Doel 3 en Tihange 2 werden in 2012 stilgelegd nadat er kleine scheurtjes gevonden waren in de reactorvaten. In november 2015 gaf de nucleaire waakhond Fanc weer groen licht voor een heropstart, maar 'Nucléaire Stop Kernenergie' was daarop naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg gestapt.

De actiegroep eiste de stillegging van de scheurtjescentrales, omdat er onvoldoende veiligheidsgaranties zouden zijn. Hun eis werd woensdag evenwel verworpen. De rechtbank oordeelde dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om te beslissen over definitieve sluiting en ontmanteling van de reactoren. De rechter ging ook niet in op de vraag om de exploitatie van de reactoren op te schorten. Electrabel voldoet aan de eisen die de nuclaire waakhond gesteld had, zo klinkt het.

Daarnaast stelt de rechtbank ook dat het Fanc het voorzorgsbeginsel strikt gerespecteerd heeft. Bij de beslissing werd bovendien voldoende rekening gehouden met wetenschappelijke waarschijnlijkheden, zo klinkt het. De rechtbank besluit voorts dat de onafhankelijkheid van het Fanc in dit dossier niet in twijfel kan worden getrokken.

Léo Tubbax van 'Nucléaire Stop Kernenergie' bevestigt dat de Brusselse rechtbank de actiegroep in het ongelijk heeft gesteld. Of er in beroep wordt gegaan tegen de beslissing, kan hij nog niet meedelen. "We zullen donderdagavond samenkomen om de zaak te bekijken. Dan zal er mogelijk beslist worden of er in beroep wordt gegaan", aldus Tubbax. (Belga/NSK)

Doel 3 en Tihange 2 werden in 2012 stilgelegd nadat er kleine scheurtjes gevonden waren in de reactorvaten. In november 2015 gaf de nucleaire waakhond Fanc weer groen licht voor een heropstart, maar 'Nucléaire Stop Kernenergie' was daarop naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg gestapt.De actiegroep eiste de stillegging van de scheurtjescentrales, omdat er onvoldoende veiligheidsgaranties zouden zijn. Hun eis werd woensdag evenwel verworpen. De rechtbank oordeelde dat het niet tot haar bevoegdheid behoort om te beslissen over definitieve sluiting en ontmanteling van de reactoren. De rechter ging ook niet in op de vraag om de exploitatie van de reactoren op te schorten. Electrabel voldoet aan de eisen die de nuclaire waakhond gesteld had, zo klinkt het.Daarnaast stelt de rechtbank ook dat het Fanc het voorzorgsbeginsel strikt gerespecteerd heeft. Bij de beslissing werd bovendien voldoende rekening gehouden met wetenschappelijke waarschijnlijkheden, zo klinkt het. De rechtbank besluit voorts dat de onafhankelijkheid van het Fanc in dit dossier niet in twijfel kan worden getrokken.Léo Tubbax van 'Nucléaire Stop Kernenergie' bevestigt dat de Brusselse rechtbank de actiegroep in het ongelijk heeft gesteld. Of er in beroep wordt gegaan tegen de beslissing, kan hij nog niet meedelen. "We zullen donderdagavond samenkomen om de zaak te bekijken. Dan zal er mogelijk beslist worden of er in beroep wordt gegaan", aldus Tubbax. (Belga/NSK)