Enkel Vlaams Belang stemde tegen, de PVDA onthield zich.

Nood

De noodbegroting is nodig omdat de ontwerpbegroting die de regering-Michel indiende niet gestemd raakte.

Zonder de Financiewet zou de overheid na nieuwjaar geen belastingen kunnen heffen of uitgaven kunnen doen. Zo zou ze de lonen van het overheidspersoneel niet meer kunnen betalen of geen facturen meer kunnen vereffenen.

De Kamer geeft de regering nu voorlopige kredieten voor drie maanden. Die kredieten zijn berekend op basis van de laatste begroting die door het parlement werd goedgekeurd, de begroting van dit jaar dus. Daarvan wordt drie twaalfden - voor drie maanden dus - genomen, vandaar ook de benaming 'voorlopige twaalfden'.

Hogere klimaatambities

Nog donderdag keurde de Kamer een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen goed die de Belgische klimaatambities naar boven herziet. SP.A, PS, Open VLD, MR, CD&V, CDH, DéFI en PVDA steunden de tekst. N-VA en Vlaams Belang onthielden zich. Vuye&Wouters en PP stemden tegen.

De resolutie vraagt dat België zich aansluit bij de groep landen die ervoor pleiten om de doelstellingen rond het terugdringen van broeikasgassen tegen 2030 naar boven te herzien. Ons land zou ervoor moeten ijveren dat Europa de uitstoot tegen 2030 laat dalen tot 55 procent van de uitstoot in 1990. Tegen 2050 zou die uitstoot 95 procent lager moeten liggen dan in 1990. De resolutie vraagt dat het Nationale Energie- en Klimaatplan wordt aangepast met maatregelen die toelaten om die doelstellingen te halen

Enkel Vlaams Belang stemde tegen, de PVDA onthield zich.De noodbegroting is nodig omdat de ontwerpbegroting die de regering-Michel indiende niet gestemd raakte. Zonder de Financiewet zou de overheid na nieuwjaar geen belastingen kunnen heffen of uitgaven kunnen doen. Zo zou ze de lonen van het overheidspersoneel niet meer kunnen betalen of geen facturen meer kunnen vereffenen. De Kamer geeft de regering nu voorlopige kredieten voor drie maanden. Die kredieten zijn berekend op basis van de laatste begroting die door het parlement werd goedgekeurd, de begroting van dit jaar dus. Daarvan wordt drie twaalfden - voor drie maanden dus - genomen, vandaar ook de benaming 'voorlopige twaalfden'. Nog donderdag keurde de Kamer een voorstel van resolutie van Ecolo-Groen goed die de Belgische klimaatambities naar boven herziet. SP.A, PS, Open VLD, MR, CD&V, CDH, DéFI en PVDA steunden de tekst. N-VA en Vlaams Belang onthielden zich. Vuye&Wouters en PP stemden tegen. De resolutie vraagt dat België zich aansluit bij de groep landen die ervoor pleiten om de doelstellingen rond het terugdringen van broeikasgassen tegen 2030 naar boven te herzien. Ons land zou ervoor moeten ijveren dat Europa de uitstoot tegen 2030 laat dalen tot 55 procent van de uitstoot in 1990. Tegen 2050 zou die uitstoot 95 procent lager moeten liggen dan in 1990. De resolutie vraagt dat het Nationale Energie- en Klimaatplan wordt aangepast met maatregelen die toelaten om die doelstellingen te halen