"Het is interessant om analyses te maken en tot inzichten te komen, maar nu moet al die informatie omgezet worden in een beleid. Als er zich opnieuw een ramp voordoet, dan moeten overheden rekening houden, naast de bestaande communicatiekanalen, met sociale media in hun crisiscommunicatiebeleid", klinkt het. Kortom start daarom een expertengroep op die aanbevelingen zal maken aan overheden hoe best sociale media te integreren in het crisiscommunicatiebeleid. "Ik denk bijvoorbeeld bij twitter aan het vastleggen van een hashtag om de informatie te stroomlijnen", somt Clément een eerste van enkele bedenkingen op. "Daarnaast is ook de samenwerking met organisatoren van evenementen belangrijk. Van zodra een gemeentelijk rampenplan van kracht wordt bijvoorbeeld, neemt de overheid de communicatie over. Berichten die ook via sociale media van organisatoren verspreid worden, komen recht in het hart van de doelgroep toe". Clément zegt dat er ook richtlijnen moeten komen om sociale media als informatiekanaal hun rol te laten spelen. "Er moet een verschil gemaakt worden tussen informatie verspreiden en een mening geven, want anders wordt het moeilijk om nog relevante informatie terug te vinden in de stroom van berichten." Clément benadrukt dat naast sociale media, ook traditionele communicatiekanalen behouden moeten blijven. (JDE)

"Het is interessant om analyses te maken en tot inzichten te komen, maar nu moet al die informatie omgezet worden in een beleid. Als er zich opnieuw een ramp voordoet, dan moeten overheden rekening houden, naast de bestaande communicatiekanalen, met sociale media in hun crisiscommunicatiebeleid", klinkt het. Kortom start daarom een expertengroep op die aanbevelingen zal maken aan overheden hoe best sociale media te integreren in het crisiscommunicatiebeleid. "Ik denk bijvoorbeeld bij twitter aan het vastleggen van een hashtag om de informatie te stroomlijnen", somt Clément een eerste van enkele bedenkingen op. "Daarnaast is ook de samenwerking met organisatoren van evenementen belangrijk. Van zodra een gemeentelijk rampenplan van kracht wordt bijvoorbeeld, neemt de overheid de communicatie over. Berichten die ook via sociale media van organisatoren verspreid worden, komen recht in het hart van de doelgroep toe". Clément zegt dat er ook richtlijnen moeten komen om sociale media als informatiekanaal hun rol te laten spelen. "Er moet een verschil gemaakt worden tussen informatie verspreiden en een mening geven, want anders wordt het moeilijk om nog relevante informatie terug te vinden in de stroom van berichten." Clément benadrukt dat naast sociale media, ook traditionele communicatiekanalen behouden moeten blijven. (JDE)