Lijnen reageert daarmee op een noodkreet van Tele-Onthaal. Vele bellers klagen daar dat de politie niet snel genoeg reageert op klachten over partnergeweld en dat ze te weinig doortastend optreedt. De voorbije maand vonden ook verschillende gezinsdrama's met vuurwapens plaats. Met haar voorstel om "zonder veel administratieve poespas" de vuurwapens van een dader af te kunnen nemen, herneemt Lijnen een maatregel die in 2004 al naar voor geschoven werd door het comité P, maar zonder gevolg bleef. "Partnergeweld verloopt cyclisch, waarbij de daden van geweld steeds erger worden, tot het te laat is om nog tussen te komen als ordehandhaver", schetst Lijnen de achtergrond van haar voorstel. Om het partnergeweld terug te dringen, heeft de senator een rist voorstellen uitgewerkt. Naast het kunnen afpakken van alle vuurwapens, wil ze dat de ordehandhavers een doorgedreven opleiding krijgen "opdat ook zij de noodzaak van een snelle reactie inzien". Ook moet het parket de pv's sneller verwerken en opvolgen. Verder wil Nele Lijnen dat slachtoffers van partnergeweld een aangifte in kunnen dienen via Police On Web. "Dit is immers laagdrempelig." Omdat veel slachtoffers inkomensafhankelijk zijn van de dader, pleit ze tevens voor een pro-Deoadvocaat. Tot slot moeten de huisartsen de wettelijke mogelijkheid hebben om bij flagrante gevallen van mishandeling naar het gerecht te stappen. (KAV)

Lijnen reageert daarmee op een noodkreet van Tele-Onthaal. Vele bellers klagen daar dat de politie niet snel genoeg reageert op klachten over partnergeweld en dat ze te weinig doortastend optreedt. De voorbije maand vonden ook verschillende gezinsdrama's met vuurwapens plaats. Met haar voorstel om "zonder veel administratieve poespas" de vuurwapens van een dader af te kunnen nemen, herneemt Lijnen een maatregel die in 2004 al naar voor geschoven werd door het comité P, maar zonder gevolg bleef. "Partnergeweld verloopt cyclisch, waarbij de daden van geweld steeds erger worden, tot het te laat is om nog tussen te komen als ordehandhaver", schetst Lijnen de achtergrond van haar voorstel. Om het partnergeweld terug te dringen, heeft de senator een rist voorstellen uitgewerkt. Naast het kunnen afpakken van alle vuurwapens, wil ze dat de ordehandhavers een doorgedreven opleiding krijgen "opdat ook zij de noodzaak van een snelle reactie inzien". Ook moet het parket de pv's sneller verwerken en opvolgen. Verder wil Nele Lijnen dat slachtoffers van partnergeweld een aangifte in kunnen dienen via Police On Web. "Dit is immers laagdrempelig." Omdat veel slachtoffers inkomensafhankelijk zijn van de dader, pleit ze tevens voor een pro-Deoadvocaat. Tot slot moeten de huisartsen de wettelijke mogelijkheid hebben om bij flagrante gevallen van mishandeling naar het gerecht te stappen. (KAV)