Van zodra dat kan, zou ook voor runderen elektronarcose worden ingevoerd. Daarvoor ligt echter nog geen datum vast. Momenteel licht bemiddelaar Piet Vanthemsche zijn rapport toe in de betrokken commissie van het Vlaams Parlement. (Belga)

Van zodra dat kan, zou ook voor runderen elektronarcose worden ingevoerd. Daarvoor ligt echter nog geen datum vast. Momenteel licht bemiddelaar Piet Vanthemsche zijn rapport toe in de betrokken commissie van het Vlaams Parlement. (Belga)