De Raad van State heeft vandaag haar advies gepubliceerd over het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswet. "Dit advies is ondubbelzinnig en bevestigt het PS-standpunt dat abortus volledig uit de strafwet moet gehaald worden en dat van abortus een medische handeling moet gemaakt worden", zo reageert PS-Kamerlid Eliane Tillieux, een van de indieners van het voorstel. "Dit voorstel is een grote stap voorwaarts voor de vrouwen en voor de samenleving. Het is een versterking van de bescherming van het recht van elke vrouw om zelf over haar lichaam te beslissen." Volgens Tillieux moet het voorstel nu snel aan de plenaire vergadering voorgelegd worden. "De Raad van State verduidelijkt dat het voorstel zich inschrijft in de vrije beoordelingsruimte van de wetgever en dat er geen obstakel is om abortus te legaliseren. Niets belet om de tekst volgende donderdag voor te leggen aan de plenaire. Op enkele dagen voor de Internationale Vrouwendag zou dat een symbolische stap zijn", aldus Tillieux. Ook Ecolo-Kamerlid Sarah Schiltz zegt dat het advies van de Raad van State geen juridische bezwaren opwerpt. Schiltz reageert verheugd op het advies. "De Raad van State is van mening dat het parlement binnen zijn rol is gebleven door aanpassingen aan de wet voor te stellen die de toegang tot abortus voor vrouwen vergemakkelijkt en die zorgt voor een depenalisering van abortus. Er is dus geen juridisch obstakel meer voor deze wet", klinkt het. Schiltz hoopt wel dat het verdere parlementaire werk "op een respectvolle en constructieve manier" kan gebeuren. Bij het cdH, de enige Franstalige partij die zich tegen het voorstel verzet, klinkt een ander geluid. Zo kondigt fractieleider Catherine Fonck bijkomende amendementen aan. Fonck wijst er ook op dat het advies van de Raad van State ook "maar een advies" is. In een eerste reactie op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswet zegt Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls dat "we het advies grondig zullen bestuderen, maar er lijken geen fundamentele bezwaren te zijn". Ook Open Vld is een van de partijen achter het wetsvoorstel dat eind 2019 werd goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. (Belga)

De Raad van State heeft vandaag haar advies gepubliceerd over het wetsvoorstel voor de versoepeling van de abortuswet. "Dit advies is ondubbelzinnig en bevestigt het PS-standpunt dat abortus volledig uit de strafwet moet gehaald worden en dat van abortus een medische handeling moet gemaakt worden", zo reageert PS-Kamerlid Eliane Tillieux, een van de indieners van het voorstel. "Dit voorstel is een grote stap voorwaarts voor de vrouwen en voor de samenleving. Het is een versterking van de bescherming van het recht van elke vrouw om zelf over haar lichaam te beslissen." Volgens Tillieux moet het voorstel nu snel aan de plenaire vergadering voorgelegd worden. "De Raad van State verduidelijkt dat het voorstel zich inschrijft in de vrije beoordelingsruimte van de wetgever en dat er geen obstakel is om abortus te legaliseren. Niets belet om de tekst volgende donderdag voor te leggen aan de plenaire. Op enkele dagen voor de Internationale Vrouwendag zou dat een symbolische stap zijn", aldus Tillieux. Ook Ecolo-Kamerlid Sarah Schiltz zegt dat het advies van de Raad van State geen juridische bezwaren opwerpt. Schiltz reageert verheugd op het advies. "De Raad van State is van mening dat het parlement binnen zijn rol is gebleven door aanpassingen aan de wet voor te stellen die de toegang tot abortus voor vrouwen vergemakkelijkt en die zorgt voor een depenalisering van abortus. Er is dus geen juridisch obstakel meer voor deze wet", klinkt het. Schiltz hoopt wel dat het verdere parlementaire werk "op een respectvolle en constructieve manier" kan gebeuren. Bij het cdH, de enige Franstalige partij die zich tegen het voorstel verzet, klinkt een ander geluid. Zo kondigt fractieleider Catherine Fonck bijkomende amendementen aan. Fonck wijst er ook op dat het advies van de Raad van State ook "maar een advies" is. In een eerste reactie op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel over de versoepeling van de abortuswet zegt Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls dat "we het advies grondig zullen bestuderen, maar er lijken geen fundamentele bezwaren te zijn". Ook Open Vld is een van de partijen achter het wetsvoorstel dat eind 2019 werd goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. (Belga)