In zijn beleidsverklaring zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat 'bijkomende allocatie van middelen aan bepaalde functies niet zal verhinderen dat de Federale Overheidsdienst Financiën zo slank mogelijk zal moeten worden en de juiste keuzes zal moeten maken over de toewijzing van uitgaven'.

De extreemlinkse oppositiepartij PVDA zocht uit wat dat precies betekent, en leidt af uit het ontwerp van begroting dat de regering in de Kamer heeft ingediend dat ze in 2021 23 miljoen euro wil besparen op het personeel van de FOD. Het gaat onder meer om bezuinigingen in domeinen als inning en invordering, de bijzondere belastinginspectie of de afdeling fiscaliteit.

Bankgeheim

'Er wordt vooral bezuinigd op de diensten die belangrijk zijn voor het vastleggen, controleren en innen van de belastingen', zegt Kamerlid Marco Van Hees. 'Hoe kunnen we geloven dat minister Van Peteghem de strijd tegen fiscale fraude ernstig gaat aanpakken als hij al meteen aankondigt dat de FOD Financiën zo slank mogelijk moet zijn? Dat is echt een zeer slecht signaal in de strijd tegen de fiscale fraude.'

De federale regering kondigde bij haar aantreden in oktober aan net fors meer opbrengsten te willen halen uit de aanpak van fraude. 'Het is tijd om de FOD Financiën de nodige middelen te geven om werkelijk de grote fraude te bestrijden', vindt Van Hees. Hij vraagt ook dat het bankgeheim wordt aangepakt. 'België is een van de weinige landen waar die anomalie nog bestaat. Dat bewijst dat er gewoon geen politieke wil is om de grote fraude te bestrijden.'

In zijn beleidsverklaring zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) dat 'bijkomende allocatie van middelen aan bepaalde functies niet zal verhinderen dat de Federale Overheidsdienst Financiën zo slank mogelijk zal moeten worden en de juiste keuzes zal moeten maken over de toewijzing van uitgaven'. De extreemlinkse oppositiepartij PVDA zocht uit wat dat precies betekent, en leidt af uit het ontwerp van begroting dat de regering in de Kamer heeft ingediend dat ze in 2021 23 miljoen euro wil besparen op het personeel van de FOD. Het gaat onder meer om bezuinigingen in domeinen als inning en invordering, de bijzondere belastinginspectie of de afdeling fiscaliteit.'Er wordt vooral bezuinigd op de diensten die belangrijk zijn voor het vastleggen, controleren en innen van de belastingen', zegt Kamerlid Marco Van Hees. 'Hoe kunnen we geloven dat minister Van Peteghem de strijd tegen fiscale fraude ernstig gaat aanpakken als hij al meteen aankondigt dat de FOD Financiën zo slank mogelijk moet zijn? Dat is echt een zeer slecht signaal in de strijd tegen de fiscale fraude.' De federale regering kondigde bij haar aantreden in oktober aan net fors meer opbrengsten te willen halen uit de aanpak van fraude. 'Het is tijd om de FOD Financiën de nodige middelen te geven om werkelijk de grote fraude te bestrijden', vindt Van Hees. Hij vraagt ook dat het bankgeheim wordt aangepakt. 'België is een van de weinige landen waar die anomalie nog bestaat. Dat bewijst dat er gewoon geen politieke wil is om de grote fraude te bestrijden.'