Het was beter geweest om geen assisenproces te voeren, en meteen de internering uit te spreken, liet strafpleiter Walter Van Steenbrugge - die niet betrokken was bij het proces - onlangs verstaan. Hij houdt, ook na de uitspraak van de jury, voet bij stuk.

Kwaliteitsloze verslaggeving

"Als ik de balans opmaak, stel ik vast dat het aspect van de geestestoestand van Kim De Gelder onderbelicht werd", zegt Walter Van Steenbrugge op Radio 1. "De verslaggeving van de gerechtspsychiaters was kwaliteitsloos. De openbare aanklager heeft ongenuanceerd over De Gelder gesproken. Het is duidelijk dat de dader een geestelijke stoornis heeft, maar wat er precies gespeeld heeft bij De Gelder, is onduidelijk. Vanuit gedragswetenschappelijke hoek zijn we te weinig te weten gekomen. Het vooronderzoek moet beter. We hebben van de wet op internering (uit 2007, nvdr.) de jongste decennia een lege doos gemaakt. Die wet wordt niet uitgevoerd".

Budgettaire beperkingen

Er moet werk gemaakt worden van een betere gerechtspsychiatrie, liet ook de assisenvoorzitter uitschijnen. "We zijn in 2009 al gestart met de bouw van een forensische psychiatrie in Gent en Antwerpen. Maar het duurt lang omdat er budgettaire beperkingen zijn", meent Carina Van Cauter van Open VLD, die oproept aan de begrotingsonderhandelaars om niet te besparen op veiligheid.

Het was beter geweest om geen assisenproces te voeren, en meteen de internering uit te spreken, liet strafpleiter Walter Van Steenbrugge - die niet betrokken was bij het proces - onlangs verstaan. Hij houdt, ook na de uitspraak van de jury, voet bij stuk. Kwaliteitsloze verslaggeving "Als ik de balans opmaak, stel ik vast dat het aspect van de geestestoestand van Kim De Gelder onderbelicht werd", zegt Walter Van Steenbrugge op Radio 1. "De verslaggeving van de gerechtspsychiaters was kwaliteitsloos. De openbare aanklager heeft ongenuanceerd over De Gelder gesproken. Het is duidelijk dat de dader een geestelijke stoornis heeft, maar wat er precies gespeeld heeft bij De Gelder, is onduidelijk. Vanuit gedragswetenschappelijke hoek zijn we te weinig te weten gekomen. Het vooronderzoek moet beter. We hebben van de wet op internering (uit 2007, nvdr.) de jongste decennia een lege doos gemaakt. Die wet wordt niet uitgevoerd". Budgettaire beperkingen Er moet werk gemaakt worden van een betere gerechtspsychiatrie, liet ook de assisenvoorzitter uitschijnen. "We zijn in 2009 al gestart met de bouw van een forensische psychiatrie in Gent en Antwerpen. Maar het duurt lang omdat er budgettaire beperkingen zijn", meent Carina Van Cauter van Open VLD, die oproept aan de begrotingsonderhandelaars om niet te besparen op veiligheid.