'Politiek cynisme wordt naar een hoger niveau gebracht door PS en Ecolo.' Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) windt er geen doekjes om. Het dreigement van de PS en naar verluidt ook Ecolo om de regering te verlaten, kan op weinig sympathie rekenen bij de christendemocraten.
...

'Politiek cynisme wordt naar een hoger niveau gebracht door PS en Ecolo.' Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) windt er geen doekjes om. Het dreigement van de PS en naar verluidt ook Ecolo om de regering te verlaten, kan op weinig sympathie rekenen bij de christendemocraten.De CD&V, mathematisch overbodig in de federale meerderheid, werd totaal verrast door de taal van PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. 'Ik dacht eerst dat het een slip of the tongue was, maar het bleek menens. Ik snap het echt niet', zegt een topper.Dat de partijvoorzitters van PS, Ecolo en Groen zondag het dossier uit handen van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi wilden nemen, dat was al gewaagd. Maar er werd meteen gesust: zolang enkel de partijvoorzitters communiceren, blijft de druk buiten de regering. Dat veranderde na het PS-partijbureau op maandagochtend en de uitspraak van Dermagne. Een aartsmoeilijke kwestie als die van de hongerstakende sans-papiers in de Brusselse Begijnhofkerk, de VUB en de ULB legt zo een hypotheek op de federale regering. Laat één van de 450 sans-papiers het leven, dan is het gedaan met Vivaldi.De tegenreactie oogt daarom eensgezind. 'Sammy Mahdi levert enorme inspanningen met het oog op duurzame oplossingen binnen de wet', tweet CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem. De sans-papiers verdienen geen 'tijdelijke of valste hoop', schrijft hij. Een duidelijke verwijzing naar de linkse regeringspartners. Voorzitter Joachim Coens sluit zelfs gedwongen medische opname niet uit: 'Op korte termijn telt maar één ding: doden vermijden.' De Brusselse CD&V-fractie voegt de daad bij het woord en vraagt Brussels burgemeester Philippe Close (PS) die operatie te organiseren. 'In een dossier als dit dreig je niet met een regeringscrisis', zegt federaal CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. 'De staatssecretaris vertolkt het partijstandpunt en voert het regeerakkoord uit. Onze steun voor hem is als beton versterkt met ijzers.'Hetzelfde geluid bij Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy: 'De CD&V staat als één blok achter Mahdi.' Vlaams viceminister-president Hilde Crevits liet gisteren nog weten dat hij 'zijn verantwoordelijkheid neemt in een ontzettend moeilijk dossier'.Valse noot voor de CD&V is de christelijke vakbond ACV, die zich actief aan de zijde van de actievoerders schaart. De banden tussen partij en vakbeweging zijn al een tijdje minder innig, maar als signaal kan dat tellen.Meteen na het forse statement van Dermagne liet Mahdi weten een speciaal gezant af te sturen op de sans-papiers. Dirk Van den Bulck, commissaris-generaal van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, moet dienen als een soort brugfiguur tussen de hongerstakers en de bestaande procedures. Verherstraeten verdedigt die beslissing: 'In het verleden zijn er ook altijd praktische oplossingen gevonden, zonder die te collectiviseren. Wij zijn voor individuele dossierafhandeling. Escalerende communicatie zal niet helpen.'De vraag is of de beslissing van Mahdi de situatie kan deblokkeren. De aanstelling van de speciaal gezant is in grote mate een voortzetting van het huidige beleid. Zo stampte de CD&V'er een 'neutrale zone' uit de grond die de sans-papiers casus per casus moet begeleiden. De interesse bleef beperkt.De donkere wolk boven Vivaldi is nooit dreigender geweest dan vandaag. Een opstootje rond het loonoverleg en de eis om de loonwet te herbekijken, zette al externe druk op de regeringsploeg rond premier Alexander De Croo (Open VLD). Bovendien komt de coalitie net uit de woelige kwestie rond ex-regeringscommissaris Ihsane Haouach, vooral gevoed door MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Dat uitgerekend Bouchez vandaag vraagt dat iedereen 'het hoofd koel houdt' mag een teken aan de wand genoemd worden. Kan deze constellatie wel verder? Het dossier van de hongerstakers zal niet snel van de agenda verdwijnen. Een rusteloze zomer dreigt. En dan moeten de grote inhoudelijke dossiers nog volgen na de vakantie: de begroting, de pensioenen, de kernuitstap, ... 'Een regering zonder incidenten bestaat niet', sust Verherstraeten. Hij plaatst de démarche van maandag deels in partijpolitieke context. 'Zeker in het zuiden van het land is de wederzijdse concurrentie groot en is er de druk van de PTB.'Daarnaast blijft Mahdi de steun genieten van Open VLD en MR. Ook Vooruit valt de staatssecretaris niet af, wel integendeel.Maar volgens sommigen is er meer aan de hand. Een CD&V-mandataris zegt dat de eenheid binnen Vivaldi zoek is, de regeringscrisis ís er al. Er wordt gevreesd voor een politiek compromis waarvoor de CD&V een grote prijs zal betalen. Dat helpt de partij ook niet verder. Volgens een bron heeft de onervaren Mahdi een kans gemist om snel in dialoog te gaan met de actievoerders en, vooral, met de coalitiepartners. 'De brokken komen sowieso bij ons terecht.'