Staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) schrijft in zijn blog dat 'N-VA haar bestaansreden heeft opgezegd'. Hij begint met een grappige noot, 'Alsof Groen bos niet meer belangrijk zou vinden', om dat meteen van de gelegenheid gebruik te maken om de kiezer op te roepen 'om ons te versterken.'

'Wat ben je met een partij die reeds voor de onderhandelingen de essentie van haar eigen partijprogramma onbelangrijk verklaart. Wat is haar nieuwe 'plechtige belofte' dan waard? Onlangs tweette ik naar Theo Francken: '20 miljard euro staatshervorming, wanneer die van u en voor hoeveel.' Geen antwoord gekregen en nu weten we allemaal waarom,' klinkt het scherp op de blog van Bogaert.

Peter De Roover (Doorbraak): 'N-VA heeft wat uit te leggen'

Op Doorbraak.be, de website van het Vlaamsnationalistische magazine, geeft Chef Politiek Peter De Roover aan een en ander uitgeklaard te willen zien. Onder te titel 'N-VA heeft wat uit te leggen na Bracke-interview' schrijft De Roover dat Bracke 'het wezen van de N-VA' dreigt uit te hollen.

'Tegenstanders van zijn partij willen N-VA identificeren met 'chaos' en 'blokkering' om de kiezers schrik aan te jagen. Dat gevaar wil hij bezweren door een overcompensering die communicatief schade berokkent. Uiteraard legt de pers zijn uitspraken naast recente van Bart De Wever, Geert Bourgeois of Theo Francken, die daar niet mee in overeenstemming zijn te brengen.'

De Roover: 'Bracke roept meer vragen op dan dat hij antwoorden geeft'

De Roover vindt dat Bracke, 'bij de start van het belangrijke politieke jaar van die 'moeder van alle verkiezingen', meer vragen oproept dan dat hij antwoorden geeft.

'Men kan zich bijvoorbeeld de vraag stellen waarom er een veelbesproken en zwaar gepromoot congres over confederalisme moet worden georganiseerd als de partij zelf dat thema niet eens op tafel zou leggen? Hoe overtuigt N-VA Vlaamsgezinden die het met Brackes analyse niet eens zijn om hun heil niet elders in de oppositie te gaan zoeken? Hoe overtuigt N-VA kiezers die het wel met Brackes analyse eens zijn om niet hun heil bij Vlaams-Belgische regeringspartijen te zoeken? Krijgt N-VA zoveel kramp van de spreidstand, het zogenaamde spagaat, dat de partij nu op één van beiden benen gaat staan? Hadden de andere partijen dan toch gelijk om de regering-Di Rupo te vormen?'

Die vragen overtuigend beantwoorden, meent De Roover - als ere-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging een belangrijke stem binnen de Vlaamse Beweging -, zal energie kosten. De Roover laat open of Bracke solo slim speelde, of dat de ex-VRT-journalist een N-VA-bocht ingezet heeft: 'De komende uren en dagen zullen duidelijk maken of de N-VA een bocht maakt dan wel of Bracke zal komen vertellen dat hij 'verkeerd begrepen' is.'

Vlaams Belang: 'N-VA laat witte vlag zien nog voor veldslag begonnen is'

Aan de meest extreme zijde van het Vlaamsnationalisme wordt eveneens scherp gereageerd. 'De traditionele partijen hoeven de N-VA niet meer te vrezen. De N-VA wil in de regering en heeft nu reeds de witte vlag gehesen, nog voor de veldslag begonnen is.' Dat laat Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans weten. Volgens Annemans krijgt 'in het bijzonder de Vlaams-nationale kiezer vandaag duidelijkheid'.

'Vooral CD&V kan tevreden zijn: de staatshervorming kan, met het goedvinden van de N-VA, voor vijf jaar begraven worden in de coulissen van de Senaat. 'Verandering' wordt vanaf vandaag 'rustige vastheid'', klinkt het bij Vlaams Belang.

