"Het feit dat Defensie deze scheefgegroeide situatie wenst recht te trekken door rekruteringspremies van 40.000 euro toe te kennen aan kandidaten en een functietoelage tot 6.000 euro per jaar aan deze die in dienst zijn, is meer dan onredelijk", reageert Erwin De Staelen, voorzitter van VSOA-Defensie. Hij wijst er ook op dat er voor heel wat andere functies, zoals bij het technisch personeel, ook grote tekorten bestaan. Maar de mensen in die "kritische functies" krijgen volgens de vakbondsman geen compensaties. "Integendeel deze mensen worden belet om een loopbaanonderbreking te genieten en werden uitgesloten van het VOP-systeem (Vrijwillige Opschorting van Prestaties, een soort van brugpensioen; nvdr)." VSOA-Defensie verwijst ten slotte nog naar het plan-De Crem, waarbij 23 kazernes werden gesloten en 16.000 personeelsleden werden geherlokaliseerd, "zonder op een afdoende manier gecompenseerd te worden". Volgens De Morgen wordt het wetsontwerp vandaag op het onderhandelingscomité onder leiding van het kabinet Defensie besproken. (DLA)

"Het feit dat Defensie deze scheefgegroeide situatie wenst recht te trekken door rekruteringspremies van 40.000 euro toe te kennen aan kandidaten en een functietoelage tot 6.000 euro per jaar aan deze die in dienst zijn, is meer dan onredelijk", reageert Erwin De Staelen, voorzitter van VSOA-Defensie. Hij wijst er ook op dat er voor heel wat andere functies, zoals bij het technisch personeel, ook grote tekorten bestaan. Maar de mensen in die "kritische functies" krijgen volgens de vakbondsman geen compensaties. "Integendeel deze mensen worden belet om een loopbaanonderbreking te genieten en werden uitgesloten van het VOP-systeem (Vrijwillige Opschorting van Prestaties, een soort van brugpensioen; nvdr)." VSOA-Defensie verwijst ten slotte nog naar het plan-De Crem, waarbij 23 kazernes werden gesloten en 16.000 personeelsleden werden geherlokaliseerd, "zonder op een afdoende manier gecompenseerd te worden". Volgens De Morgen wordt het wetsontwerp vandaag op het onderhandelingscomité onder leiding van het kabinet Defensie besproken. (DLA)