'De politieke benoemingen hebben in dit land zulk een burgerrecht verworven, dat het hoogst eigenaardig voorkomt hiertegen nog te willen protesteren', schreef de Leuvense professor Luc Huyse in 1975 in De Nieuwe Maand, het tijdschrift voor politieke vernieuwing. Vandaag tieren zulke benoemingen nog altijd welig, ook al roepen partijvoorzitters graag: 'Er moet een einde aan komen!' Zeker nadat een zoveelste schandaal rond gegraai aan het licht is gekomen.
...