De kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure maken de brief op hun website publiek.

"Geen woord van ondersteuning of aanmoediging voor uw gevallen manschappen", zo schrijven de politiemensen, "niet de minste bedanking voor het gedane werk en de getoonde moed, geen medeleven met het honderdtal gekwetsten. Onverschilligheid volstond u niet, u ging zover misprijzen te tonen voor ons, door publiek te laten weten dat degenen die zich niet in uw aanpak kunnen vinden, op zoek mogen naar een andere politiezone."

'Kwaadheid'

"Op de verrassing en het onbegrip volgden kwaadheid. Kwaadheid van mannen en vrouwen die ondanks de vele bewijzen van uw vijandigheid tegenover ons, steeds discreet zijn gebleven, en ons werk zo goed mogelijk hebben uitgevoerd."

De briefschrijvers hekelen ook dat de burgemeester zich in de betoging bevond en niet aan het commando van de politie. "U heeft een goede politie, mijnheer Mayeur, en die politie vraagt niet beter dan samen met u vooruit te gaan. Misschien is vandaag het moment gekomen om uw vooroordelen aan de kant te schuiven, een stap in onze richting te zetten, en te bekijken hoe we in de toekomst in het belang van Brussel kunnen samenwerken".

(Belga/RR)

De kranten La Libre Belgique en La Dernière Heure maken de brief op hun website publiek."Geen woord van ondersteuning of aanmoediging voor uw gevallen manschappen", zo schrijven de politiemensen, "niet de minste bedanking voor het gedane werk en de getoonde moed, geen medeleven met het honderdtal gekwetsten. Onverschilligheid volstond u niet, u ging zover misprijzen te tonen voor ons, door publiek te laten weten dat degenen die zich niet in uw aanpak kunnen vinden, op zoek mogen naar een andere politiezone.""Op de verrassing en het onbegrip volgden kwaadheid. Kwaadheid van mannen en vrouwen die ondanks de vele bewijzen van uw vijandigheid tegenover ons, steeds discreet zijn gebleven, en ons werk zo goed mogelijk hebben uitgevoerd."De briefschrijvers hekelen ook dat de burgemeester zich in de betoging bevond en niet aan het commando van de politie. "U heeft een goede politie, mijnheer Mayeur, en die politie vraagt niet beter dan samen met u vooruit te gaan. Misschien is vandaag het moment gekomen om uw vooroordelen aan de kant te schuiven, een stap in onze richting te zetten, en te bekijken hoe we in de toekomst in het belang van Brussel kunnen samenwerken".(Belga/RR)