Annemans: 'Gedaan met confederalisme'

Annemans noemt het interview met Bracke 'in meer dan één opzicht merkwaardig'. 'Gedaan met de Copernicaanse omwenteling', gedaan met de 'grote clash' of 'buiten de lijntjes kleuren', gedaan nu zélfs met 'het confederalisme'. (...) Waar tot vandaag het (op zich) erg onduidelijk confederalisme nog de conditio sine qua non was om de nodige hervormingen door te voeren die de welvaart van de Vlamingen moest veiligstellen, draait Bracke nu met een bijzonder eigenaardige logica de redenering om: de hervormingen zullen het confederalisme bewerkstelligen.'

'Met een verwijzing naar zijn marxistische verleden en vorming spreekt hij zelfs van 'onderbouw en bovenbouw'. Alles is economie, de rest is religie. Dit is meer dan een bocht van 180 graden, de N-VA laat gewoon de principes varen. Zeker wanneer men leest dat Bracke niet de minste behoefte voelt het artikel 1 van de partijstatuten over de onafhankelijke Vlaamse republiek letterlijk te interpreteren. Lees: dat punt uit de beginselverklaring was maar om te lachen', aldus de Vlaams Belang-voorzitter.

Carl Devos: 'Geen mens die nu nog gelooft dat confederalisme er komt'

Politicoloog Carl Devos (UGent) analyseert in een bijdrage voor de VRT dat de N-VA door de uitspraken van Bracke mogelijk met een probleem zit. 'Nog voor het zo belangrijke confederalismecongres van start ging wordt dat confederalisme, na eerst het separatisme, feitelijk aan de kant gezet. Want geen mens die nu nog gelooft dat het er komt, zeker niet als de N-VA het ook niet als voorwaarde voor regeringsdeelname stelt. En een partij die van het ene been op het andere huppelt - het tegenovergestelde van rechtlijnigheid - roept wantrouwen op. Is dit echt wat de N-VA wil, of enkel een truc? Wil de N-VA dat echt? Of strooit ze ons zand in de ogen?'

Wat ook de uitkomst is, aldus professor Devos: 'De bocht van Bracke - en van N-VA? - is dus zonder twijfel belangrijk nieuws. Nu pas kondigt zich een campagne aan die niet helemaal, zelfs niet vooral, door het communautaire zal worden bepaald. Dat is al van 2007 geleden. Sluiten we in 2014 een tijdperk af? Het politieke jaar is echt begonnen.'

