'Vijf minuten politieke moed.' Meer was er volgens Yves Leterme (CD&V) in 2010 niet nodig om het gerechtelijke arrondissement en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. Uiteindelijk volgden er nog vele crisissen in de Wetstraat voor de splitsing een feit was. En als je naar de pas benoemde procureur des Konings van Halle-Vilvoorde luistert, moet je wel concluderen dat de politieke wereld dat gesplitste parket vervolgens volledig aan zijn lot heeft overgelaten.
...