'We willen de doos van Pandora niet openen.' Ontelbare keren weerklonk het mantra van de Franstalige liberalen de afgelopen weken. Bevreesd voor een communautair opbod met N-VA, stond eerste minister en MR-voorzitter Charles Michel huiverachtig tegenover het voor herziening vatbaar verklaren van grondwetsartikelen.
...