Sinds 1 januari 2019 kunnen pleegouders die werknemer of zelfstandige zijn en die voor minstens zes maanden een minderjarig kind continu opvangen in hun gezin, een beroep doen op pleegouderverlof. Zo kunnen ze zes weken verlof opnemen om het kind en het pleeggezin tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De Vlaamse regering wil dezelfde regeling ook voor het onderwijzend personeel invoeren. De federale overheid heeft zich echter nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. De koninklijke besluiten om de uitbetaling van het verlof voor werknemers en zelfstandigen te regelen, zijn nog niet goedgekeurd. Zolang de vergoeding niet rond is, blijft het nog een lege doos. De rechtsonzekerheid moet weggewerkt worden, luidt het. Vlaanderen telde volgens de organisatie in 2017 meer dan 5.000 pleeggezinnen en meer dan 7.500 pleegzorgsituaties. (Belga)

Sinds 1 januari 2019 kunnen pleegouders die werknemer of zelfstandige zijn en die voor minstens zes maanden een minderjarig kind continu opvangen in hun gezin, een beroep doen op pleegouderverlof. Zo kunnen ze zes weken verlof opnemen om het kind en het pleeggezin tijd te geven zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De Vlaamse regering wil dezelfde regeling ook voor het onderwijzend personeel invoeren. De federale overheid heeft zich echter nog niet aangepast aan de nieuwe situatie. De koninklijke besluiten om de uitbetaling van het verlof voor werknemers en zelfstandigen te regelen, zijn nog niet goedgekeurd. Zolang de vergoeding niet rond is, blijft het nog een lege doos. De rechtsonzekerheid moet weggewerkt worden, luidt het. Vlaanderen telde volgens de organisatie in 2017 meer dan 5.000 pleeggezinnen en meer dan 7.500 pleegzorgsituaties. (Belga)