Een structurele uitbreiding van het telewerk, waarbij 39 procent van de Belgische werknemers twee dagen per week thuiswerken, heeft maar een 'bescheiden' impact op de totale transportvraag. Zo zou in dat scenario het aantal ritten tegen 2040 slechts met 1,6 procent dalen tegenover het referentiescenario, waarin telewerk beperkt blijft tot het huidige niveau (17 procent van de werknemers dat gemiddeld 1,4 dagen van thuis werkt) en het aantal verplaatsingen met 4,4 procent groeit. Het totale aantal reizigerskilometers blijft nog stabieler (-1,2 procent).

Het woon-werkverkeer zou wel degelijk sterker dalen (-5,8 procent), blijkt uit simulaties van het Planbureau. Maar die daling wordt grotendeels gecompenseerd door de groei in verplaatsingen voor 'andere motieven', zoals de kinderen afzetten en ophalen aan de schoolpoorten, of boodschappen doen. Veel pendelaars doen dit nu op weg naar het werk. Maar ook bij thuiswerk zullen die verplaatsingen nog worden gemaakt. Die wisselwerking tussen een daling van het woon-werkverkeer en de stijging van verplaatsingen voor andere motieven blijkt robuust, waardoor het effect van nog een extra dag telewerk relatief beperkt zou blijven.

Een structurele uitbreiding van het telewerk, waarbij 39 procent van de Belgische werknemers twee dagen per week thuiswerken, heeft maar een 'bescheiden' impact op de totale transportvraag. Zo zou in dat scenario het aantal ritten tegen 2040 slechts met 1,6 procent dalen tegenover het referentiescenario, waarin telewerk beperkt blijft tot het huidige niveau (17 procent van de werknemers dat gemiddeld 1,4 dagen van thuis werkt) en het aantal verplaatsingen met 4,4 procent groeit. Het totale aantal reizigerskilometers blijft nog stabieler (-1,2 procent). Het woon-werkverkeer zou wel degelijk sterker dalen (-5,8 procent), blijkt uit simulaties van het Planbureau. Maar die daling wordt grotendeels gecompenseerd door de groei in verplaatsingen voor 'andere motieven', zoals de kinderen afzetten en ophalen aan de schoolpoorten, of boodschappen doen. Veel pendelaars doen dit nu op weg naar het werk. Maar ook bij thuiswerk zullen die verplaatsingen nog worden gemaakt. Die wisselwerking tussen een daling van het woon-werkverkeer en de stijging van verplaatsingen voor andere motieven blijkt robuust, waardoor het effect van nog een extra dag telewerk relatief beperkt zou blijven.