Een dozijn dossiers werden aan de aanvragers overgemaakt voor een reactie op de opmerking van de stichting Dignity, die door de bisschoppen en religieuze oversten opgericht worden om in hun naam op te treden in de procedure. Daarna kan de Permanente Arbitragekamer (PAK) een poging tot verzoening opstarten. 142 dossiers werden reeds geanalyseerd en doorgestuurd naar Dignity. In alle gevallen is de dader een man. In nagenoeg alle dossiers wordt een financiële compensatie gevraagd, blijkt uit het verslag dat de twee experts woensdag in de commissie uitbrachten. Een kleine tweederden van de slachtoffers (154) zijn Nederlandstalig en ruim een derde (84) Franstalig. Er is ook één Duitstalig slachtoffer. Er zijn 43 vrouwen en 256 mannen (82,1%). Driekwart van de slachtoffers is tussen 50 en 70 jaar oud. Acht slachtoffers hebben niet de Belgische nationaliteit - vijf de Nederlandse en telkens één de Congolese, Duitse en Franse nationaliteit. 17 slachtoffers wonen vandaan in het buitenland, waarvan 7 in Nederland en 3 in Frankrijk. De slachtoffers zijn over het hele land verspreid, wat volgens Landuyt bewijst dat het misbruik wijdverspreid was. De meeste dossiers kwamen uit de provincies Antwerpen (15,77%), Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (elk 13,96%). Uit Waals-Brabant, Namen en Luxemburg kwamen het minste dossiers (4,95%). Een slachtoffer op zeven liet zich bijstaan door een advocaat. 18 advocaten verleenden bijstand in één dossier, één advocaat in niet minder dan 17 zaken. (MVL)

Een dozijn dossiers werden aan de aanvragers overgemaakt voor een reactie op de opmerking van de stichting Dignity, die door de bisschoppen en religieuze oversten opgericht worden om in hun naam op te treden in de procedure. Daarna kan de Permanente Arbitragekamer (PAK) een poging tot verzoening opstarten. 142 dossiers werden reeds geanalyseerd en doorgestuurd naar Dignity. In alle gevallen is de dader een man. In nagenoeg alle dossiers wordt een financiële compensatie gevraagd, blijkt uit het verslag dat de twee experts woensdag in de commissie uitbrachten. Een kleine tweederden van de slachtoffers (154) zijn Nederlandstalig en ruim een derde (84) Franstalig. Er is ook één Duitstalig slachtoffer. Er zijn 43 vrouwen en 256 mannen (82,1%). Driekwart van de slachtoffers is tussen 50 en 70 jaar oud. Acht slachtoffers hebben niet de Belgische nationaliteit - vijf de Nederlandse en telkens één de Congolese, Duitse en Franse nationaliteit. 17 slachtoffers wonen vandaan in het buitenland, waarvan 7 in Nederland en 3 in Frankrijk. De slachtoffers zijn over het hele land verspreid, wat volgens Landuyt bewijst dat het misbruik wijdverspreid was. De meeste dossiers kwamen uit de provincies Antwerpen (15,77%), Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant (elk 13,96%). Uit Waals-Brabant, Namen en Luxemburg kwamen het minste dossiers (4,95%). Een slachtoffer op zeven liet zich bijstaan door een advocaat. 18 advocaten verleenden bijstand in één dossier, één advocaat in niet minder dan 17 zaken. (MVL)