Preformateur Elio Di Rupo (PS) heeft dinsdag bij de koning tussentijds verslag uitgebracht over zijn opdracht. Nadien liet hij weten dat hij wil werken aan twee luiken: de installatie van een legislatuurregering enerzijds en een institutioneel luik waarvoor een tweederdemeerderheid is vereist anderzijds.

Di Rupo werd dinsdagnamiddag in audiëntie ontvangen op het paleis van Laken, waar hij een tweetal uur praatte met de vorst. Na afloop liet het paleis weten dat Di Rupo een interimverslag heeft uitgebracht over de evolutie van zijn opdracht.

De PS-voorzitter werd op 8 juli door de vorst belast met een preformatie-opdracht. Hij ging op 12 juli van start.

Twee luiken

Na afloop van zijn audiëntie deelde Di Rupo mee dat hij een dubbele stap zal zetten.

Er zal parallel gepraat worden over enerzijds een institutioneel luik waarvoor een tweederdemeerderheid vereist is en anderzijds de installatie van een legislatuurregering (die haar volledige termijn van vier jaar uitdoet) met een belangrijke sociaal-economische opdracht die geen bijzondere meerderheid behoeft.

Een en ander impliceert dat de regering in de Kamer niet over een tweederdemeerderheid zal beschikken.

Tegen 2015 25 miljard besparen

De federale regering kan volgens Di Rupo worden gevormd als er genoeg vooruitgang is geboekt op het vlak van de staatshervorming en Brussel-Halle-Vilvoorde in het bijzonder.

Volgens Di Rupo staat de toekomstige regering voor een dubbele uitdaging. Enerzijds gaat het om het sociaal-economische en het budgettaire, met de noodzaak om tegen 2015 25 miljard aan besparingen te vinden. Anderzijds om een grondige staatshervorming.

Preformateur Elio Di Rupo (PS) heeft dinsdag bij de koning tussentijds verslag uitgebracht over zijn opdracht. Nadien liet hij weten dat hij wil werken aan twee luiken: de installatie van een legislatuurregering enerzijds en een institutioneel luik waarvoor een tweederdemeerderheid is vereist anderzijds. Di Rupo werd dinsdagnamiddag in audiëntie ontvangen op het paleis van Laken, waar hij een tweetal uur praatte met de vorst. Na afloop liet het paleis weten dat Di Rupo een interimverslag heeft uitgebracht over de evolutie van zijn opdracht. De PS-voorzitter werd op 8 juli door de vorst belast met een preformatie-opdracht. Hij ging op 12 juli van start. Twee luiken Na afloop van zijn audiëntie deelde Di Rupo mee dat hij een dubbele stap zal zetten. Er zal parallel gepraat worden over enerzijds een institutioneel luik waarvoor een tweederdemeerderheid vereist is en anderzijds de installatie van een legislatuurregering (die haar volledige termijn van vier jaar uitdoet) met een belangrijke sociaal-economische opdracht die geen bijzondere meerderheid behoeft. Een en ander impliceert dat de regering in de Kamer niet over een tweederdemeerderheid zal beschikken.Tegen 2015 25 miljard besparenDe federale regering kan volgens Di Rupo worden gevormd als er genoeg vooruitgang is geboekt op het vlak van de staatshervorming en Brussel-Halle-Vilvoorde in het bijzonder.Volgens Di Rupo staat de toekomstige regering voor een dubbele uitdaging. Enerzijds gaat het om het sociaal-economische en het budgettaire, met de noodzaak om tegen 2015 25 miljard aan besparingen te vinden. Anderzijds om een grondige staatshervorming.