallend vergoeden. (Belga)