De afgelopen maanden kreeg Vitaya een waarschuwing voor inbreuken op de bepalingen rond productplaatsing. Ook Njam! kreeg een waarschuwing, voor het niet op passende wijze aanduiden van productplaatsing. De VRT werd dan weer beboet omdat er vorig jaar tijdens het programma "Villa Vanthilt" overmatige promotionele aandacht was voor het merk Bacardi. "Uit de voorbeelden blijkt dat de Vlaamse Regulator voor de Media de afgelopen maanden heeft opgetreden tegen inbreuken op de bepalingen rond productplaatsing", aldus Soulliaert. "In bepaalde gevallen was de regulator van mening dat een waarschuwing volstond, in andere gevallen werden geldboetes opgelegd." De VRM benadrukt dat er continu steekproefsgewijs controles uitgevoerd worden van de uitzendingen op alle Vlaamse televisieomroepen, waarbij wordt nagegaan in welke mate de televisiezenders de mediaregelgeving volgen. Die controles, en de eventuele gevolgen, worden achteraf openbaar gemaakt op de website. De regulator zegt niet alleen repressief op te treden, maar ook belang te hechten aan het informeren van de sector. "Zo werden de voorbije twee jaar onder meer informatievergaderingen gehouden en is de regulator beschikbaar voor vragen, overleg en advies." (JDE)

De afgelopen maanden kreeg Vitaya een waarschuwing voor inbreuken op de bepalingen rond productplaatsing. Ook Njam! kreeg een waarschuwing, voor het niet op passende wijze aanduiden van productplaatsing. De VRT werd dan weer beboet omdat er vorig jaar tijdens het programma "Villa Vanthilt" overmatige promotionele aandacht was voor het merk Bacardi. "Uit de voorbeelden blijkt dat de Vlaamse Regulator voor de Media de afgelopen maanden heeft opgetreden tegen inbreuken op de bepalingen rond productplaatsing", aldus Soulliaert. "In bepaalde gevallen was de regulator van mening dat een waarschuwing volstond, in andere gevallen werden geldboetes opgelegd." De VRM benadrukt dat er continu steekproefsgewijs controles uitgevoerd worden van de uitzendingen op alle Vlaamse televisieomroepen, waarbij wordt nagegaan in welke mate de televisiezenders de mediaregelgeving volgen. Die controles, en de eventuele gevolgen, worden achteraf openbaar gemaakt op de website. De regulator zegt niet alleen repressief op te treden, maar ook belang te hechten aan het informeren van de sector. "Zo werden de voorbije twee jaar onder meer informatievergaderingen gehouden en is de regulator beschikbaar voor vragen, overleg en advies." (JDE)