Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft woensdagnamiddag de politietop en de vakbonden ontvangen naar aanleiding van het geweld tegen de politie, afgelopen weekend. De minister deed enkele concrete beloften op korte termijn, zoals werk maken van nultolerantie en de job aantrekkelijker maken om extra agenten aan te werven. De vakbonden reageren voorzichtig positief.

'Ik heb zelf dit overleg gevraagd naar aanleiding van de incidenten van agressie tegen de politie', zegt minister Verlinden. 'Dit moet stoppen.'

Vorige week kondigde de minister al aan aan jaarlijks 1.600 nieuwe politieagenten te willen aanwerven. 'We zullen hen ook voorzien van de nodige middelen, zoals bijvoorbeeld bodycams om te filmen zodra de agressie zich voordoet', klinkt het. 'Daarnaast zijn er nog enkele andere elementen besproken om de aantrekkelijkheid van de job te vergroten. Dat gaat onder meer over de evaluatie van het sectoraal akkoord voor het einde van het jaar.'

Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon had al beloofd jaarlijks 1.600 agenten aan te werven. 'Het extra budget voor de politie (tot 2024 voorziet de regering in een extra enveloppe van 50, 70, 90 en 100 miljoen euro per jaar, red.) zal dat mogelijk maken.'

Nultolerantie voor politiegeweld

Iedereen is het erover eens dat er een nultolerantie moet zijn voor politiegeweld, weet Verlinden. 'Dat ook strafrechtelijk waarmaken, is natuurlijk een bevoegdheid van de minister van Justitie. Hij overlegt met de procureurs-generaal om dat in de praktijk te brengen.'

De minister zal ook blijven overleggen met de vakbonden. 'Zij zijn de stem van heel wat politiemensen en ik zal hen blijven betrekken, ook in de officiële onderhandelingscomités.'

Vincent Houssin, ondervoorzitter van politievakbond VSOA, reageert gematigd positief na het overleg. 'We hebben een aantal plooien kunnen gladstrijken met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie na het laatste onderhandelingscomité. Er wordt bij Justitie werk gemaakt van een echte nultolerantie en voor de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte wordt het koninklijk besluit aangepast. Zoals gepland stond in 2020, zal er nog voor het einde van het jaar gepraat worden over de loonschalen. Dat is een zeer belangrijk signaal voor het personeel.'

De omzendbrief voor dienstvrijstelling bij de sluiting van scholen of kinderopvang zal ook integraal worden toegepast voor de politie, hoewel dat op het onderhandelingscomité nog van tafel werd geveegd, zegt Houssin nog.

Wat de aanwervingen betreft, hamert Houssin op het feit dat het moet gaan om inspecteurs. 'We hopen dat de middelen voor de rekrutering, opleiding en de lonen effectief op tafel komen.'

Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, is tevreden dat er enkele beloftes zijn gedaan op de korte termijn. 'Onder meer de toekenning van de premie voor woon-werkverkeer. Daar zal de minister effectief werk van maken samen met de staatssecretaris voor Begroting (Eva De Bleeker (Open Vld), red.).'

Op 25 november volgt een nieuw onderhandelingscomité, waar de dossiers worden opgevolgd.

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft woensdagnamiddag de politietop en de vakbonden ontvangen naar aanleiding van het geweld tegen de politie, afgelopen weekend. De minister deed enkele concrete beloften op korte termijn, zoals werk maken van nultolerantie en de job aantrekkelijker maken om extra agenten aan te werven. De vakbonden reageren voorzichtig positief.'Ik heb zelf dit overleg gevraagd naar aanleiding van de incidenten van agressie tegen de politie', zegt minister Verlinden. 'Dit moet stoppen.' Vorige week kondigde de minister al aan aan jaarlijks 1.600 nieuwe politieagenten te willen aanwerven. 'We zullen hen ook voorzien van de nodige middelen, zoals bijvoorbeeld bodycams om te filmen zodra de agressie zich voordoet', klinkt het. 'Daarnaast zijn er nog enkele andere elementen besproken om de aantrekkelijkheid van de job te vergroten. Dat gaat onder meer over de evaluatie van het sectoraal akkoord voor het einde van het jaar.' Ook oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon had al beloofd jaarlijks 1.600 agenten aan te werven. 'Het extra budget voor de politie (tot 2024 voorziet de regering in een extra enveloppe van 50, 70, 90 en 100 miljoen euro per jaar, red.) zal dat mogelijk maken.' Iedereen is het erover eens dat er een nultolerantie moet zijn voor politiegeweld, weet Verlinden. 'Dat ook strafrechtelijk waarmaken, is natuurlijk een bevoegdheid van de minister van Justitie. Hij overlegt met de procureurs-generaal om dat in de praktijk te brengen.' De minister zal ook blijven overleggen met de vakbonden. 'Zij zijn de stem van heel wat politiemensen en ik zal hen blijven betrekken, ook in de officiële onderhandelingscomités.' Vincent Houssin, ondervoorzitter van politievakbond VSOA, reageert gematigd positief na het overleg. 'We hebben een aantal plooien kunnen gladstrijken met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie na het laatste onderhandelingscomité. Er wordt bij Justitie werk gemaakt van een echte nultolerantie en voor de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte wordt het koninklijk besluit aangepast. Zoals gepland stond in 2020, zal er nog voor het einde van het jaar gepraat worden over de loonschalen. Dat is een zeer belangrijk signaal voor het personeel.' De omzendbrief voor dienstvrijstelling bij de sluiting van scholen of kinderopvang zal ook integraal worden toegepast voor de politie, hoewel dat op het onderhandelingscomité nog van tafel werd geveegd, zegt Houssin nog. Wat de aanwervingen betreft, hamert Houssin op het feit dat het moet gaan om inspecteurs. 'We hopen dat de middelen voor de rekrutering, opleiding en de lonen effectief op tafel komen.' Joery Dehaes, secretaris van ACV Politie, is tevreden dat er enkele beloftes zijn gedaan op de korte termijn. 'Onder meer de toekenning van de premie voor woon-werkverkeer. Daar zal de minister effectief werk van maken samen met de staatssecretaris voor Begroting (Eva De Bleeker (Open Vld), red.).' Op 25 november volgt een nieuw onderhandelingscomité, waar de dossiers worden opgevolgd.