Dat zei hij in Villa Politica op Eén. 'Ik zeg noch ja, noch nee,' aldus Pieter De Crem. 'Ik wacht eerst af wat de algemene vergadering zal beslissen.' Die moet volgende week het parcours naar de voorzittersverkiezing uitstippelen.

Mogelijke kandidaten

De christendemocraten moeten dit najaar op zoek naar een nieuwe voorzitter. Hilde Crevits werd lang genoemd als mogelijke opvolger voor Wouter Beke, maar Crevits is minister geworden in de nieuwe Vlaamse regering en past dus voor het partijvoorzitterschap. Als mogelijke kandidaten vielen al de namen van jongerenvoorzitter Sammy Mahdi, Kamerlid Hendrik Bogaert, Vlaams Parlementslid Vincent Van Peteghem en burgemeester van Roeselare Kris Declercq.

'De verkiezingsnederlaag van 26 mei was voor heel de politiek in België geen normale dag', analyseerde De Crem. 'Ook niet voor de christendemocraten. Het was geen zondag waarbij we zouden kunnen overgaan tot de orde van de dag. Er zijn totaal nieuwe uitdagingen en christendemocraten zijn een partij die volksverbonden is, die lokaal zeer sterk ingeplant is. Veel mensen verwachten van ons dat we de zaken benoemen en de juiste antwoorden geven op de juiste vragen. Dat hebben we misschien in het verleden te weinig gedaan.'

Gevraagd of hij denkt zelf de partij opnieuw te kunnen optillen, antwoordde De Crem: 'Als men vindt dat ik daar een rol in kan spelen, zal ik daar een beslissing in nemen als het tracé daarvoor op de algemene vergadering is uitgestippeld.'