Zestien jaar geleden stelde Vlaanderen voor het eerst een lijst op met zwarte kruispunten: de locaties waar in die tijd de meeste verkeersslachtoffers vielen en die dus dringend aangepakt moesten worden. Vandaag staan 22 van die punten nog altijd op de agenda van het Agentschap Wegen en Verkeer, bleek eerder al.

Maar nu blijkt dat nog eens negentien punten de afgelopen jaren van de lijst werden geschrapt zonder ook maar enige aanpassing. Vier van die negentien locaties behoren nog altijd tot de gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen. Geldgebrek blijkt een van de redenen om niets te doen.

'Als investeringen in verkeersveiligheid vanwege geldgebrek geschrapt worden, concludeer ik dat veiligheid niet dé topprioriteit is in het investeringsbeleid', zegt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement.

Het Agentschap Wegen en Verkeer laat ook weten dat het "liefst lokaal gedragen oplossingen wil uitwerken". 'Soms botsen wij op doelstellingen of intenties van lokale besturen', zegt woordvoerder Veva Daniëls.

Zestien jaar geleden stelde Vlaanderen voor het eerst een lijst op met zwarte kruispunten: de locaties waar in die tijd de meeste verkeersslachtoffers vielen en die dus dringend aangepakt moesten worden. Vandaag staan 22 van die punten nog altijd op de agenda van het Agentschap Wegen en Verkeer, bleek eerder al. Maar nu blijkt dat nog eens negentien punten de afgelopen jaren van de lijst werden geschrapt zonder ook maar enige aanpassing. Vier van die negentien locaties behoren nog altijd tot de gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen. Geldgebrek blijkt een van de redenen om niets te doen. 'Als investeringen in verkeersveiligheid vanwege geldgebrek geschrapt worden, concludeer ik dat veiligheid niet dé topprioriteit is in het investeringsbeleid', zegt Joris Vandenbroucke, sp.a-fractieleider in het Vlaams Parlement. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat ook weten dat het "liefst lokaal gedragen oplossingen wil uitwerken". 'Soms botsen wij op doelstellingen of intenties van lokale besturen', zegt woordvoerder Veva Daniëls.