Staatssecretaris Hendrik Bogaert (CD&V) schrijft in zijn blog dat 'N-VA haar bestaansreden heeft opgezegd'. Hij begint met een grappige noot, 'Alsof Groen bos niet meer belangrijk zou vinden', om dat meteen van de gelegenheid gebruik te maken om de kiezer op te roepen 'om ons te versterken.' 'Wat ben je met een partij die reeds voor de onderhandelingen de essentie van haar eigen partijprogramma onbelangrijk verklaart. Wat is haar nieuwe 'plechtige belofte' dan waard? Onlangs tweette ik naar Theo Francken: '20 miljard euro staatshervorming, wanneer die van u en voor hoeveel.' Geen antwoord gekregen en nu weten we allemaal waarom,' klinkt het scherp op de blog van Bogaert. Peter De Roover (Doorbraak): 'N-VA heeft wat uit te leggen'Op Doorbraak.be, de website van het Vlaamsnationalistische magazine, geeft Chef Politiek Peter De Roover aan een en ander uitgeklaard te willen zien. Onder te titel 'N-VA heeft wat uit te leggen na Bracke-interview' schrijft De Roover dat Bracke 'het wezen van de N-VA' dreigt uit te hollen. 'Tegenstanders van zijn partij willen N-VA identificeren met 'chaos' en 'blokkering' om de kiezers schrik aan te jagen. Dat gevaar wil hij bezweren door een overcompensering die communicatief schade berokkent. Uiteraard legt de pers zijn uitspraken naast recente van Bart De Wever, Geert Bourgeois of Theo Francken, die daar niet mee in overeenstemming zijn te brengen.'De Roover: 'Bracke roept meer vragen op dan dat hij antwoorden geeft'De Roover vindt dat Bracke, 'bij de start van het belangrijke politieke jaar van die 'moeder van alle verkiezingen', meer vragen oproept dan dat hij antwoorden geeft. 'Men kan zich bijvoorbeeld de vraag stellen waarom er een veelbesproken en zwaar gepromoot congres over confederalisme moet worden georganiseerd als de partij zelf dat thema niet eens op tafel zou leggen? Hoe overtuigt N-VA Vlaamsgezinden die het met Brackes analyse niet eens zijn om hun heil niet elders in de oppositie te gaan zoeken? Hoe overtuigt N-VA kiezers die het wel met Brackes analyse eens zijn om niet hun heil bij Vlaams-Belgische regeringspartijen te zoeken? Krijgt N-VA zoveel kramp van de spreidstand, het zogenaamde spagaat, dat de partij nu op één van beiden benen gaat staan? Hadden de andere partijen dan toch gelijk om de regering-Di Rupo te vormen?'Die vragen overtuigend beantwoorden, meent De Roover - als ere-voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging een belangrijke stem binnen de Vlaamse Beweging -, zal energie kosten. De Roover laat open of Bracke solo slim speelde, of dat de ex-VRT-journalist een N-VA-bocht ingezet heeft: 'De komende uren en dagen zullen duidelijk maken of de N-VA een bocht maakt dan wel of Bracke zal komen vertellen dat hij 'verkeerd begrepen' is.'Vlaams Belang: 'N-VA laat witte vlag zien nog voor veldslag begonnen is'Aan de meest extreme zijde van het Vlaamsnationalisme wordt eveneens scherp gereageerd. 'De traditionele partijen hoeven de N-VA niet meer te vrezen. De N-VA wil in de regering en heeft nu reeds de witte vlag gehesen, nog voor de veldslag begonnen is.' Dat laat Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Annemans weten. Volgens Annemans krijgt 'in het bijzonder de Vlaams-nationale kiezer vandaag duidelijkheid'.'Vooral CD&V kan tevreden zijn: de staatshervorming kan, met het goedvinden van de N-VA, voor vijf jaar begraven worden in de coulissen van de Senaat. 'Verandering' wordt vanaf vandaag 'rustige vastheid'', klinkt het bij Vlaams Belang.Annemans: 'Gedaan met confederalisme'Annemans noemt het interview met Bracke 'in meer dan één opzicht merkwaardig'. 'Gedaan met de Copernicaanse omwenteling', gedaan met de 'grote clash' of 'buiten de lijntjes kleuren', gedaan nu zélfs met 'het confederalisme'. (...) Waar tot vandaag het (op zich) erg onduidelijk confederalisme nog de conditio sine qua non was om de nodige hervormingen door te voeren die de welvaart van de Vlamingen moest veiligstellen, draait Bracke nu met een bijzonder eigenaardige logica de redenering om: de hervormingen zullen het confederalisme bewerkstelligen.''Met een verwijzing naar zijn marxistische verleden en vorming spreekt hij zelfs van 'onderbouw en bovenbouw'. Alles is economie, de rest is religie. Dit is meer dan een bocht van 180 graden, de N-VA laat gewoon de principes varen. Zeker wanneer men leest dat Bracke niet de minste behoefte voelt het artikel 1 van de partijstatuten over de onafhankelijke Vlaamse republiek letterlijk te interpreteren. Lees: dat punt uit de beginselverklaring was maar om te lachen', aldus de Vlaams Belang-voorzitter. Carl Devos: 'Geen mens die nu nog gelooft dat confederalisme er komt'Politicoloog Carl Devos (UGent) analyseert in een bijdrage voor de VRT dat de N-VA door de uitspraken van Bracke mogelijk met een probleem zit. 'Nog voor het zo belangrijke confederalismecongres van start ging wordt dat confederalisme, na eerst het separatisme, feitelijk aan de kant gezet. Want geen mens die nu nog gelooft dat het er komt, zeker niet als de N-VA het ook niet als voorwaarde voor regeringsdeelname stelt. En een partij die van het ene been op het andere huppelt - het tegenovergestelde van rechtlijnigheid - roept wantrouwen op. Is dit echt wat de N-VA wil, of enkel een truc? Wil de N-VA dat echt? Of strooit ze ons zand in de ogen?'Wat ook de uitkomst is, aldus professor Devos: 'De bocht van Bracke - en van N-VA? - is dus zonder twijfel belangrijk nieuws. Nu pas kondigt zich een campagne aan die niet helemaal, zelfs niet vooral, door het communautaire zal worden bepaald. Dat is al van 2007 geleden. Sluiten we in 2014 een tijdperk af? Het politieke jaar is echt begonnen.'