In Gent komen tot woensdag topwetenschappers, vakmensen en beleidsmakers uit Europa en Noord-Amerika samen om onderzoeksresultaten, beleidsmaatregelen en goede praktijken uit te wisselen rond het belang van investeren in de ontwikkeling van kleuters uit migranten- en lage-inkomensgezinnen. De Koning Boudewijnstichting is daarbij een belangrijke initiatiefnemer voor het forum dat zes keer zal bijeenkomen. De kroonprinses werd gevraagd omwille van haar ervaringen als logopediste en de affiniteit met het thema via het Prinses Mathildefonds. Volgens de kroonprinses moet er onder andere meer aandacht gegeven worden aan de armoedeproblematiek in de opleidingsprogramma's voor leraars en gezondheidswerkers, die in het kleuteronderwijs terecht komen. "Kwaliteitsvol vroeg onderwijs en zorg leidt tot een betere gezondheid en betere emotionele en verstandelijke ontwikkeling", aldus de kroonprinses. Ze voegde eraan toe dat het ook sociale ongelijkheid kan verminderen en de kansen verhoogt om uit de vicieuze armoedecirkel te geraken. Ook moeten ouders raad kunnen vragen en ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. De kroonprinses werd aan het Marriott Hotel ontvangen door eerste schepen Mathias De Clercq, die haar een ruiker bloemen voor haar verjaardag overhandigde "namens de stad en alle Gentenaars". Ook Marriott Gent had een taart voor haar veertigste verjaardag als verrassing. (NICOLAS MAETERLINCK)

In Gent komen tot woensdag topwetenschappers, vakmensen en beleidsmakers uit Europa en Noord-Amerika samen om onderzoeksresultaten, beleidsmaatregelen en goede praktijken uit te wisselen rond het belang van investeren in de ontwikkeling van kleuters uit migranten- en lage-inkomensgezinnen. De Koning Boudewijnstichting is daarbij een belangrijke initiatiefnemer voor het forum dat zes keer zal bijeenkomen. De kroonprinses werd gevraagd omwille van haar ervaringen als logopediste en de affiniteit met het thema via het Prinses Mathildefonds. Volgens de kroonprinses moet er onder andere meer aandacht gegeven worden aan de armoedeproblematiek in de opleidingsprogramma's voor leraars en gezondheidswerkers, die in het kleuteronderwijs terecht komen. "Kwaliteitsvol vroeg onderwijs en zorg leidt tot een betere gezondheid en betere emotionele en verstandelijke ontwikkeling", aldus de kroonprinses. Ze voegde eraan toe dat het ook sociale ongelijkheid kan verminderen en de kansen verhoogt om uit de vicieuze armoedecirkel te geraken. Ook moeten ouders raad kunnen vragen en ondersteuning krijgen bij de opvoeding van hun kinderen. De kroonprinses werd aan het Marriott Hotel ontvangen door eerste schepen Mathias De Clercq, die haar een ruiker bloemen voor haar verjaardag overhandigde "namens de stad en alle Gentenaars". Ook Marriott Gent had een taart voor haar veertigste verjaardag als verrassing. (NICOLAS MAETERLINCK)