'We werken in een groot gebied en in de Antwerpse haven worden we natuurlijk geconfronteerd met belangrijke drugstrafieken waar veel geld mee gepaard gaat.'
...

'We werken in een groot gebied en in de Antwerpse haven worden we natuurlijk geconfronteerd met belangrijke drugstrafieken waar veel geld mee gepaard gaat.' Peter Clement stelt vast dat het totaal 'geplukte' misdaadgeld de voorbije jaren vrij stabiel schommelt rond tien miljoen euro. 'Het is slechts een fractie van de miljarden die omgaan in het criminele circuit, en zeker in het drugsmilieu. Maar elke euro die wij afpakken doet hen pijn, want die gasten zijn zeer materialistisch ingesteld.' Het team telt acht personeelsleden, zonder financiële specialisatie. Peter Clement beseft dat het beter kan, 'maar de gerechtelijke politie als geheel heeft een onderbezetting van dertig procent. We roeien met de riemen die we hebben.' Het team is opgedeeld in twee ploegen: de ene sectie houdt zich bezig met de drugshandel en de andere met de strijd tegen mensenhandel en georganiseerde goederendiefstallen. Op een bord in het kantoor van Peter Clement staan de codenamen van meer dan twintig lopende dossiers: Girls, Rubens, Deco, Berry ... 'In het begin was er enige terughoudendheid bij onze collega's van de lokale politie. Sommigen beschouwden ons als buitenstaanders die zich kwamen bemoeien met hun dossiers. Maar die mentaliteit is omgeslagen, nu ze merken dat we geregeld succes boeken. De collega's van het plukteam die zich bezighouden met de drugshandel hebben zo een voet in huis gekregen bij de drugsafdeling en wonen hun briefings bij en nemen zelfs actief deel aan huiszoekingen en verhoren.' Als het plukteam betrokken wordt bij een dossier mag het, na de toestemming van een magistraat, de geldstromen van de verdachten in kaart brengen. Het team kan daarbij huiszoekingen doen en telefoons afluisteren. 'Wij krijgen toegang tot hun bankrekeningen als we die kennen. We kunnen informatie opvragen bij bij verzekeringsmaatschappijen, beursmakelaars, het kadaster, en in sommige gevallen ook bij de Administratie van de Belastingen.' Een van de grootste successen van het Antwerpse plukteam was een recente drugszaak. 'We kregen een tip dat een drugsbende twee verdachte containers naar Antwerpen zou versturen: eentje gevuld met fruit en eentje met een valse bodem waaronder 500 kilogram cocaïne zat verstopt. In de haven werden die containers eruit gepikt en onder de scanner gestuurd. We hebben die lading gevolgd tot in een verlaten loods in Antwerpen, waar even later twee handlangers de drugs kwamen ophalen. Plots hoorden we een van hen aan de telefoon zeggen: 'Mijn vriendin is niet zwanger', codetaal voor: 'Geen drugs gevonden in de container.' De loods werd dagenlang geobserveerd. Het was een komen en gaan van bendeleden, er was paniek in de organisatie. Er vloog zelfs een leider van een drugskartel uit Zuid-Amerika over om te bewijzen dat hij de cocaïne wel degelijk verstuurd had. 'Op die manier konden wij de hele bende in kaart brengen, terwijl ons plukteam hun bankrekeningen traceerde. Wij raamden hun misdaadgeld op minstens 154 miljoen euro. Dat konden we afleiden uit afgeluisterde telefoongesprekken, toen we een van de leiders hoorde zeggen dat het om het tiende coketransport ging.' 'Om u een idee te geven van de enorme geldsommen die omgaan in dat milieu: bij een van hun handlangers, een havenarbeider, werd 1,2 miljoen euro cash in beslag genomen. Het geld lag overal in het huis verborgen. In vele drugszaken zien we dat er medewerking is van de kade.' Het plukteam nam ook enkele huizen en appartementen in beslag die de bende in Spanje en Marokko cash had gekocht. 'Onze Marokkaanse collega's werkten daarbij goed mee. Dat is helaas niet altijd het geval. Met Turkije bijvoorbeeld verloopt de samenwerking veel stroever.' De leden van de drugsbende werden veroordeeld tot zware celstraffen en de betaling van iets meer dan zestien miljoen euro elk. Slechts een gedeelte kon daarvan worden gerecupereerd. 'De overheid zou meer moeten investeren in de zogenaamde SUO- of strafuitvoeringsonderzoeken', stelt Clement. 'Als iemand veroordeeld wordt tot een grote geldboete en de verbeurdverklaring ontoereikend is, blijft er jarenlang een saldo openstaan. Het is dan aan de Ontvanger van Penale Boetes om dat bedrag te vorderen. Maar die beschikt over onvoldoende middelen en mensen om dat te doen. De nieuwe SUO-wet laat sinds kort een uitgebreid gamma aan opsporingsmethodes toe zoals huiszoekingen en telefoonafluistering. Zelfs indien kan worden aangetoond dat via derden te kwader trouw constructies worden opgezet om eigendommen of geld te beschermen tegen inbeslagname, kan worden opgetreden. Maar ik stel vast dat die middelen veel te weinig gebruikt worden, wegens personeelsgebrek, maar ook omdat zulke onderzoeken erg tijdrovend zijn.'