Volgens oppositiepartij Open Vld heeft de Vlaamse regering met haar akkoord rond de begrotingscontrole "opnieuw geen keuzes gemaakt". Het extra geld voor onderwijs noemt Open Vld "een druppel op een hete plaat". De partij betreurt ook dat er niet geraakt wordt aan het gratis vervoer bij De Lijn. "Het enige waar deze regering het nog over eens is, is om al het beschikbare geld uit te geven", zegt fractieleider Sas van Rouveroij. Hij vraagt een bijeenkomst van de commissie Begroting.

De partij concludeert: "De vele ruzies in de Vlaamse regering zorgen ervoor dat ze geen beslissingen meer kan nemen. Dat is nefast voor Vlaanderen. In plaats van een regering die knopen doorhakt en Vlaanderen klaar maakt voor de toekomst, krijgen we een verdeelde regering die alle moeilijke beslissingen uitstelt".

"Veel te weinig"

Ook LDD is niet enthousiast over het Vlaamse akkoord. Net als oppositiepartij Open Vld is LDD niet overtuigd door het extra geld voor de scholenbouw. De 46,4 miljoen euro die extra voorzien wordt, is volgens LDD ruim onvoldoende, zegt Lode Vereeck.

"Voor de acute nood alleen is er 150 miljoen euro nodig. Daarvoor wordt dit jaar in totaal 62,3 miljoen euro voorzien. Dat is dus 87,7 miljoen euro te weinig". Wat de 23,2 miljoen euro aan bijkomende middelen voor de wachtlijsten betreft, daar spreekt Vereeck "gezien de totale nood van 5,3 miljard euro" van "een druppel op een hete plaat.

Volgens de regering is de begroting 2013 in evenwicht. Maar volgens Vereeck gaat het om een "oppervlakkig evenwicht met enorm onderliggend structureel tekort". "De 500 miljoen euro aan eenmalige maatregelen blijven. Daarvan valt er volgend jaar 300 à 400 miljoen euro weg. Het structurele onevenwicht blijft dus".

Tevreden met fifty-fifty

CD&V is erg opgezet met de fifty-fifty-regeling voor onderwijs. De helft van het geld gaat naar onmiddellijke noden, de andere helft moet structurele problemen oplossen. CD&V-onderwijsspecialist Jos De Meyer benadrukte eerder deze week dat de Vlaamse regering bij haar inspanningen rond schoolcapaciteit niet enkel oog mocht hebben voor Antwerpen en dat ook het probleem van de reguliere wachtlijsten voor de scholenbouw niet mocht vergeten worden.

Volgens De Meyer is de regering tegemoet gekomen aan die verwachtingen. "Dit jaar wordt 46,4 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien, volgend jaar is dat 60 miljoen. Telkens gaat de helft van de bijkomende middelen naar het wegwerken van de reguliere wachtlijst", aldus De Meyer.

De CD&V'er spreekt van "een belangrijk signaal voor de vele scholen die ruim 10 jaar geleden een bouwdossier indienden". "De inhaalbeweging is hiermee zeker niet rond, maar het feit dat de overheid de helft van de extra inspanning specifiek voor de wachtlijst reserveert, en de andere helft koppelt aan objectieve capaciteitscriteria, is hoopgevend. Het haalt het dossier uit het partijpolitieke getouwtrek", aldus De Meyer. (Belga/EA)

Volgens oppositiepartij Open Vld heeft de Vlaamse regering met haar akkoord rond de begrotingscontrole "opnieuw geen keuzes gemaakt". Het extra geld voor onderwijs noemt Open Vld "een druppel op een hete plaat". De partij betreurt ook dat er niet geraakt wordt aan het gratis vervoer bij De Lijn. "Het enige waar deze regering het nog over eens is, is om al het beschikbare geld uit te geven", zegt fractieleider Sas van Rouveroij. Hij vraagt een bijeenkomst van de commissie Begroting. De partij concludeert: "De vele ruzies in de Vlaamse regering zorgen ervoor dat ze geen beslissingen meer kan nemen. Dat is nefast voor Vlaanderen. In plaats van een regering die knopen doorhakt en Vlaanderen klaar maakt voor de toekomst, krijgen we een verdeelde regering die alle moeilijke beslissingen uitstelt". "Veel te weinig" Ook LDD is niet enthousiast over het Vlaamse akkoord. Net als oppositiepartij Open Vld is LDD niet overtuigd door het extra geld voor de scholenbouw. De 46,4 miljoen euro die extra voorzien wordt, is volgens LDD ruim onvoldoende, zegt Lode Vereeck. "Voor de acute nood alleen is er 150 miljoen euro nodig. Daarvoor wordt dit jaar in totaal 62,3 miljoen euro voorzien. Dat is dus 87,7 miljoen euro te weinig". Wat de 23,2 miljoen euro aan bijkomende middelen voor de wachtlijsten betreft, daar spreekt Vereeck "gezien de totale nood van 5,3 miljard euro" van "een druppel op een hete plaat. Volgens de regering is de begroting 2013 in evenwicht. Maar volgens Vereeck gaat het om een "oppervlakkig evenwicht met enorm onderliggend structureel tekort". "De 500 miljoen euro aan eenmalige maatregelen blijven. Daarvan valt er volgend jaar 300 à 400 miljoen euro weg. Het structurele onevenwicht blijft dus". Tevreden met fifty-fifty CD&V is erg opgezet met de fifty-fifty-regeling voor onderwijs. De helft van het geld gaat naar onmiddellijke noden, de andere helft moet structurele problemen oplossen. CD&V-onderwijsspecialist Jos De Meyer benadrukte eerder deze week dat de Vlaamse regering bij haar inspanningen rond schoolcapaciteit niet enkel oog mocht hebben voor Antwerpen en dat ook het probleem van de reguliere wachtlijsten voor de scholenbouw niet mocht vergeten worden. Volgens De Meyer is de regering tegemoet gekomen aan die verwachtingen. "Dit jaar wordt 46,4 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien, volgend jaar is dat 60 miljoen. Telkens gaat de helft van de bijkomende middelen naar het wegwerken van de reguliere wachtlijst", aldus De Meyer. De CD&V'er spreekt van "een belangrijk signaal voor de vele scholen die ruim 10 jaar geleden een bouwdossier indienden". "De inhaalbeweging is hiermee zeker niet rond, maar het feit dat de overheid de helft van de extra inspanning specifiek voor de wachtlijst reserveert, en de andere helft koppelt aan objectieve capaciteitscriteria, is hoopgevend. Het haalt het dossier uit het partijpolitieke getouwtrek", aldus De Meyer. (Belga/EA)