De Raad van State speelt een belangrijke rol in het wetgevende proces: de afdeling Wetgeving beoordeelt zowat elke nieuwe wettekst op kwaliteit en juridische correctheid, en levert een (verplicht) advies af waar de politiek maar beter rekening mee houdt.

Zo krijgen wetten die, al dan niet door een externe ghostwriter, à la tête du client geschreven zijn, in principe rood licht. Maar het nijpende personeelstekort en de gebrekkige kwaliteit van de ingeleverde teksten maken dat de Raad nauwelijks ten gronde aan zijn taak toekomt. Dat zegt Jeroen Van Nieuwenhove, magistraat bij de Raad van State, aan De Standaard.

'Het aantal adviesaanvragen is sinds de jaren tachtig vervijfvoudigd, maar het aantal staatsraden (magistraten bij de Raad van State, nvdr.) is niet gevolgd', aldus Van Nieuwenhove. 'Het gevolg is dat we voor sommige teksten - meestal de technische - helemaal geen advies meer geven. Bij de belangrijke teksten, met grote politieke impact, beperken wij ons vaak tot een oppervlakkig onderzoek.'

De Raad van State speelt een belangrijke rol in het wetgevende proces: de afdeling Wetgeving beoordeelt zowat elke nieuwe wettekst op kwaliteit en juridische correctheid, en levert een (verplicht) advies af waar de politiek maar beter rekening mee houdt. Zo krijgen wetten die, al dan niet door een externe ghostwriter, à la tête du client geschreven zijn, in principe rood licht. Maar het nijpende personeelstekort en de gebrekkige kwaliteit van de ingeleverde teksten maken dat de Raad nauwelijks ten gronde aan zijn taak toekomt. Dat zegt Jeroen Van Nieuwenhove, magistraat bij de Raad van State, aan De Standaard. 'Het aantal adviesaanvragen is sinds de jaren tachtig vervijfvoudigd, maar het aantal staatsraden (magistraten bij de Raad van State, nvdr.) is niet gevolgd', aldus Van Nieuwenhove. 'Het gevolg is dat we voor sommige teksten - meestal de technische - helemaal geen advies meer geven. Bij de belangrijke teksten, met grote politieke impact, beperken wij ons vaak tot een oppervlakkig onderzoek.'