Het CPT bezocht in april beide gevangenissen en hekelt in zijn rapport opnieuw de overbevolking en de stakingen in de gevangenissen. "We investeren momenteel in de renovatie van de bestaande gevangenissen en ook in de bouw van nieuwe penitentiaire instellingen", luidt het bij de federale overheidsdienst. Hij wijst erop dat er 1.200 extra cellen beschikbaar zullen zijn tegen 2014. Dat aantal moet oplopen tot 2.000 tegen 2016. "Het elektronisch toezicht, via enkelband, stemherkenning of gps-chips, blijft een middel om de overbevolking tegen te gaan", luidt het nog. Er worden ook inspanningen geleverd om gedetineerden over te brengen naar gevangenissen in hun land van herkomst. Het CPT herhaalt in zijn rapport ook de vraag om een gegarandeerde dienstverlening bij staking. Justitie wijdt erop dat er eerst een evaluatie moet komen van een protocolakkoord tussen regering, politie en gevangenissen. De federale overheidsdienst zegt ten slotte zich ervan bewust te zijn dat de taak van de cipiers er niet gemakkelijker op wordt met de huidige overbevolking. Er wordt op gewezen dat er binnenkort extra cipiers worden gerekruteerd. (KAV)

Het CPT bezocht in april beide gevangenissen en hekelt in zijn rapport opnieuw de overbevolking en de stakingen in de gevangenissen. "We investeren momenteel in de renovatie van de bestaande gevangenissen en ook in de bouw van nieuwe penitentiaire instellingen", luidt het bij de federale overheidsdienst. Hij wijst erop dat er 1.200 extra cellen beschikbaar zullen zijn tegen 2014. Dat aantal moet oplopen tot 2.000 tegen 2016. "Het elektronisch toezicht, via enkelband, stemherkenning of gps-chips, blijft een middel om de overbevolking tegen te gaan", luidt het nog. Er worden ook inspanningen geleverd om gedetineerden over te brengen naar gevangenissen in hun land van herkomst. Het CPT herhaalt in zijn rapport ook de vraag om een gegarandeerde dienstverlening bij staking. Justitie wijdt erop dat er eerst een evaluatie moet komen van een protocolakkoord tussen regering, politie en gevangenissen. De federale overheidsdienst zegt ten slotte zich ervan bewust te zijn dat de taak van de cipiers er niet gemakkelijker op wordt met de huidige overbevolking. Er wordt op gewezen dat er binnenkort extra cipiers worden gerekruteerd. (KAV)