Het Chinese leger heeft geen goeie reputatie. Toch staat prins Laurent in zijn uniform te blinken tussen enkele Chinese hoogwaardigheidsbekleders op een foto die hij zelf op Twitter zette. Het paleis wil niet reageren, Laurent zelf bevestigt dat hij er was, 'op persoonlijke uitnodiging'.

Na eerdere incidenten maakte premier Charles Michel duidelijk dat het gedaan moest zijn. Anders zet Laurent zijn dotatie van 308.000 euro per jaar op het spel. Zondag hield de premier het op 'geen commentaar'.

Kamerlid Hendrik Vuye bereidt wel al een parlementaire vraag voor. 'De koning moet voor elk contact met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders politieke goedkeuring hebben, maar de regels voor prinsen zijn onduidelijk', aldus het Kamerlid. Volgens China-kenner Jonathan Holslag (VUB) is het niet vreemd dat de overtuigde communisten een lid van de koninklijke familie laten meevieren. 'Een hooggeplaatste buitenlander die langskomt, geeft erkenning aan hun regime', zegt Holslag. 'Meestal moeten ze het stellen met vertegenwoordigers van 'probleemlanden' als Pakistan en Kazachstan. Dat ze een Belgische prins strikten, is goed gedaan van de Chinese diplomatie.'

Het Chinese leger heeft geen goeie reputatie. Toch staat prins Laurent in zijn uniform te blinken tussen enkele Chinese hoogwaardigheidsbekleders op een foto die hij zelf op Twitter zette. Het paleis wil niet reageren, Laurent zelf bevestigt dat hij er was, 'op persoonlijke uitnodiging'. Na eerdere incidenten maakte premier Charles Michel duidelijk dat het gedaan moest zijn. Anders zet Laurent zijn dotatie van 308.000 euro per jaar op het spel. Zondag hield de premier het op 'geen commentaar'. Kamerlid Hendrik Vuye bereidt wel al een parlementaire vraag voor. 'De koning moet voor elk contact met buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders politieke goedkeuring hebben, maar de regels voor prinsen zijn onduidelijk', aldus het Kamerlid. Volgens China-kenner Jonathan Holslag (VUB) is het niet vreemd dat de overtuigde communisten een lid van de koninklijke familie laten meevieren. 'Een hooggeplaatste buitenlander die langskomt, geeft erkenning aan hun regime', zegt Holslag. 'Meestal moeten ze het stellen met vertegenwoordigers van 'probleemlanden' als Pakistan en Kazachstan. Dat ze een Belgische prins strikten, is goed gedaan van de Chinese diplomatie.'