De gezinnen krijgen de vragenlijst via post met vermelding van de website monaviscompte.be. De voorstellen zullen daarna geklasseerd worden in functie van de resultaten. 'Deze innovatieve, participatieve methode laat de PS toe een direct contact te hebben met alle burgers. Ieder kan zijn stem laten horen en een invloed hebben op de samenstelling van het programma', luidt het bij de partij. De bedoeling is dat de bevraging is afgerond voor het congres op 17 maart in Brussel, wanneer de partij haar verkiezingsprogramma voorstelt.

De gezinnen krijgen de vragenlijst via post met vermelding van de website monaviscompte.be. De voorstellen zullen daarna geklasseerd worden in functie van de resultaten. 'Deze innovatieve, participatieve methode laat de PS toe een direct contact te hebben met alle burgers. Ieder kan zijn stem laten horen en een invloed hebben op de samenstelling van het programma', luidt het bij de partij. De bedoeling is dat de bevraging is afgerond voor het congres op 17 maart in Brussel, wanneer de partij haar verkiezingsprogramma voorstelt.