De vzw Notre bon Droit - naar eigen zeggen een alliantie van gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten en burgers die zich verzetten tegen het beleid van de overheid tegen het coronavirus - voert al een tijdje een strijd tegen de coronapas. Die geeft aan of iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus, recent negatief testte of genezen werd verklaard en wordt in heel België gebruikt om onder meer de toegang tot de horeca te regelen. De rechtbank van eerste aanleg in Namen geeft de vzw nu in kortgeding gelijk.

De coronapas is mogelijk strijdig met het Europees recht en lijkt volgens de rechter ook in strijd te zijn met het evenredigheidsbeginsel, omdat de vrijheidsbeperkende maatregel niet in verhouding zou staan tot de nagestreefde doelstellingen, vindt de rechter.

Het Waals gewest moet nu maatregelen nemen om de situatie recht te zetten tot er een uitspraak ten gronde is. Vanaf een termijn van zeven dagen na de betekening van de beslissing van de rechtbank staat daar een dwangsom van 5.000 euro per dag op. Het gewest moet ook de gerechtskosten op zich nemen.

De vzw heeft ook nog een kortgeding aangespannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Daar wordt op 8 december gepleit.

Eerder bekwam 'Notre bon Droit' al dat het gebruik van de coronapas om de toegang tot het Europees parlement te regelen voorlopig werd geschorst, al gold dat enkel voor de personen die een bezwaar hadden aangetekend bij het Gerecht van de Europese Unie.

De Waalse regering laat in een korte reactie weten dat de coronapas in Wallonië van kracht blijft. "De regering heeft akte genomen van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Die beslissing annuleert het Waalse decreet (dat het gebruik van het Covid Safe Ticket regelt, red.) niet en dus blijft het Covid Safe Ticket van toepassing in Wallonië." De regering gaat wel in beroep tegen de uitspraak.

De vzw Notre bon Droit - naar eigen zeggen een alliantie van gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten en burgers die zich verzetten tegen het beleid van de overheid tegen het coronavirus - voert al een tijdje een strijd tegen de coronapas. Die geeft aan of iemand gevaccineerd is tegen het coronavirus, recent negatief testte of genezen werd verklaard en wordt in heel België gebruikt om onder meer de toegang tot de horeca te regelen. De rechtbank van eerste aanleg in Namen geeft de vzw nu in kortgeding gelijk. De coronapas is mogelijk strijdig met het Europees recht en lijkt volgens de rechter ook in strijd te zijn met het evenredigheidsbeginsel, omdat de vrijheidsbeperkende maatregel niet in verhouding zou staan tot de nagestreefde doelstellingen, vindt de rechter. Het Waals gewest moet nu maatregelen nemen om de situatie recht te zetten tot er een uitspraak ten gronde is. Vanaf een termijn van zeven dagen na de betekening van de beslissing van de rechtbank staat daar een dwangsom van 5.000 euro per dag op. Het gewest moet ook de gerechtskosten op zich nemen. De vzw heeft ook nog een kortgeding aangespannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Daar wordt op 8 december gepleit. Eerder bekwam 'Notre bon Droit' al dat het gebruik van de coronapas om de toegang tot het Europees parlement te regelen voorlopig werd geschorst, al gold dat enkel voor de personen die een bezwaar hadden aangetekend bij het Gerecht van de Europese Unie. De Waalse regering laat in een korte reactie weten dat de coronapas in Wallonië van kracht blijft. "De regering heeft akte genomen van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Die beslissing annuleert het Waalse decreet (dat het gebruik van het Covid Safe Ticket regelt, red.) niet en dus blijft het Covid Safe Ticket van toepassing in Wallonië." De regering gaat wel in beroep tegen de uitspraak.