Door het quotum hebben bepaalde vreemdelingen het overdreven moeilijk om hun grondrechten uit te oefenen, meent de Raad van State. Volgens minister Maggie De Block (Open VLD) bevestigt de uitspraak van de Raad van State dat het quotum 'onwettig' is. Zij kondigt aanpassingen aan.

Enkele weken geleden besliste voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om het aantal asielaanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te beperken tot 50 per dag. Hij wilde daarmee naar eigen zeggen een signaal geven 'dat België niet het land van melk en honing is'. Francken mikte dus op het ontradend effect van de maatregel.

Maar de maatregel kwam onder vuur te liggen en zeven ngo's stapten naar de Raad van State. Zij noemden het quotum onwettig, onder meer omdat asielzoekers niet of onvoldoende de kans krijgen om asiel aan te vragen. Sommige asielzoekers zouden zich dagen na elkaar hebben aangemeld, maar werden telkens de toegang geweigerd.

De Raad van State geeft de ngo's nu gelijk en schorst het quotum van 50 asielaanvragen per dag. De Raad van State wijst erop dat het recht om asiel aan te vragen een grondrecht is. Het quotum van 50 aanvragen per dag maakt het voor bepaalde vreemdelingen die bescherming willen aanvragen 'overdreven moeilijk' om dat grondrecht uit te oefenen. Ze hebben het met name door dat quotum te moeilijk 'om gebruik te maken van de procedure om als vluchteling erkend te worden of om subsidiaire bescherming te verkrijgen.'

De nieuwe minister bevoegd voor Asiel en Migratie, Maggie De Block, had meteen bij haar aantreden aangekondigd dat ze het quotum wilde schrappen. Zij weet zich nu gesterkt met de uitspraak van de Raad van State. 'Blijkbaar waren de quota dus onwettig. Zoals aangekondigd volg ik wel de wet', zegt ze in een eerste reactie. 'Mijn diensten doen ondertussen al het mogelijke zodat niemand, en zeker geen kinderen, in deze winterkoude op straat moet achterblijven tijdens de kerstdagen. Het is belangrijk dat iedereen zijn asielaanvraag kan indienen', aldus De Block. 'Hoe sneller asielzoekers hun aanvraag kunnen doen, hoe sneller er uitspraak is, en hoe sneller ze worden uitgewezen indien ze geen recht op asiel hebben', benadrukt ze.

Door het quotum hebben bepaalde vreemdelingen het overdreven moeilijk om hun grondrechten uit te oefenen, meent de Raad van State. Volgens minister Maggie De Block (Open VLD) bevestigt de uitspraak van de Raad van State dat het quotum 'onwettig' is. Zij kondigt aanpassingen aan. Enkele weken geleden besliste voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) om het aantal asielaanvragen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te beperken tot 50 per dag. Hij wilde daarmee naar eigen zeggen een signaal geven 'dat België niet het land van melk en honing is'. Francken mikte dus op het ontradend effect van de maatregel. Maar de maatregel kwam onder vuur te liggen en zeven ngo's stapten naar de Raad van State. Zij noemden het quotum onwettig, onder meer omdat asielzoekers niet of onvoldoende de kans krijgen om asiel aan te vragen. Sommige asielzoekers zouden zich dagen na elkaar hebben aangemeld, maar werden telkens de toegang geweigerd. De Raad van State geeft de ngo's nu gelijk en schorst het quotum van 50 asielaanvragen per dag. De Raad van State wijst erop dat het recht om asiel aan te vragen een grondrecht is. Het quotum van 50 aanvragen per dag maakt het voor bepaalde vreemdelingen die bescherming willen aanvragen 'overdreven moeilijk' om dat grondrecht uit te oefenen. Ze hebben het met name door dat quotum te moeilijk 'om gebruik te maken van de procedure om als vluchteling erkend te worden of om subsidiaire bescherming te verkrijgen.' De nieuwe minister bevoegd voor Asiel en Migratie, Maggie De Block, had meteen bij haar aantreden aangekondigd dat ze het quotum wilde schrappen. Zij weet zich nu gesterkt met de uitspraak van de Raad van State. 'Blijkbaar waren de quota dus onwettig. Zoals aangekondigd volg ik wel de wet', zegt ze in een eerste reactie. 'Mijn diensten doen ondertussen al het mogelijke zodat niemand, en zeker geen kinderen, in deze winterkoude op straat moet achterblijven tijdens de kerstdagen. Het is belangrijk dat iedereen zijn asielaanvraag kan indienen', aldus De Block. 'Hoe sneller asielzoekers hun aanvraag kunnen doen, hoe sneller er uitspraak is, en hoe sneller ze worden uitgewezen indien ze geen recht op asiel hebben', benadrukt ze.