Dat Jambon de - naar eigen zeggen beschikbare - begrotingstabellen niet wil vrijgeven, is voor D'Haese onaanvaardbaar.
...