De PVDA heeft aangekondigd in beroep te gaan bij het parlement van de Franse gemeenschap om alsnog één van de 19 Brusselse zetels te krijgen waarop de partij meent recht te hebben.

Het bureau van het Brusselse parlement besliste enkele dagen geleden dat de PVDA op basis van de stemmen die op 25 mei uitgebracht werden op de lijst PTB*PVDA-GO! bij toepassing van de regel D'Hondt geen recht had op een zetel in het parlement van de Franse gemeenschap. De partij haalde in Brussel vier zetels.

Volgens Brussels parlementslid Michaël Verbauwhede is deze beslissing "manifest onwettig". Daarom dient de PVDA klacht in bij de griffie van het Parlement van de Franse Gemeenschap, dat dinsdag geïnstalleerd wordt. De partij meent dat er bij de verdeling van de zetels voor de Franse gemeenschap rekening gehouden moet worden met de stemmen van de partijen die een lijstverbinding zijn aangegaan voor de stembusgang van 25 mei.

De PVDA had met het oog op de verkiezingen een "technische groep" gevormd met de Parti Pirate en Probruxsel om de kiesdrempel te halen. Daardoor sleepte PTB*PVDA-GO! met 3,8% vier zetels in de wacht. Op basis van dit mechanisme meent de PVDA recht te hebben op één van de 19 vertegenwoordigers van het Brussels parlement. Die stelling wordt evenwel niet gevolgd door het bureau van het Brussels parlement.

Maar de PVDA hekelt de wijze waarop haar beroep behandeld werd door het Brussels parlement, dat "tegelijk rechter en partij is" omdat dat samengesteld is uit parlementsleden "die rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben bij het verwerpen van ons beroep", meent Michaël Verbauwhede. De procedure is volgens hem in strijd met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (Belga/AVE)

De PVDA heeft aangekondigd in beroep te gaan bij het parlement van de Franse gemeenschap om alsnog één van de 19 Brusselse zetels te krijgen waarop de partij meent recht te hebben. Het bureau van het Brusselse parlement besliste enkele dagen geleden dat de PVDA op basis van de stemmen die op 25 mei uitgebracht werden op de lijst PTB*PVDA-GO! bij toepassing van de regel D'Hondt geen recht had op een zetel in het parlement van de Franse gemeenschap. De partij haalde in Brussel vier zetels.Volgens Brussels parlementslid Michaël Verbauwhede is deze beslissing "manifest onwettig". Daarom dient de PVDA klacht in bij de griffie van het Parlement van de Franse Gemeenschap, dat dinsdag geïnstalleerd wordt. De partij meent dat er bij de verdeling van de zetels voor de Franse gemeenschap rekening gehouden moet worden met de stemmen van de partijen die een lijstverbinding zijn aangegaan voor de stembusgang van 25 mei. De PVDA had met het oog op de verkiezingen een "technische groep" gevormd met de Parti Pirate en Probruxsel om de kiesdrempel te halen. Daardoor sleepte PTB*PVDA-GO! met 3,8% vier zetels in de wacht. Op basis van dit mechanisme meent de PVDA recht te hebben op één van de 19 vertegenwoordigers van het Brussels parlement. Die stelling wordt evenwel niet gevolgd door het bureau van het Brussels parlement. Maar de PVDA hekelt de wijze waarop haar beroep behandeld werd door het Brussels parlement, dat "tegelijk rechter en partij is" omdat dat samengesteld is uit parlementsleden "die rechtstreeks of onrechtstreeks belang hebben bij het verwerpen van ons beroep", meent Michaël Verbauwhede. De procedure is volgens hem in strijd met de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. (Belga/AVE)