'We willen de doos van Pandora niet openen.' Ontelbare keren weerklonk het mantra van de Franstalige liberalen de afgelopen weken. Bevreesd voor een communautair opbod met N-VA, stond eerste minister en MR-voorzitter Charles Michel huiverachtig tegenover het voor herziening vatbaar verklaren van grondwetsartikelen.
...

'We willen de doos van Pandora niet openen.' Ontelbare keren weerklonk het mantra van de Franstalige liberalen de afgelopen weken. Bevreesd voor een communautair opbod met N-VA, stond eerste minister en MR-voorzitter Charles Michel huiverachtig tegenover het voor herziening vatbaar verklaren van grondwetsartikelen.De goedkeuring van Michel is nochtans cruciaal. De regering mag dan wel in de minderheid zijn én ontslagnemend, volgens de juridische dienst van de Kamer is ze in haar volste recht om consensus tussen Kamer en Senaat te dwarsbomen.Die weg naar consensus gaat dinsdag een beslissende fase in. Dan zal de Kamercommissie Grondwetsherziening artikel per artikel overwegen om het open te stellen, zodat het volgend parlement de geselecteerde artikelen kan wijzigen. De Senaat staat voor eenzelfde oefening. Op het einde van de rit worden de lijsten van het parlement en regering naast elkaar gelegd. Enkel de grondwetsartikelen die op de drie lijsten staan vermeld, zullen opengesteld worden. Onder meer Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) zag de bui al lang hangen. 'Er zijn drie instanties die "ja" moeten zeggen . Zelfs al heeft de regering geen meerderheid, ze moet het op eigen kracht doen. En dat wil ze niet', klonk het vorige maand. Bracke vergeleek de situatie zelfs met een 'blok beton'.Maar nu lijken er toch barsten in dat blok te verschijnen. Maandag bleek dat MR inderdaad bereid is om 7bis open te stellen. Dat artikel werd op het einde van vorige legislatuur al opengesteld en was plots volop het voorwerp van discussie geworden omdat klimaatactivisten een wijziging wilden om de klimaatwet grondwettelijk te kunnen verankeren.Die wijziging sneuvelde in de plenaire vergadering - een noodzakelijke tweederdemeerderheid was er niet door de tegenkanting van N-VA, CD&V en Open VLD. Maar alles wijst erop dat het volgende parlement opnieuw de kans krijgt om het te wijzigen. En niet alleen 7bis. In totaal zou Michel bereid om meerdere passages open te stellen. Dat zegt Open VLD-Kamerlid Luk Van Biesen in een gesprek met Knack. 'Het gaat om een tien à twintigtal artikelen', zegt hij.De geselecteerde passages zouden evenwel in de lijn liggen met het voornemen van MR om geen communautair getinte artikelen bloot te leggen, zoals artikel 195, de zogenaamde 'sleutel' die bepaalt hoe de Grondwet kan worden aangepast.CD&V ontkent het nieuws niet. Bronnen vermoeden dat de door Michel toegestane artikelen grotendeels overeenkomen met de lijsten die in 2010 en 2014werden opgesteld. Dat zijn dan artikelen die draaien rond de fundamentele rechten en justitie. De regeringspartners spreken evenwel van een 'nieuwe bocht' van MR, nadat diezelfde partij op maandag vriend en vijand verbaasde in de commissie Volksgezondheid (zie onderaan). Deze bocht komt de Vlaamse regeringspartijen echter goed uit, omdat zij zelf hun gewenste artikelen hebben overgemaakt. En die artikelen zijn niet communautair getint - toch niet in dezelfde mate als de wensen van N-VA en Vlaams Belang om álle artikelen te willen openstellen.Premier Michel was niet bereikbaar voor commentaar.